Terminy

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej

na rok szkolny 2019/2020:

04.02.2019 r.- 18.02.2019 r. - złożenie zgłoszenia przez rodziców dzieci mieszkających w obwodzie szkoły.

19.02.2019 r.- 01.03.2019 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, w tym do oddziału sportowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca;

1.03.2019 r.  o godzinie 16.00  w sali gimnastycznej SP-1 odbędzie się test sprawnościowy dla kandydatów do klasy I sportowej (pamiętamy o zabraniu zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pozwalającym na przystąpienie do testu).

04.03.2019 r.- 14.03.2019 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły publicznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

15.03.2019 r. godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

15.03.2019 r. godz. 15.00 - 22.03.2018 r. godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

01.04.2019 r. godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram rekrutacji:

pdfHarmonogram_rekrutacji_Z-25-2019.pdf857.59 KB

  

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2019/2020:

04.02.2019 r. - 11.02.2019 r. - potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających                             do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej                 w kolejnym roku szkolnym- rodzice składają pisemną deklarację;

12.02. 2019 r. - 28.02.2019 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

01.03.2019 r. - 14.03.2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

15.03.2019 r. godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

15.03.2019 r. godz. 15.00 - 29.03.2019 r. godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

01.04. 2019 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Szczęśliwy numer

Na jutro
to
30
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy