Kalendarium 2014-2018

KALENDARIUM 2017/2018

31.08.2017 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała uczestniczyła w uroczystości wręczenia stypendiów Burmistrza Gminy Międzyrzecz. Uroczystość odbyła się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Stypendia otrzymali absolwenci naszej szkoły: Natalia Denisewicz, Aleksander Nowak, Katarzyna Juszczak oraz obecni uczniowie: Zofia Derwich z kl. 3c, Hubert Kubiszewski z kl. 2e, Paweł Kaczmarek z kl. 3c.

04.09.2017 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 1

z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu z udziałem Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza, dyrektora Międzyrzeckiego Klubu Sportowego ,,Orzeł’’ p. Henryka Stawasza oraz wiceprezesa p. Michała Górznego.

13.09.2017 r. Wyjście dzieci z oddziału przedszkolnego do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na spektakl pt. ,,Zielony Kopciuszek’’ (kampania informacyjna Gminy Międzyrzecz w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi). Opiekunowie: p. Ewa Dyszewska, p. Iwona Stańska.

18.09.2017 r. Uczennica klasy 3c Kornelia Kręciszewska oraz jej opiekun p. Marcin Jędrowski wzięli udział w spotkaniu dla laureatów Lubuskiego Konkursu Literackiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

18.09.2017 r. Zdrowy poniedziałek-dzień marchewki (szkolny projekt ,,Rodzinka na boisku’’ realizowany przez gimnazjalistów pod opieką p. Anny Zięby i p. Janusza Rutkowskiego).

19.09.2017 r. Lekcja tańca i dobrych manier dla przedszkolaków oraz uczniów klasy 1a, 4a i 4b.

21.09.2017 r. Zebrania z rodzicami.

22.09.2017 r. Uczniowie naszej szkoły: Hanna Jankowska z kl. 3d, Wiktoria Makowska z kl. 3d, Filip Witkowski z kl. 3c, Nikola Wyrzykiewicz z kl. 2d, Anna Bogucka z kl. 2c pod opieką p. Iwony Stańskiej wzięli udział w akcji Narodowego Czytania ,,Wesela’’ Stanisława Wyspiańskiego w Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu, a potem w Grze Miejskiej.

22.09.2017 r. Wyjście klasy 2e pod opieką p. Anny Pawelskiej do Biblioteki Publicznej- akcja Narodowego Czytania ,,Wesela’’ Stanisława Wyspiańskiego.

22.09.2017 r. Uczniowie naszej szkoły zrzeszeni w Caritas pomagali Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem i Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w przeprowadzeniu Olimpiady Rękodzieła Artystyczno- Użytkowego pod patronatem Wojewody Lubuskiego i Starosty Powiatu Międzyrzeckiego skierowanej do osób niepełnosprawnych ( hala widowiskowo- sportowa w Międzyrzeczu). Opiekunowie uczniów: p. Janusz Rutkowski, p. Anna Zięba. W uroczystości otwarcia olimpiady wzięła udział dyrektor szkoły p. Joanna Obrębska- Spychała.

25.09.2017 r. Zdrowy poniedziałek- dzień jabłka (szkolny projekt ,,Rodzinka na boisku’’ realizowany przez gimnazjalistów pod opieką p. Anny Zięby i p. Janusza Rutkowskiego).

25.09.2017 r. Naszą szkołę odwiedziła koordynatorka diecezjalnego CARITAS p. Dominika Danielak, która przeprowadziła szkolenie dla uczniów kl. 2c i 3e w ramach projektu ,,Rodzinka na boisku”. Szkolenie zorganizował opiekun Szkolnego Koła CARITAS p. Janusz Rutkowski.

26.09.2017 r. Nauczycielki języków obcych: p. Monika Szypszak, p. Dorota Cieloch, p. Alicja Bartkowiak, p. Ewa Wołk zorganizowały Dzień Języków Obcych.

29.09.2017 r. Wycieczka siódmoklasistów i gimnazjalistów do Poznania- NOC BIOLOGÓW na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Opiekunki uczniów: p. Patrycja Mikuła, p. Maria Czujko.

29.09.2017 r. Przedstawiciele 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu wraz z dowódcą p. Januszem Skalskim przeprowadzili w naszej szkole pierwsze szkolenie uczniów, którzy będą członkami nowo powstałego pocztu flagowego. W bieżącym roku szkolnym członkami pocztu flagowego są: Hanna Wołk kl. 4a, Marcel Mucha kl. 4b, Karolina Kuźnicka kl. 4a- skład pierwszy, Oliwia Makowska kl. 7b, Maksymilian Witczak kl. 7b, Amelia Piotrowicz kl. 7b- skład drugi, Kornelia Kręciszewska kl. 3c, Jędrzej Klimaszewski kl. 2d, Diana Fiedorowicz kl. 3e- skład trzeci.

2.10.2017 r. Zdrowy poniedziałek-dzień surówek i kiszonek (szkolny projekt ,,Rodzinka na boisku’’ realizowany przez gimnazjalistów pod opieką p. Anny Zięby i p. Janusza Rutkowskiego).

2.10- 30.11.2017 r. Uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję zbiórki karmy dla psów i kotów ze schroniska w Międzyrzeczu. Zebraliśmy ponad 300 kg karmy i w ramach podziękowań otrzymaliśmy

Voucher na zorganizowanie imprezy szkolnej.

3.10.2017 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 4b nad jeziorem Głębokie. Opiekunki uczniów: p. Alicja Bartkowiak, p. Anna Zięba.

4.10.2017 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 4a nad jeziorem Głębokie. Opiekunowie uczniów: p. Danuta Klimaszewska, p. Janusz Rutkowski, p. Izabela Kostrzewa.

9.10.2017 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 7a nad jeziorem Głębokie (dzień pierwszy). Opiekunki uczniów: p. Dorota Cieloch, p. Alicja Bartkowiak.

9.10.2017 r. Wycieczka uczniów kl. 1a i przedszkolaków z oddziału 0a do Nowego Jaromierza w celu zapoznania się z kulturą indiańską. Opiekunowie dzieci: p. Anna Grześkowiak, p. Ewa Dyszewska, p. Łukasz Kwiatkowski, p. Ewa Grzelachowska.

9.10.2017 r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu. Wyniki wyborów: przewodnicząca- Wiktoria Makowska z kl. 3d, zastępczyni przewodniczącej- Karolina Fiałka z kl. 3e, sekretarz- Nikodem Wieczorek z kl. 2d, Wiktor Nowak z kl. 2d.

10.10.2017 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 7a nad jeziorem Głębokie (dzień drugi). Opiekunki uczniów: p. Dorota Cieloch, p. Alicja Bartkowiak.

10.10.2017 r. Wyjście przedstawicieli Szkolnego Koła Caritas ( Martyna Grela kl. 2c, Patrycja Malinowska kl. 2c, Weronika Nakonieczna kl. 2c, Julia Wincz kl. 2c, Maja Skowron kl. 3a, Kornelia Stankiewicz kl. 3a, Szymon Kalina kl. 3e) pod opieką p. Anny Zięby do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultur- Dzień Seniora.

11.10.2017 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 7b nad jeziorem Głębokie (dzień pierwszy). Opiekunki uczniów: p. Anna Dębicka, p. Małgorzata Stucka, p. Anna Zięba.

11.10.2017 r. Wycieczka przedszkolaków z grupy czterolatków do miejscowości Wioska- Park Zabaw Bagilu. Opiekunki dzieci: p. Karolina Koban, p. Izabela Kostrzewa, p. Alicja Salej.

12.10.2017 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 7b nad jeziorem Głębokie (dzień drugi). Opiekunki uczniów: p. Anna Dębicka, p. Małgorzata Stucka, p. Anna Zięba.

12.10.2017 r. Turniej piątek piłkarskich chłopców ze szkół podstawowych zorganizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku. Turniej odbył się na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 6. Reprezentacja naszej szkoły: Oskar Bańko kl. 7a, Mariusz Galiński kl. 7a, Dominik Kania kl. 7a, Karol Matuszewski kl. 7a, Jakub Pigan kl. 7a, Dominik Piotrowski kl. 7a, Hubert Zapała kl. 7a, Maksymilian Witczak kl. 7b. Opiekun uczniów- p. Janusz Malinowski. Nasza drużyna zajęła IV miejsce.

12.10.2017 r. Spotkanie uczniów klasy 0a i 1a z żołnierzami wojskowej straży pożarnej z 17 BRYGADY ZMECHANIZOWANIEJ W MIĘDZYRZECZU. Żołnierze przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa pożarowego, zapoznali dzieci i pracowników z zasadami bezpieczeństwa (m.in. podczas wystąpienia pożaru), pokazali, czym zajmują się żołnierze wojskowej straży pożarnej. Organizatorki spotkania: p. Ewa Dyszewska, p. Anna Grześkowiak.

13.10.2017 r. Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Apel przygotowała klasa 3e pod opieką p. Patrycji Mikuły.

13.10.2017 r. Nauczyciele naszej szkoły: p. Renata Matysek, p. Iwona Skwarna, p. Anna Pawelska, p. Krzysztof Kostrzewa, p. Janusz Rutkowski uczestniczyli w Wojewódzkich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie.

13.10.2017 r. Uroczystość pasowania pierwszoklasistów i przedszkolaków. Ogólnoszkolną imprezę zaszczycili swoja obecnością: Burmistrz Międzyrzecza p. Remigiusz Lorenz, Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Maria Kijak, Prezes Międzyrzeckiego Klubu Sportowego ,,Orzeł’’ p. Robert Gołębiowski. Program artystyczny przygotowały: p. Anna Grześkowiak, p. Ewa Dyszewska, p. Karolina Koban, a dekorację sali gimnastycznej- opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Alicja Bartkowiak, p. Dorota Cieloch.

16.10.2017 r. Nauczycielka naszej szkoły p. Małgorzata Stucka została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i pojechała do Warszawy na spotkanie z Panią Premier Beatą Szydło i Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską.

16.10.2017 r. Pan Janusz Rutkowski oraz ksiądz Damian Drop przygotowali wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II.

17.10.2017 r. W naszej szkole gościli: p. Ewa Rawa- Lubuski Kurator Oświaty, Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty p. Izabella Korejwo. Pani Kurator spotkała się z uczniami i udzieliła wywiadu do gazetki szkolnej.

17.10.2017 r. Przedstawiciele grona pedagogicznego naszej szkoły: dyrektor placówki Joanna Obrębska- Spychała, Renata Matysek, Monika Szypszak, Anna Dębicka, Małgorzata Stucka, Iwona Skwarna uczestniczyli w koncercie z cyklu „Czarodziejskie głosy”. Koncert zorganizował w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas koncertu wystąpił Jarosław Bręk – światowej sławy bas-baryton i Marcin Sikorski – fortepian.

18.10.2017 r. Wyjazd reprezentacji uczniów naszej szkoły (Grzegorz Przybylski kl. 7a, Maksymilian Witczak kl. 7b, Łukasz Pawlik kl. 4a, Antonina Czujko kl. 4b) pod opieką p. Iwony Stańskiej do Bukowca- gra terenowa w ramach projektu ,,Zakartkowani w historii’’.

19.10.2017 r. Eliminacje do castingu TALENTY JEDYNKI. W eliminacjach wzięli udział m. in.: Wiktoria Babiak z kl. 2a, Agata Kawałek z kl. 2a, Monika Hanke z kl. 2a, Daria Matuszewska z kl. 2a, Adriana Walczak z kl. 2a, Patrycja Malinowska z kl. 2c, Weronika Nakonieczna z kl. 2c, Kornelia Stankiewicz z kl. 3a, Diana Fiedorowicz z kl. 3e, Anna Grocholewska z kl. 2d, Pola Korzeniewska z kl. 4a, Hanna Wołk z kl. 4a, Jagoda Gandecka z kl. 4a. Organizatorzy: Iwona Stańska, Marcin Jędrowski.

20.10.2017 r. Szkolny etap konkursu ornitologicznego zorganizowanego przez Park Narodowy ,,Ujście Warty” (koordynator- p. Patrycja Mikuła). Do etapu drugiego, który odbędzie się w siedzibie Parku Narodowego ,,Ujście Warty’’, zakwalifikowały się uczennice: Julia Cierlukiewicz z kl. 3d, Wiktoria Makowska z kl. 3d.

20.10.2017 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne klasy 2b. Opiekunowie: Janusz Malinowski, Joanna Suchecka.

23.10- 20.11.2017 r. Uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję zbiórki pluszowych maskotek i artykułów plastycznych dla dzieci przebywających w szpitalach (akcja fundacji MAM MARZENIA).

26.10.2017 r. Zajęcia otwarte dla rodziców grupy Krasnoludków (4- latki). Celem zajęć było uświadomienie rodzicom obopólnych korzyści płynących ze wspólnej zabawy ruchowej z dzieckiem. Organizatorka- p. Karolina Koban.

27.10.2017 r. Uczniowie z koła dziennikarskiego (Wiktoria Makowska z kl. 3d, Filip Sieradzki z kl. 3e, Kacper Śmigielski z kl. 2b, Zuzanna Wittmann z kl. 2d, Nikola Wyrzykiewicz z kl. 2d) i ich opiekun p. Marcin Jędrowski udali się do Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu na spotkanie z dziennikarzem TVN Jakubem Poradą.

27.10.2017 r. Czteroosobowa delegacja uczniów oddziałów gimnazjalnych (Hubert Kubiszewski - kl.2e, Kornelia Kręciszewska - kl.3c, Julia Cierlukiewicz - kl.3d, Nikodem Wieczorek - kl.2d ) wraz z opiekunem p. Patrycją Mikułą wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych z biologii prowadzonych przez pracownika Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu- dr Arletę Małecką. Zajęcia odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu. Tematyka zajęć: ,,Za i przeciw GMO’’.

27.10.2017 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała wzięła udział w uroczystości jubileuszowej 50-lecia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Międzyrzeczu (Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu).

27.10.2017 r. Podsumowanie projektu ,,Rodzinka na boisku’’ realizowanego przez Szkolne koło Caritas i uczniów klasy 2c pod opieką p. Janusza Rutkowskiego i p. Anny Zięby. Cel projektu- wybudowanie boiska do badmintona i siatkówki. Boisko powstało obok sali gimnastycznej naszej szkoły. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Międzyrzecza p. Remigiusz Lorenz.

30.10.2017 r. Wyjazd reprezentacji uczniów naszej szkoły (Kacper Burczak z kl. 3c, Adam Kita z kl. 3c, Szymon Walaszek z kl. 3c) do Pszczewa na Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym. Opiekun- p. Janusz Malinowski. Nasza drużyna zajęła III miejsce.

31.10.2017 r.Grupa Krasnoludków (grupa czterolatków pod opieką p. Karoliny Koban) obchodziła „Święto dyni”. Były zabawy, tańce, dyniowe prace plastyczne oraz słodki poczęstunek.

7.11.2017 r. Uczennice: Julia Cierlukiewicz z kl. 3d, Wiktoria Makowska z kl. 3d oraz ich opiekunka p. Patrycja Mikuła wyjechały do Kostrzyna nad Odrą na drugi etap konkursu ornitologicznego zorganizowanego przez Park Narodowy ,,Ujście Warty”.

7.11.2017 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała uczestniczyła w uroczystości wręczenia stypendiów Międzyrzeckiego Koła ,,Wspieramy Młode Talenty’’. Uroczystość odbyła się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Stypendia otrzymali uczniowie naszej szkoły: Kornelia Kręciszewska z kl. 3c, Adam Kita z kl. 3c, Zofia Derwich z kl. 3c.

10.11.2017 r. Uczniowie klasy 4b (wychowawczyni- p. Alicja Bartkowiak) oraz klasy 2d (wychowawczyni- p. Monika Szypszak) zorganizowali uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.

11.11.2017 r. Delegacja uczniów naszej szkoły ( Filip Witkowski z kl. 3c, Karolina Fiałka z kl. 3e, Nikodem Wieczorek z kl. 2d) pod opieką p. dyrektor Joanny Obrębskiej- wzięła udział w obchodach Święta Niepodległości (uroczysta msza święta w Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski, przemarsz pod Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, uroczysty apel, złożenie kwiatów pod pomnikiem).

12.11.2017 r. Nasza szkoła włączyła się do organizacji II Biegu Niepodległości w Międzyrzeczu (ostatni z biegów zaliczanych do cyklu Grand Prix Gminy Międzyrzecz-impreza miejska).

12. 11.2017 r. W Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu odbył się turniej piłki nożnej „Orzeł Cup” w kategorii ŻAK. W turnieju wzięło udział 8 drużyn: Stilon Gorzów, Progres Gorzów, Pogoń Skwierzyna, Warta Międzychód, Kania Cup Gorzów, Orzeł I Międzyrzecz, Orzeł II Międzyrzecz oraz nasza klasa usportowiona – Jedynka (Wiktor Łagoda, Patryk Rembas, Sebastian Piątkowski, Filip Nir- Skibski, Antoni Jankowski, Olek Ernest, Nataniel Apanowicz, Julian Gudz). Opiekunowie uczniów: nauczyciel wychowania fizycznego Łukasz Kwiatkowski, wychowawczyni Anna Grześkowiak.

13. 11.2017 r. Szkolny etap konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla gimnazjalistów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie: Maja Skowron z kl. 3a, Zofia Derwich z kl. 3c, Kornelia Kręciszewska z kl. 3c, Wiktoria Makowska kl. 3d.

14.11.2017 r. Szkolny etap konkursu przedmiotowego z biologii dla gimnazjalistów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Hubert Kubiszewski z kl. 2e, Kornelia Kręciszewska z kl. 3c, Nikodem wieczorek z kl. 2d, Julia Cierlukiewicz z kl. 3d.

15.11.2017 r. Szkolny etap konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla gimnazjalistów.

15.11.2017 r. Wyjazd reprezentacji uczniów naszej szkoły do Skwierzyny na Mistrzostwa Powiatu w szachach drużynowych (Wiktor Bralczyk kl. 3c, Kacper Burczak kl. 3c, Adam Kita kl. 3c, Kornelia Kręciszewska kl. 3c, Filip Witkowski kl. 3c, Adrian Fręś kl. 2e, Martyna Lędzińska kl. 2b, Patryk Radziszewski kl. 2c, Kasper Śmigielski kl. 2b, Nikola Lehmann kl. 2b ). Opiekunka uczniów- p. Mirosława Gemborowska. Drużyna w składzie: Kacper Burczak, Adam Kita, Kornelia Kręciszewska, Filip Witkowski zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.

16.11.2017 r. Szkolny etap konkursu przedmiotowego z fizyki dla gimnazjalistów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Hubert Kubiszewski z kl. 2e, Filip Witkowski z kl. 3c.

16.11.2017 r. Czteroosobowa delegacja uczniów oddziałów gimnazjalnych (Hubert Kubiszewski - kl.2e, Kornelia Kręciszewska - kl.3c, Julia Cierlukiewicz - kl.3d, Nikodem Wieczorek - kl.2d ) wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych z biologii prowadzonych przez pracownika Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu- dr Arkadiusza Kajdasza. Zajęcia odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu. Temat zajęć: ,,Sekwencjonowanie cząsteczki DNA’’.

17.11.2017 r. Szkolny etap konkursu przedmiotowego z geografii dla gimnazjalistów. Do etapu rejonowego zakwalifikował się Wiktor Bralczyk z kl. 3c.

17.11.2017 r. Uczniowie klas: 3b (opiekun- p. Krzysztof Kostrzewa), 3e (opiekun- p. Izabela Kostrzewa) uczestniczyli w Targach Edukacyjnych (pod tytułem Festiwal Zawodów) zorganizowanych przez Starostę Międzyrzeckiego, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Międzyrzeczu. Targi odbyły się w Ośrodku Szkolenia i wychowania OHP w Międzyrzeczu.

23.11.2017 r. Zebrania z rodzicami.

24.11.2017 r. Uczniowie kl. 1a (wychowawczyni- p. Anna Grześkowiak) wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym ,,Bezpieczny powrót do domu’’. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Forum Międzyrzeckich Inicjatyw. Konkurs odbył się w Hali Widowiskowo- Sportowej Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku. W organizacji konkursu pomagali wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas od opieką p. Anny Zięby ( Julia Cierlukiewicz z kl. 3d, Hanna Jankowska z kl. 3d, Karolina Janusz z kl. 3e, Roksana Janusz z kl. 3e, Paweł Kaczmarek z kl. 3c, Szymon Kalina z kl. 3e, Wiktoria Najderek z kl. 3e, Sandra Pejas z kl. 3b, Weronika Putyrska z kl. 3e, Julia Sokołowska z kl. 3b). Konkurs obserwowała p. dyrektor Joanna Obrębska- Spychała.

24.11.2017 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała została zaproszona przez Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu na Wernisaż prac uczestników Olimpiady Rękodzieła Artystyczno- Użytkowego (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyrzecz).

24.11.2017 r. Grupa przedszkolna czterolatków (wychowawczyni- p. Karolina Koban) obchodziła „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Były zabawy tańce i piękne prace plastyczne.

27.11.2017 r. Szkolny etap konkursu przedmiotowego z historii dla gimnazjalistów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Kasper Śmigielski kl. 2b, Adam Tarnowski kl. 3e, Jędrzej Klimaszewski kl. 2d.

28.11.2017 r. Wyjście uczniów kl. 3d do Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu. Opiekun- p. Łukasz Kwiatkowski.

28.11.2017 r. Wyjazd uczniów kl. 7a, 7b do Pszczewa na warsztaty edukacyjne (Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Pszczewskim Parku Krajobrazowym). Organizatorka wyjazdu- p. Patrycja Mikuła. Opiekunowie: p. Małgorzata Stucka, p. Krzysztof Czyszkowski.

28.11.2017 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała oraz opiekun Szkolnego Koła Caritas p. Janusz Rutkowski gościli w przedszkolu Jutrzenka i wysłuchali koncertu ,,Dni, których jeszcze nie znamy’’ (dzieci wykonały piosenki wybitnych polskich artystów, których pożegnaliśmy).

29.11.2017 r. Szkolny etap konkursu przedmiotowego z chemii dla gimnazjalistów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Kornelia Kręciszewska z kl. 3c, Kacper Domaszewicz z kl. 3a.

30.11.2017 r. Szkolny etap konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla gimnazjalistów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Zofia Derwich z kl. 3c, Wiktor Bralczyk z kl. 3c.

30.11.2017 r. Ogólnoszkolna dyskoteka andrzejkowa. Organizatorzy: kl. 7b (wychowawczyni- p. Anna Dębicka), kl. 7a (wychowawczyni- p. Dorota Cieloch). Podczas dyskoteki zebrano kwotę 300 zł, którą przekazano na cele charytatywne (dla dzieci z Domu Dziecka w Skwierzynie).

1.12.2017 r. Szkolny etap konkursu przedmiotowego z matematyki dla gimnazjalistów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Paweł Kaczmarek z kl. 3c, Zofia Derwich z kl. 3c.

1.12.2017 r. Dzień Postaci z Bajek. Organizatorka- p. Iwona Stańska.

1.12.2017 r.Światowy Dzień Walki z AIDS . Konkurs wiedzy o AIDS pod hasłem ,,Wiedza ratuje życie'' oraz konkurs plastyczny pod hasłem ,, Żyję bez ryzyka’’ dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. Zwyciężczynią konkursu wiedzy o AIDS została Kornelia Stankiewicz z kl. 3a. Organizatorka konkursów- p. Patrycja Mikuła.

4.12.2017 r. Szkolne Koło Caritas obchodziło Dzień Wolontariusza. Pani wicedyrektor Renata Matysek wręczyła podziękowania i skromne upominki wyróżniającym się wolontariuszom.

5.12.2017 r. Uczennice naszej szkoły: Gabriela Osek z kl. 3c, Wiktoria Huzar z kl. 3c, Zuzanna Jeger z kl. 3c, Julia Cierlukiewicz z kl. 3d, Aleksandra Odolińska z kl. 3d, Zuzanna Tyborska z kl. 3d oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Alicja Bartkowiak, p. Dorota Cieloch ustroiły drzewko świąteczne przed Urzędem Miejskim w Międzyrzeczu.

5.12.2017 r. Wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas: Weronika Putyrska z kl. 3e, Wiktoria Najderek z kl. 3e, Kornelia Stankiewicz z kl. 3a oraz ich opiekun p. Janusz Rutkowski uczestniczyli w Diecezjalnej Gali Wolontariatu Szkolnych Kół Caritas (Zielona Góra).

6.12.2017 r. Mikołajkowy mecz piłki siatkowej nauczyciele- uczniowie. Drużyna nauczycieli: p. Joanna Suchecka, p. Ewa Wołk, p. Mirosława Gemborowska, p. Janusz Malinowski, p. Mirosław Matyjaszczyk, ks. Damian Drop. Drużyna uczniów: Gabriela Osek kl. 3c, Nikola Rybczyńska kl. 3c, Rozalia Konopa kl. 3d, Adam Kita kl. 3c, Paweł Kaczmarek kl. 3c, Edwin Szudra kl. 3c, Zofia Krutów kl. 2b, Weronika Zapała kl. 2e, Milena Kopyściańska kl. 2b, Hubert Feliksiak kl. 2d, Remigiusz Feliksiak kl. 2d, Tobiasz Dominiak kl. 2a. Nauczyciele zwyciężyli 3:1. Walka była zacięta.

6.12.2017 r. Wycieczka kl. 4a, 4b do Poznania do Teatru Polskiego- obejrzenie spektaklu ,,Ojczyzna’’. Organizatorka wyjazdu- p. Jolanta Glura- Markowska. Opiekunki uczniów: p. Danuta Klimaszewska, p. Alicja Bartkowiak.

6.12.2017 r. Wycieczka uczniów kl. 1a oraz przedszkolaków z oddziału czterolatków, pięciolatków i sześciolatków do Zielonej Góry do Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego- obejrzenie spektaklu ,,Tymoteusz wśród ptaków’’. Opiekunowie: p. Ewa Dyszewska, p. Karolina Koban, p. Anna Grześkowiak, p. Łukasz Kwiatkowski, p. Alicja Salej, p. Anna Guzowska.

6.12.2017 r. Jarmark Mikołajkowy zorganizowany przez Burmistrza Międzyrzecza p. Remigiusza Lorenza. Podczas jarmarku nasi uczniowie ( również dzieci z oddziałów przedszkolnych) zaśpiewali mikołajkowe piosenki. Występ artystyczny przygotowały: p. Iwona Skwarna, p. Ewa Dyszewska, p. Karolina Koban, p. Anna Grześkowiak. Opiekę nad uczniami podczas imprezy sprawowały: p. Jolanta Glura- Markowska, p. Dorota Cieloch, p. Alicja Bartkowiak, p. Renata Matysek, p. Joanna Obrębska- Spychała.

7.12.2017 r. Wycieczka kl. 2c do Zielonej Góry- Park Trampolin Skokoloco, Centrum Nauki Keplera. Opiekunowie: p. Iwona Skwarna, p. Sylwia Borenstein.

7.12.2017 r. Wyjście reprezentacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na konferencję naukową oraz wykład polonistyczny. Opiekunowie uczniów: p. Anna Pawelska, p. Marcin Jędrowski.

7.12.2017 r. Wyjście reprezentacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na konferencję naukową oraz wykład historyczny. Opiekunowie uczniów: p. Danuta Klimaszewska, p. Przemysław Mrozek.

8.12.2017 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne kl. 2a. Opiekunowie: p. Mirosława Gemborowska, p. Janusz Malinowski.

8.12.2017 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała obejrzała finał projektu ,,Dotknij świat, poczuj muzykę’’ podczas Wigilli Lubuskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Międzyrzeczu. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli nasi wolontariusze pod opieką p. Anny Zięby i Janusza Rutkowskiego.

8.12.2017- 9.12.2017 r. Uczniowie ze szkolnego koła Caritas uczestniczyli w zbiórce żywności ,,Tak, pomagam’’ (sklep NETTO). Opiekunowie uczniów: p. Anna Dębicka, p. Anna Zięba, p. Patrycja Mikuła, p. Janusz Rutkowski, p. Renata Kubiak.

12.12.2017 r. Sesja fotograficzna przeprowadzona przez firmę MAWI.

14.12.2017 r. Szczepienie dziewcząt z rocznika 2003 przeciwko rakowi szyjki macicy w ramach programu profilaktycznego realizowanego przez Gminę Międzyrzecz.

15.12.2017 r. Ogólnoszkolna wycieczka edukacyjna do Poznania na wystawę Body Worlds. Opiekunowie: p. Marcin Jędrowski, p. Patrycja Mikuła, p. Przemysław Mrozek.

15.12.2017 r. Spotkanie uczniów kl. 2d, 3b, 3d z przedstawicielką Komendy Powiatowej w Międzyrzeczu p. Agnieszką Żyżą (w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem bezpieczniej’’ im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017).

19.12.2017 r. Wyjazd reprezentacji uczniów naszej szkoły (Wiktor Bralczyk kl. 3c, Adam Kita kl. 3c, Zofia Derwich kl. 3c, Kornelia Kręciszewska kl. 3c, Kacper Burczak kl. 3c, Hubert Kubiszewski kl. 2e, Patryk Radziszewski kl. 2c )pod opieką p. Mirosławy Gemborowskiej do o Sulechowa na Mistrzostwa Województwa w szachach drużynowych.

19.12.2017 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała obejrzała przedstawienie jasełkowe przygotowane przez młodzież oddziału XIX Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu- Obrzycach.

20.12.2017 r. Wycieczka ogólnoszkolna do Drezna. Opiekunowie: p. Monika Szypszak, p. Alicja Bartkowiak, p. Maria Czujko.

21.12.2017 r. Przedstawienie jasełkowe dla pracowników szkoły, emerytów oraz rodziców uczniów. Przedstawienie przygotowali uczniowie kl. 1a, 4a, 4b, 3d (Maja Michalczak kl. 1a, Pola Korzeniewska kl. 4a, Karolina Kuźnicka kl. 4a, Sandra Kotwica kl. 4a, Hanna Wołk kl. 4a, Jagoda Gandecka kl. 4a, Maria Batura kl. 4b, Antonina Czujko kl. 4b, Zofia Sawicka, kl. 4b, Konrad Pacholak kl. 4b, Adam Jankowski kl. 4b, Hanna Kopyściańska kl. 3d, Zuzanna Tyborska kl. 3d, Julia Cierlukiewicz kl. 3d, Wiktoria Makowska kl. 3d, Hanna Jankowska kl. 3d) pod opieką p. Jolanty Glury- Markowskiej.

21.12.2017 r. Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas pod opieką p. Janusza Rutkowskiego włączyli się w przygotowanie Wigilii dla bezdomnych. Wigilię zorganizował OPS i Urząd Miasta w Międzyrzeczu.

22.12.2017 r. Przedstawienie jasełkowe dla uczniów naszej szkoły. Przedstawienie przygotowali uczniowie kl. 1a, 4a, 4b, 3d (Maja Michalczak kl. 1a, Pola Korzeniewska kl. 4a, Karolina Kuźnicka kl. 4a, Sandra Kotwica kl. 4a, Hanna Wołk kl. 4a, Jagoda Gandecka kl. 4a, Maria Batura kl. 4b, Antonina Czujko kl. 4b, Zofia Sawicka, kl. 4b, Konrad Pacholak kl. 4b, Adam Jankowski kl. 4b, Hanna Kopyściańska kl. 3d, Zuzanna Tyborska kl. 3d, Julia Cierlukiewicz kl. 3d, Wiktoria Makowska kl. 3d, Hanna Jankowska kl. 3d) pod opieką p. Jolanty Glury- Markowskiej.

22.12.2017 r. Wigilie klasowe.

05.01.2018 r. Wycieczka ogólnoszkolna do Zielonej Góry do Parku Trampolin Skokoloco. Opiekunowie uczniów: p. Łukasz Kwiatkowski, p. Joanna Suchecka, p. Marcin Jędrowski.

08.01.2018 r. Egzamin próbny gimnazjalistów z przedmiotów humanistycznych.

09.01.2018 r. Egzamin próbny gimnazjalistów z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

09.01.2018 r. Zebranie rodziców uczniów klasy 3a.

10.01.2018 r. Egzamin próbny gimnazjalistów z języka niemieckiego i języka angielskiego na poziomie podstawowym.

14.01.2018 r. Uczniowie naszej szkoły: Adriana Walczak-2a, Agata Kawałek kl. 2a, Karolina Fiałka-3e, Patrycja Najłowicz kl. 3d, Kornelia Kręciszewska kl. 3c, Maja Skowron kl. 3a, Dominika Cinka kl. 3a, Kornelia Stankiewicz kl. 3a, Natalia Wolińska kl. 3a, Agnieszka Korzeń kl. 2d, Paweł Kaczmarek kl. 3c, Patrycja Brzozowska kl. 3b uczestniczyli w XXVI FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, kwestując na terenie Międzyrzecza i okolic. Nasi uczniowie zebrali kwotę 5960,39 zł i 129,94 euro. Opiekunki gimnazjalistów: p. Renata Kubiak, p. Iwona Stańska.

16.01.2018 r. Uczniowie: Kornelia Kręciszewska z kl. 3c, Julia Cierlukiewicz z kl. 3d, Nikodem Wieczorek z kl. 2d, Hubert Kubiszewski z kl. 2e uczestniczyli w etapie rejonowym Konkursu Przedmiotowego z Biologii. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Hubert Kubiszewski. Opiekunka uczniów - p. Patrycja Mikuła.

16.01.2018 r. Zebranie rodziców uczniów kl. 2d.

18.01.2018 r. Wyjazd reprezentacji chłopców do Skwierzyny na Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej. Nasza drużyna w składzie: Jakub Antys kl. 2a, Tobiasz Dominiak kl. 2a, Hubert Feliksiak kl. 2d, Remigiusz Feliksiak kl. 2d, Paweł Kaczmarek kl. 3c, Dominik Kania kl. 7a, Adam Kita kl. 3c, Łukasz Kostecki kl. 2a, Patryk Radziszewski kl. 2c, Amadeusz Smus kl. 2d zajęła II miejsce. Opiekun uczniów- p. Janusz Malinowski.

18.01.2018 r. Uczniowie: Hubert Kubiszewski z kl. 2e, Filip Witkowski z kl. 3c uczestniczyli w etapie rejonowym Konkursu Przedmiotowego z Fizyki. Konkurs odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Świebodzinie. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Iwona Stańska.

Hubert Kubiszewski zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.

19.01.2018 r. Nasza szkoła zorganizowała etap rejonowy KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII dla uczniów gimnazjów. Komisja Konkursowa: p. Joanna Obrębska- Spychała- przewodnicząca, p. Dominika Skrzypczak (nauczycielka naszej szkoły), p. Janusz Polak (nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu), p. Elżbieta Kruk (nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu), p. Aneta Bernaś (nauczycielka SP nr 4 w Międzyrzeczu). W konkursie brał udział nasz gimnazjalista Wiktor Bralczyk z kl. 3c.

19.01.2018 r. Pierwszy turniej historyczny TIMELINE Polska . W turnieju wzięło udział 16 uczniów naszej szkoły. Zwycięstwo w wielkim stylu odniósł Nikodem Wieczorek z kl. 2d. Organizator konkursu- p. Przemysław Mrozek.

20.01.2018 r. Uczennice: Zofia Derwich z kl. 3c, Kornelia Kręciszewska z kl. 3c, Wiktoria Makowska z kl. 3d, Maja Skowron z kl. 3a uczestniczyły w etapie rejonowym Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. Konkurs odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzinie. Opiekunka dziewcząt podczas konkursu- p. Anna Pawelska.

Kornelia Kręciszewska zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.

24.01.2018 r. Uczniowie naszej szkoły: Kornelia Kręciszewska z kl. 3c, Kacper Domaszewicz z kl. 3a uczestniczyli w etapie rejonowym Konkursu Przedmiotowego z Chemii. Konkurs odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Świebodzinie. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Iwona Stańska.

24.01.2018 r. Dzień ubrania dresowego- dzień tematyczny zorganizowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie mogli odetchnąć od jeansów i koszul, zakładając dresy i buty sportowe. Po 2 i 3 lekcji odbył się quiz z pytaniami dotyczącymi sportu.

25.01.2018 r. Uczniowie: Zofia Derwich z kl. 3c, Wiktor Bralczyk z kl. 3c uczestniczyli w etapie rejonowym Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej w Pszczewie. Opiekunka uczniów podczas konkursu i jednocześnie członek komisji konkursowej- p. Dorota Cieloch.

26.01.2018 r. Uczniowie: Paweł Kaczmarek z kl. 3c, Zofia Derwich z kl. 3c uczestniczyli w etapie rejonowym Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej w Skwierzynie. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Anna Dębicka.

26.01.2018 r. Wycieczka kl. 3c, 3e do Gorzowa- promowanie zdrowego stylu życia - Fun Jump. Opiekunowie uczniów: p. Marcin Jędrowski, p. Patrycja Mikuła.

27.01.2018 r. Uczniowie: Kasper Śmigielski z kl. 2b, Jędrzej Klimaszewski z kl. 2d, Adam Tarnowski z kl. 3e uczestniczyli w etapie rejonowym Konkursu Przedmiotowego z Historii. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu. Opiekunka uczniów podczas konkursu i jednocześnie członek komisji konkursowej- p. Danuta Klimaszewska.

30.01.2018 r. Etap szkolny Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych.

31.01.2018 r. Etap szkolny Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych.

31.01.2018 r. Eliminacje szkolne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Do etapu gminnego zakwalifikowali się: Maja Michalczak kl. 1a, Pola Korzeniewska kl. 4a, Anna Bogucka kl. 2a, Hanna Jankowska kl. 3d, Zuzanna Tyborska kl. 3d. Szkolna komisja konkursowa: p. Iwona Stańska, p. Małgorzata Stucka, p. Marcin Jędrowski.

01.02.2018 r. Etap szkolny Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.

01.02.2018 r. Zebrania z rodzicami- klasyfikacja śródroczna.

01.02.2018 r. Spotkanie rodziców uczniów kl. 1a, 4a, 4b z psychologiem p. Patrycją Leonciuk- Frelichowską (,,Rozwój psychoseksualny dzieci’’).

01.02.2018 r. Spotkanie rodziców uczniów kl. 2c, 2d z pedagogiem szkolnym p. Anną Ziębą (,,Uzależnienia czynnościowe u dzieci i młodzieży. Przyczyny, objawy i leczenie uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego, zakupów, hazardu…’’).

02.02.2018 r. Etap szkolny Konkursu Biblijnego. Organizator- ks. Damian Drop. Do następnego etapu zakwalifikowali się uczniowie: Karolina Fiałka z kl. 3e, Filip Witkowski z kl. 3c.

02.02.2018 r. Etap szkolny Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych.

06.02.2018 r. Spotkania gimnazjalistów z kl. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu- ,,Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?’’.

06.02.2018 r. Dzień Bezpiecznego Internetu. Nauczyciele informatyki: p. Mirosław Matyjaszczyk, p. Ryszard Adamski przygotowali prezentację multimedialną o bezpieczeństwie w sieci. Uczniowie mieli okazję oglądać prezentacje podczas przerw międzylekcyjnych.

06.02.2018 r. W naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Drużyna dziewcząt: Gabriela Osek kl. 3c, Milena Kopyściańska kl. 2b, Zofia Krutów kl. 2b, Weronika Zapała kl. 2b, Zuzanna Tyborska kl. 3d, Rozalia Konopa kl. 3d, Weronika Cierach kl. 3d, Julia Grudzińska kl. 3b, Karolina Fiałka kl. 3e, Patrycja Najłowicz kl. 3d, Nikola Rybczyńska kl. 3c, Laura Schindler kl. 3d. Opiekunka dziewcząt- p. Mirosława Gemborowska. Drużyna chłopców: Adam Kita kl. 3c, Paweł Kaczmarek kl. 3c, Mateusz Lizoń kl. 3d, Tobiasz Dominiak kl. 2a, Łukasz Kostecki kl. 2a, Bartłomiej Antys kl. 2a, Patryk Radziszewski kl. 2c, Hubert Feliksiak kl. 2d, Remigiusz Feliksiak kl. 2d, Amadeusz Smus kl. 2d, Igor Gołębiewski kl. 2d, Dominik Kania kl. 7a. Opiekun- p. Janusz Malinowski. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zdobyli I miejsce i zakwalifikowali się do etapu rejonowego.

07.02.2018 r. Wyjście przedszkolaków z grupy zerowej oraz uczniów kl. 1a do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na lekcję w kinie ,,Raz, dwa, trzy klikasz Ty!’’ ( LEKCJA O MEDIACH- ogólnopolski projekt rekomendowany przez rzeczoznawców MEN). Opiekunki uczniów- p. Ewa Dyszewska, p. Anna Grześkowiak, p. Katarzyna Chojnacka, p. Łukasz Kwiatkowski.

07.02.2018 r. Wyjście uczniów kl. 4a, 4b, 7a, 7b do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na lekcję w kinie ,,Uwaga! Internet!’’ ( LEKCJA O MEDIACH- ogólnopolski projekt rekomendowany przez rzeczoznawców MEN). Opiekunki uczniów: p. Danuta Klimaszewska, p. Alicja Bartkowiak, p. Dorota Cieloch, p. Anna Dębicka, p. Anna Zięba.

07.02.2018 r. Etap szkolny Konkursu Wiedzy o Sztuce w kategorii ,,Muzyka’’ i ,,Plastyka’’ zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Liceum Plastycznym w Gorzowie. Do następnego etapu zakwalifikowali się: z muzyki- Maja Skowron z kl. 3a, Filip Witkowski z kl. 3c, Diana Fiedorowicz z kl. 3e, a z plastyki- Zofia Derwich z kl. 3c, Szymon Walaszek z kl. 3c, Martyna Fila z kl. 3c. Szkolna komisja konkursowa: p. Iwona Skwarna, p. Iwona Stańska, p. Krzysztof Kostrzewa.

08.02.2018 r. W Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbył się etap gminny Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Naszą szkołę reprezentowały: Maja Michalczak z kl. 1a, Pola Korzeniewska z kl. 4a, Anna Bogucka z kl. 2a, Hanna Jankowska z kl. 3d, Zuzanna Tyborska z kl. 3d. Opiekunka uczennic- p. Iwona Stańska.

08.02.2018 r. Uczniowie klasy 3d pod opieką wychowawcy p. Łukasza Kwiatkowskiego wystawili jasełka dla uczniów klas: 7a, 7b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3b.

09.02.2018 r. BAŚNIOWA KRAINA- bajeczna impreza w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury dla przedszkolaków z Gminy Międzyrzecz. Organizatorzy: Samorząd Uczniowski pod opieką p. Doroty Cieloch i Alicji Bartkowiak, klasa 3c pod opieką p. Marcina Jędrowskiego, p. Ewa Dyszewska, p. Anna Grześkowiak, p. Jolanta Glura- Markowska, p. Iwona Stańska, p. Renata Kubiak. Imprezę otworzył Burmistrz Międzyrzecza p. Remigiusz Lorenz. Gościliśmy również: dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty p. Izabellę Korejwo oraz przedstawiciela Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, który zapoznał przedszkolaków z zasadami bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

09.02.2018 r. Bal karnawałowy przedszkolaków z zerówki oraz uczniów kl. 1a.

09.02.2018 r. Wyjście uczniów kl. 4, 7 oraz gimnazjalistów do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na Galę Talentów Jedynki. Imprezę ogólnoszkolną zorganizował Samorząd Uczniowski pod opieką p. Doroty Cieloch i Alicji Bartkowiak, p. Marcin Jędrowski, p. Iwona Stańska, p. Jolanta Glura- Markowska. Podczas imprezy przedstawiciel Straży Pożarnej w Międzyrzeczu przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznego spędzania ferii zimowych.

12.02.2018- 26.02.2018 r.- Ferie zimowe.

18.02.2018 r. Nasi sportowcy z klasy 1a wzięli udział w turnieju piłkarskim  "Orzeł Cup" zorganizowanym przez współpracujący z naszą Jedynką klub Orzeł Międzyrzecz. Pozostałe zespoły: Orzeł I Miedzyrzecz, Orzeł II Międzyrzecz, Akademia Piłkarska Zbąszynek I, Akademia Piłkarska Zbąszynek II, Spartak Deszczno, Warta Gorzów, UKS Torzym. W zawodach zajęliśmy 6 miejsce. W trakcie turnieju odbył się konkurs żonglerki, którego zwycięzcą okazał się zawodnik naszej drużyny Patryk Rembas.

20.02.2018 r. Nauczyciele wychowania fizycznego: Łukasz Kwiatkowski, Joanna Suchecka zorganizowali w naszej szkole imprezę sportową dla przedszkolaków oraz dzieci z kl. 1- 3 szkoły podstawowej.

26.02.2018 r. Wyjście klasy 3c do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na film ,,Wyklęty’’. Opiekunka uczniów- p. Danuta Klimaszewska (obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych- 1.03.2018).

27.02.2018 r. Pierwszy etap konkursu "Czytanie warte zachodu" . Uczniowie rozwiązywali test opracowany przez członków Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Do następnego etapu zakwalifikowały się uczennice: Diana Fiedorowicz z kl. 3e, Zuzanna Tyborska z kl. 3d, Dominika Cinka z kl. 3a, Natalia Sidorowicz z kl. 2d.

28.02.2018 r. Nasza szkoła zorganizowała Dzień Otwartydla dzieci i ich rodziców.Na dzieci czekała moc atrakcji, a rodzice mieli okazje do obejrzenia całego przedszkola i szkoły oraz zapoznania się z pełną ofertą.

01.03.2018 r. Wyjazd reprezentacji chłopców naszej szkoły ( Adrian Chwirot kl. 3d, Tobiasz Dominiak kl. 2a, Hubert Feliksiak kl. 2d, Remigiusz Feliksiak kl. 2d, Piotr Galiński kl. 3d, Wojciech Góra kl. 2a, Paweł Kaczmarek kl. 3c, Dominik Kania kl. 7a, Adam Kita kl. 3c, Łukasz Kostecki kl. 2a, Kacper Kowalski kl. 3d, Oskar Leśkiewicz kl. 3d, Mateusz Lizoń kl. 3d, Patryk Radziszewski kl. 2c, Amadeusz Smus kl. 2d) do Bledzewa na Mistrzostwa Powiatu w piłkę ręczną. Opiekun uczniów- p. Janusz Malinowski. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce.

02.03.2018 r. Uroczystość pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy 1a. Dziewczęta z Koła Przyjaciół Biblioteki wraz z opiekunką p. Iwoną Stańską wprowadziły pierwszoklasistów w świat bajek i baśni oraz uczyły  poszanowania książek i innych dokumentów bibliotecznych.

05.03.2018 r. WyjazdHuberta Kubiszewskiego z kl. 2e oraz jego opiekunki p. Patrycji Mikuły do Zielonej Góry na Konkurs Przedmiotowy z Biologii (etap wojewódzki). Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 2. Hubert Kubiszewski uzyskał tytuł laureata.

06.03.2018 r. Wyjazd reprezentacji dziewcząt naszej szkoły ( Patrycja Brzozowska z kl. 3b, Weronika Cierach z kl. 3b, Julia Grudzińska z kl. 3b, Rozalia Konopa z kl. 3d, Milena Kopyściańska z kl. 2b, Zofia Krutów z kl. 2b, Aleksandra Odolińska z kl. 3d, Gabriela Osek z kl. 3c, Schindler Laura z kl. 3d, Zuzanna Tyborska z kl. 3d) do Przytocznej na Mistrzostwa Powiatu w piłkę ręczną. Opiekunka uczniów- p. Mirosława Gemborowska.

07.03.2018 r. Uczniowie: Kornelia Kręciszewska z kl. 3c, Szymon Walaszek z kl. 3c, Bartosz Domaszewicz z kl. 3a uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie chemicznym Alchemik.
Konkurs przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Celem konkursu jest utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności.
Szkolny organizator konkursu- p. Maria Czujko.

09.03.2018 r. Wyjazd Kornelii Kręciszewskiej z kl. 3c oraz jej opiekuna p. Marcina Jędrowskiego do Gorzowa Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego (etap wojewódzki). Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 20. Kornelia Kręciszewska uzyskała tytuł finalistki.

13.03.2018 r. Wyjazd Huberta Kubiszewskiego z kl. 2e oraz jego opiekunki p. Beaty Jarnut do Świebodzina na Konkurs Przedmiotowy z Fizyki. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 1. Hubert Kubiszewski uzyskał tytuł laureata.

15.03.2018 r. Uczniowie naszej szkoły: Filip Witkowski z kl. 3c, Nikodem Wieczorek z kl. 2d, Adam Tarnowski z kl. 3e, pod opieką p. Alicji Bartkowiak, wzięli udział w debacie na temat bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Debata odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

16.03.2018 r. Wyjście kl. 7a, 7b do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na otwarcie wystawy pt. ,,Zbrodnia Katyńska’’. Opiekunki uczniów: p. Małgorzata Stucka, p. Mirosława Gemborowska.

16.03.2018 r. Uczniowie: Filip Witkowski z kl. 3c, Karolina Fiałka z kl. 3e pod opieką ks. Damiana Dropa wyjechali do Świebodzina na Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej Młody Biblista. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 1. Karolina Fiałka zakwalifikowała się do finału wyżej wymienionego konkursu.

16.03.2018 r. Święto Babci i Dziadka- szkolna impreza zorganizowana przez przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych oraz pierwszoklasistów pod opieką p. Ewy Dyszewskiej, p. Karoliny Koban oraz p. Anny Grześkowiak.

19.03.2018 r. Uczennice naszej szkoły: Dominika Cinka z kl. 3a, Zofia Derwich z kl. 3c, Diana Fiedorowicz z kl. 3e, Zuzanna Tyborska z kl. 3d, Natalia Sidorowicz z kl. 2d wyjechały do Gorzowa na drugi etap konkursu CZYTANIE WARTE ZACHODU przeprowadzonego pod patronatem pani Ewy Rawy – Lubuskiego Kuratora Oświaty. Konkurs odbył się w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Opiekun dziewcząt podczas konkursu- p. Marcin Jędrowski.

Diana Fiedorowicz zakwalifikowała się do ostatniego finałowego etapiu.

20.03.2018 r. Pani Anna Grześkowiak oraz prezes Międzyrzeckiego Klubu Sportowego ,,Orzeł’’ p. Robert Gołębiowski spotkali się z dziećmi z międzyrzeckich przedszkoli, aby promować klasę sportową w naszej placówce.

21.03.2018 r. Panie: Monika Szypszak, Alicja Bartkowiak uczestniczyły w pracach Rejonowej Komisji Konkursowej KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu.

21.03.2018 r. Dzień wiosny. Na długiej przerwie odbył się wiosenny pokaz mody zorganizowany przez Samorząd Uczniowski (opiekunki- p. Alicja Bartkowiak, p. Dorota Cieloch). W tym dniu członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki postanowili obudzić wiosnę, czytając w trakcie lekcji fragmenty książek o tematyce wiosennej (organizatorka akcji- p. Iwona Skwarna).

22.03.2018 r. W Hali Widowiskowo- Sportowej odbyły się TARGI EDUKACJI I PRACY zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Szkołę Podstawową nr 6. Z oferty targów skorzystały klasy: 3a (opiekunka- p. AnnaPawelska), 3b (opiekun- p. Janusz Malinowski), 3c (opiekun- p. Marcin Jędrowski), 3d (opiekunka- p. Anna Dębicka), 3e (opiekunka- p. Patrycja Mikuła).

23.03.2018 r. Szkolny konkurs „Germanista Roku 2017/2018“ pod hasłem „Deutsch lässt sich mögen”. Organizatorki: p. Monika Szypszak, p. Alicja Bartkowiak.

24.03.2018 r. Pani Anna Pawelska i pan Marcin Jędrowski uczestniczyli w pracach Rejonowej Komisji Konkursowej KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu.

26.03.2018 r. Uczennice: Hanna Wołk z kl. 4a, Zofia Derwich z kl. 3c, Diana Fiedorowicz z kl. 3e, Patrycja Malinowska z kl. 2c uczestniczyły wLubuskim Festiwalu Piosenki "Scena dziecięca" i "Scena młodzieżowa" PRO ARTE 2018 (Międzyrzecki Ośrodek Kultury).

26.03.2018 r. Spotkania uczniów klas trzecich gimnazjum z przedstawicielami Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu- doradztwo zawodowe. Organizatorka spotkań- p. Izabela Kostrzewa.

27.03.2018 r. Spotkania uczniów klas trzecich gimnazjum z przedstawicielami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu (liceum ekonomiczne)- doradztwo zawodowe. Organizatorka spotkań- p. Izabela Kostrzewa.

28.03.2018 r. Spotkania uczniów klas trzecich gimnazjum z przedstawicielami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Trzcielu- doradztwo zawodowe. Organizatorka spotkań- p. Izabela Kostrzewa.

28.03.2018 r. Diana Fiedorowicz z kl. 3e (opiekunka- p. Iwona Skwarna) wystartowała w Konkursie Piosenki Patriotycznej NIEPODLEGŁA 2018 zorganizowanym przez Klub Wojskowy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Międzyrzeczu. Uczennica zdobyła III miejsce i nagrodę pieniężną. Dianie akompaniował na fortepianie Filip Witkowski z kl. 3c.

05.04.2018 r. Wyjazd drużyny dziewcząt naszej szkoły (Weronika Cierach z kl. 3b, Karolina Fiałka z kl. 3e, Julia Grudzińska z kl. 3b, Rozalia Konopa z kl. 3d, Milena Kopyściańska z kl. 2b, Gabriela Osek z kl. 3c, Nikola Rybczyńska z kl. 3c, Zuzanna Tyborska z kl. 3d, Weronika Zapała z kl. 2e, Patrycja Najłowicz z kl. 3d) do Sulęcina na Mistrzostwa Rejonu w piłce siatkowej. Opiekunka uczennic- p. Mirosława Gemborowska. Dziewczęta zajęły III miejsce.

06.04.2018 r. Przyszłoroczni pierwszoklasiści i kandydaci do klasy sportowej (I grupa)przystąpili do testu sprawnościowego. Test przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: p. Mirosława Gemborowska, p. Janusz Malinowski, p. Joanna Suchecka, p. Łukasz Kwiatkowski.

07.04.2018 r. Wyjazd uczniów naszej szkoły (Maja Skowron z kl. 3a, Filip Witkowski z kl. 3c, Diana Fiedorowicz z kl. 3e, Zofia Derwich z kl. 3c, Szymon Walaszek z kl. 3c, Martyna Fila z kl. 3c) pod opieką p. Krzysztofa Kostrzewy do Gorzowa- etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Sztuce w kategorii ,,Muzyka’’ i ,,Plastyka’’ zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Liceum Plastycznym w Gorzowie. Zofia Derwich, Szymon Walaszek uzyskali tytuł laureata w kategorii ,,Plastyka’’, a Martyna Fila- tytuł finalistki w kategorii ,,Plastyka’’. Maja Skowron , Filip Witkowski uzyskali tytuł laureata w kategorii ,,Muzyka’’, a Diana Fiedorowicz- tytuł finalistki w kategorii ,,Muzyka’’.

09.04.2018 r. Wyjazd reprezentacji uczniów naszej szkoły do Skwierzyny na Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Opiekunowie uczniów: p. Joanna Suchecka, p. Łukasz Kwiatkowski. Drużyna dziewcząt z oddziałów gimnazjalnych zajęła II miejsce.

09.04.2018 r. W sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’. W eliminacjach wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Anna Bogucka z kl. 2a, Diana Fiedorowicz z kl. 3e, Wojciech Góra z kl. 2a, Anna Grocholewska z kl. 2d, Agata Kawałek z kl. 2a, Natalia Koban z kl. 2a, Adriana Walczak z kl. 2a ( dziewczynka zajęła III miejsce i zakwalifikowała się do następnego etapu). Podczas konkursu uczniami opiekowała się p. Iwona Stańska.

09.04.2018 r. Wyjazd Huberta Kubiszewskiego z kl. 2e oraz p. Patrycji Mikuły do Gorzowa na uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018. Uroczystość odbyła się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

09.04.2018 r. Przyszłoroczni pierwszoklasiści i kandydaci do klasy sportowej (II grupa) przystąpili do testu sprawnościowego. Test przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: p. Mirosława Gemborowska, p. Janusz Malinowski, p. Joanna Suchecka, p. Łukasz Kwiatkowski.

10.04.2018 r. Wyjazd drużyny uczniów naszej szkoły (Jakub Antys z kl. 2a, Tobiasz Dominiak z kl. 2a, Hubert Feliksiak z kl. 2d, Remigiusz Feliksiak z kl. 2d, Igor Gołędziewski z kl. 2d, Wojciech Góra z kl. 2a, Paweł Kaczmarek z kl. 3c, Dominik Kania z kl. 7a, Adam Kita z kl. 3c, Mateusz Lizoń z kl. 3d) do Sulęcina na Mistrzostwa Rejonu w piłce siatkowej chłopców. Nasza drużyna zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do półfinału wojewódzkiego. Opiekun uczniów- p. Janusz Malinowski.

10.04.2018 r. W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (etap gminny). Reprezentacja nasze szkoły: Hanna Wołk kl. 4a, Antonina Czujko kl. 4b, Dominik Reński kl. 4b. Opiekun uczniów- p. Ryszard Adamski.

10.04.2018 r. Uczniowie klas siódmych przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (WSiP).

10.04.2018 r. Wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas: Julia Wincz z kl. 2c, Weronika Nakonieczna z kl. 2c i Patrycja Malinowska z kl. 2c pomagały w organizacji warsztatów dla Seniorów w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Opiekunka dziewcząt- p. Anna Zięba.

11.04.2018 r. Uczniowie klas siódmych przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki (WSiP).

11.04.2018 r. W naszej szkole odbył się konkurs języka angielskiego THE BIG CHALLENGE. Uczniowie klas 4 i 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum pisali test online w pracowniach komputerowych pod opieką p. Mirosława Matyjaszczyka oraz p. Ryszarda Adamskiego. Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu- p. Dorota Cieloch.

11.04.2018 r. Wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas: Julia Pawlik z kl. 2e, Anna Grocholewska z kl. 2d i Natalia Sidorowicz z kl. 2d pomagały w organizacji warsztatów dla Seniorów w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Opiekunka dziewcząt- p. Anna Zięba.

11.04.2018 r.Spotkanie rodziców dzieci z rocznika 2004 z lekarzem pediatrą p. Dorotą Pietrzak. Spotkanie miało charakter informacyjny i poświęcone było szczepieniom przeciwko wirusowi brodawczaka (w ramach programu zdrowotnego realizowanego przez Gminę Międzyrzecz).

12.04.2018 r. Uczniowie klas siódmych przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego (WSiP).

12.04.2018 r. Hubert Kubiszewski z kl. 2e dołączył do grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu i wraz z nimi (pod opieką nauczyciela fizyki Pawła Derenia) wyjechał do Gorzowa na Wojewódzkie Zawody Fizyczne dla uczniów szkół średnich. Zawody zorganizował Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Hubert uzyskał bardzo wysoki wynik, wypadł lepiej niż nie jeden maturzysta ( 19 miejsce na 51 uczestników konkursu).

12.04.2018 r. Wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas: Martyna Grela z kl. 2c, Adrianna Balcer z kl. 2a pomagały w organizacji warsztatów dla Seniorów w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Opiekunka dziewcząt- p. Anna Zięba.

13.04.2018 r. Karolina Fiałka z kl. 3e oraz jej opiekun ks. Damian Drop wyjechali do Gościkowa na finał II Edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej Młody Biblista 2017/2018. Konkurs odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym W Gościkowie- Paradyżu. Karolina Fiałka uzyskała tytuł laureatki.

13.04.2018 r.Szkolny etap Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla Szkół Podstawowych. Wystartowało w nim 14 uczniów. Do etapu gminnego zakwalifikowały się: Antonina Czujko z kl. 4b, Maria Batura z kl. 4b, Maja Gołębiowska z kl. 4b, Wiktoria Stafiniak z kl. 7b, Joanna Tarnowska z kl. 7b.

13.04.2018 r. W Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’. W eliminacjach wzięła udział uczennica naszej szkoły Adriana Walczak z kl. 2a. Dziewczynka zajęła IV miejsce. Opiekun- p. Mirosław Matyjaszczyk.

18.04.2018 r. Egzamin gimnazjalny- część humanistyczna.

19.04.2018 r. Egzamin gimnazjalny- część matematyczno- przyrodnicza.

20.04.2018 r. Egzamin gimnazjalny- język obcy nowożytny.

20.04.2018 r. Wycieczka przedszkolaków z grupy zerowej oraz z grupy czterolatków nad jezioro Głębokie- wizyta w leśniczówce. Opiekunki dzieci: p. Ewa Dyszewska, p. Karolina Koban, p. Anna Grześkowiak, p. Alicja Salej, p. Katarzyna Chojnacka.

23.04.2018 r. Wyjście uczniów klas trzecich gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu- ,,Dzień Otwarty’’ szkoły.

23.04.2018 r. Spotkanie uczniów klas siódmych z przedstawicielami SANEPID-u (informacje na temat szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka, profilaktyka).

24.04.2018 r. Wyjście uczniów klas trzecich gimnazjum do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu (Technikum nr 1, Technikum nr 2)-,, Dzień Otwarty’’ szkoły. Opiekunowie uczniów: p. Iwona Skwarna, p. Łukasz Kwiatkowski, p. Krzysztof Kostrzewa, p. Marcin Jędrowski, p. Renata Kubiak, p. Patrycja Mikuła.

24.04.2018 r. Uczennica Diana Fiedorowicz z kl. 3e oraz jej opiekunka p. Anna Pawelska wyjechały do Gorzowa na ostatni etap Konkursu dla uczniów gimnazjum województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU. Konkurs odbył się w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Diana Fiedorowicz uzyskała tytuł finalistki.

24.04.2018 r. Wyjazd drużyny uczniów naszej szkoły (Jakub Antys z kl. 2a, Tobiasz Dominiak z kl. 2a, Hubert Feliksiak z kl. 2d, Remigiusz Feliksiak z kl. 2d, Igor Gołędziewski z kl. 2d, Wojciech Góra z kl. 2a, Paweł Kaczmarek z kl. 3c, Dominik Kania z kl. 7a, Adam Kita z kl. 3c, Mateusz Lizoń z kl. 3d, Amadeusz smus z kl. 2d) do Sulęcina na Mistrzostwa Województwa w piłce siatkowej chłopców (półfinały). Opiekun uczniów- p. Janusz Malinowski. Nasza drużyna zajęła IV miejsce.

05.04.2018 r. Wyjazd uczniów klas trzecich gimnazjum do CKR w Bobowicku- ,,Dzień Otwarty’’ szkoły. Opiekunowie: p. Janusz Malinowski, p. Iwona Stańska, p. Janusz Rutkowski, p. Anna Dębicka, p. Patrycja Mikuła, p. Izabela Kostrzewa, p. Krzysztof Czyszkowski.

25.04.2018 r. Lena Zaborowicz i Inez Szczypiórkowska z grupy przedszkolnej czterolatków wzięły udział w I Konkursie Recytatorskim Przedszkolaków ,,Smyki mówią wierszyki’’ zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Międzyrzeczu. Lena Zaborowicz zajęła III miejsce. Opiekunka dzieci- p. Karolina Koban.

25.04.2018 r. Pani Danuta Klimaszewska wzięła udział w konferencji „Polska to moja ojczyzna. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole” . Konferencję zorganizował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

26.04.2018 r. W Hali Widowiskowo- Sportowej w Międzyrzeczu odbyły się zawody pływackie o Puchar Burmistrza Międzyrzecza. W zawodach wystartowali uczniowie naszej szkoły. Opiekunowie: p. Ł. Kwiatkowski, p. Joanna Suchecka.

26.04.2018 r. Wyjście uczniów kl. 7b do Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu (lekcja doradztwa zawodowego). Opiekunka grupy- p. Izabela Kostrzewa.

26.04.2018 r. Uczennice: Amelia Gerus z kl. 2b, Agnieszka Korzeń z kl. 2d, Zofia Krutów z kl. 2b, Hanna Wawrzynkiewicz z kl. 2d wraz z opiekunką p. Iwoną Stańską udały się do Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu na spotkanie autorskie z Witoldem Beresiem i Krzysztofem Burnetko- autorami biograficznej książki o Andrzeju Wajdzie.

26.04.2018 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała wzięła udział w uroczystym podsumowaniu projektu ,,Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz’’ realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową nr 3, Szkołę Podstawową nr 4, Szkołę Podstawową w Kaławie. Uroczyste podsumowanie gminnego projektu odbyło się Międzyrzeckim Ośrodku Kultury.

26.04.2018 r. Konsultacje z rodzicami.

26.04.2018 r. Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców w sprawie balu absolwenta.

27.04.2018 r. Wyjście uczniów kl. 7a do Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu (lekcja doradztwa zawodowego). Opiekunka grupy- p. Izabela Kostrzewa.

27.04.2018 r. Młodzieżowa Reprezentacja Szkoły w składzie: Hanna Wołk kl. 4a, Marcel Mucha kl. 4b, Karolin Kuźnicka kl. 4a, Oliwia Makowska kl. 7b, Maxymilian Witczak kl. 7b, Amelia Piotrowicz kl. 7b, Kornelia Kręciszewska kl. 3c, Jędrzej Klimaszewski kl. 2d, Diana Fiedorowicz kl. 3e, Wiktoria Makowska kl. 3d, Karolina Fiałka kl. 3e, Nikodem Wieczorek kl. 2d, Wiktor Nowak kl. 2d pod opieką p. Doroty Cieloch wzięła udział w Uroczystym Apelu i Konferencji Popularnonaukowej w Szkole Podstawowej nr 2 z okazji Wielkiego Jubileuszu 100 Lat Niepodległości Polski i 100 Lat Związku Harcerstwa Polskiego (Dzień Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów). Podczas uroczystości obecna była również dyrektor szkoły p. Joanna Obrębska- Spychała.

03.05.2018 r. Delegacja uczniów naszej szkoły: Nikodem Wieczorek z kl. 2d, Jędrzej Klimaszewski z kl. 2d pod opieką p. Renaty Matysek wzięła udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja (uroczysta msza święta w kościele pw. św. Wojciecha, przemarsz pod Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego, uroczysty apel, złożenie kwiatów pod pomnikiem). Podczas uroczystego apelu pod Pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego przemawiał, wraz z Burmistrzem Międzyrzecza Remigiuszem Lorenzem, uczeń naszej szkoły Filip Witkowski z kl. 3c (przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta).

03.05.2018 r. Dyrektor szkoły p. Joanna Obrębska- Spychała włączyła się do organizacji II Biegu Konstytucji 3 Maja (impreza miejska).

04.05.2018 r.- 05.05.2018 r. Uczennica naszej szkoły Kornelia Stankiewicz z kl. 3a wyjechała do Berlina na spotkanie z berlińską Młodzieżową Radą Miejską. Opiekunki młodych międzyrzeczan: p. Monika Wydrych- pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Międzyrzeczu, p. Małgorzata Dziedzic- nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu.

07.05.2018 r. Wyjście uczniów naszej szkoły do kościoła p. w. św. Wojciecha na mszę świętą w ramach Rekolekcji dla Dzieci i Młodzieży. Parafia przeżywała w tym czasie Misje Święte.

07.05.2018 r. Happening z różą - impreza czytelnicza w Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu. W imprezie wzięli udział uczennice naszej szkoły: Maria Batura z kl. 4b, Antonina Czujko z kl. 4b, Maja Gołębiowska z kl. 4b, Jagoda Gandecka z kl. 4a, Karolina Kuźnicka z kl. 4a, Hanna Wołk z kl. 4a, Adrianna Lewandowska z kl. 1a, Maja Michalczak z kl. 1a, Iliana Mikołajska z kl. 1a, Kornelia Stankiewicz z kl. 3a. Opiekunka dziewcząt- p. Iwona Stańska.

 

 

 

 

 

KALENDARIUM 2016/2017

31.08.2016 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała uczestniczyła w uroczystości wręczenia stypendiów Burmistrza Gminy Międzyrzecz. Uroczystość odbyła się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Stypendia otrzymały absolwentki naszej szkoły: Roksana Gasper, Maria Kuszyńska oraz obecne uczennice: Katarzyna Juszczak z kl. 3b, Natalia Denisewicz z kl. 3d.

01.09.2016 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 z udziałem Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza. Po uroczystym apelu uczniowie naszego gimnazjum wraz z opiekunką p. Dorotą Cieloch złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej.

03.09.2016 r. Święto Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Nasze gimnazjum reprezentowało Szkolne Koło Caritas pod opieką p. Janusza Rutkowskiego i p. Anny Zięby, a także dyrektor szkoły p. Joanna Obrębska- Spychała.

05.09.2016 r.- 06.09.2016 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 1b nad jeziorem Głębokie. Opiekunowie: p. Janusz Malinowski, p. Renata Kubiak.

07.09.2016 r.- 08.09.2016 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 1a nad jeziorem Głębokie. Opiekunowie: p. Mirosława Gemborowska, p. Renata Kubiak.

12.09.2016 r.- 13.09.2016 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 1e nad jeziorem Głębokie. Opiekunowie: p. Beata Jarnut, p. Anna Zięba.

12.09.2016 r. Nasza szkoła włączyła się do akcji charytatywnej "Szkoło Pomóż i TY". Samorząd Uczniowski rozpoczął rozprowadzaniecegiełek w postaci pomocy naukowych. Pieniądze ze sprzedaży tych pomocy zostaną przekazane na pomóc 19-letniemuDanielowi Czerniakowi, który od 7-go miesiąca życia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe.

14.09.2016 r.- 15.09.2016 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 1d nad jeziorem Głębokie. Opiekunowie: p. Monika Szypszak, p. Monika Moraczyńska.

16.09.2016 r. Nasza szkoła włączyła się do zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego akcji ,,Narodowe Czytanie’’. W V edycji ,,Narodowego Czytania’’ wzięli udział uczniowie: Zofia Derwich z kl. 2c, Diana Fiederowicz z kl. 2e, Alicja Krzywoszyja z kl. 3b, Agata Kwaśny z kl. 3c, Jakub Kusz z kl. 3c, Sebastian Rejniak z kl. 3c, Martyna Wróbel z kl. 3c, Aleksandra Czop z kl. 3f pod opieką p. Iwony Stańskiej. W Międzyrzecki Ośrodku Kultury gimnazjaliści czytali fragmenty powieści Henryka Sienkiewicza ,,Quo vadis” .

16.09.2016 r.- Reprezentacja uczniów kl. 2d, 3f, 2c, 1d, 3a wzięła udział w akcji ,,Sprzątanie Świata 2016’’, porządkując teren wokół szkoły. Opiekunki uczniów: p. Krystyna Frankiewicz, p. Renata Kubiak.

19.09.2016 r.- 20.09.2016 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 1c nad jeziorem Głębokie. Opiekunowie: p. Iwona Skwarna, p. Anna Zięba.

21.09.2016 r. Diagnoza klas pierwszych z matematyki w ramach programu LEPSZ SZKOŁA GWO.

22.09.2016 r. Diagnoza klas pierwszych z języka polskiego w ramach programu LEPSZ SZKOŁA GWO.

22.09.2016 r. Zebrania z rodzicami.

23.09.2016 r. Uczniowie naszej szkoły zrzeszeni w Caritas pomagali Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem i Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w przeprowadzeniu Olimpiady Rękodzieła Artystyczno- Użytkowego pod patronatem Wojewody Lubuskiego i Starosty Powiatu Międzyrzeckiego skierowanej do osób niepełnosprawnych ( hala widowiskowo- sportowa w Międzyrzeczu). Opiekunowie uczniów: p. Janusz Rutkowski, p. Anna Zięba. W uroczystości otwarcia olimpiady wzięła udział dyrektor szkoły p. Joanna Obrębska- Spychała.

24.09.2016 r. W naszej szkole odbyło się Powiatowe Szkolenie Straży Pożarnej- wykłady i prelekcje. W  szkoleniu  wzięły udział liczne zastępy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej z okolicznych gmin, a nawet spoza powiatu. Na pobliskiej łące kolejowej strażacy przeprowadzili widowiskowe ćwiczenia praktyczne. Organizatorem przedsięwzięcia była Firma EWE.

26.09.2016 r. Dzień Sportu Szkolnego- zawody sportowe na stadionie. Organizatorzy imprezy: p. Elżbieta Podgajska, p. Mirosława Gemborowska, p. Janusz Malinowski. Pierwsze miejsce zajęła klasa 1a (wychowawczyni- p. Mirosława Gemborowska).

26.09.2016 r.- 3.10.2016 r. Klasa 2a wraz z wychowawczynią p. Monika Moraczyńską przeprowadziła zbiórkę żywności dla bezdomnych psów z międzyrzeckiego schroniska.

29.09.2016 r. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Na przerwach międzylekcyjnych gimnazjaliści głośno czytali i interpretowali swoje ulubione  fragmenty książek. Organizatorki akcji: p. Iwona Stańska, p. Krystyna Frankiewicz.

03.10.2016 r. Projekt wymiany międzynarodowej. Powitaliśmy w naszej szkole grupę kilkunastu uczniów wraz z opiekunami ze szkoły w Groenlo w Holandii. Młodzież spotkała się z naszymi gimnazjalistami (Oliwia Czerniawska kl. 3a, Jakub Gajewski kl. 3a, Angelika Kieszkowska kl. 3a, Izabela Sokołowska kl. 3a, Szymon Walczak kl. 3a, Martyna Woldańska kl. 3a, Szymon Wozniak kl. 3a, Katarzyna Juszczak kl. 3b, Maria Krajcer kl. 3b, Alicja Krzywoszyja kl. 3b, Katarzyna Mich kl. 3b, Emil Magryn kl. 3c, Agata Mirowska kl. 3c, Natalia Denisewicz kl. 3d, Dominika Przeworska kl. 3d, Antonia Rau kl. 3d, Josefina Rau kl. 3d, Bogna Sobańska kl. 3d, Tomasz Czernielewski kl. 3f) pod opieką koordynatorki projektu p. Moniki Szypszak , a także p. Jagody Boczuli- Kermel. Wszyscy uczestnicy projektu udali się na wycieczkę do MRU oraz wspólne zwiedzanie Międzyrzecza.

03.10.2016 r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym SUzostał Jakub Kusz z kl. 3c, zastępcą- Wiktoria Makowska z kl. 2e, sekretarzem- Weronika Nakonieczna z kl. 1c, skarbnikiem- Filip Witkowski z kl. 2c.

04.10.2016 r. Projekt wymiany międzynarodowej. Odbyły się zajęcia plastyczne pod kierunkiem p. Krzysztofa Kostrzewy. Uczestnicy projektu wykonali graffiti na betonowym płocie otaczającym szkołę. Po południu odbył się mecz w piłkę siatkową.

05.10.2016 r. Projekt wymiany międzynarodowej. Uczniowie ze szkoły w Groenlo w Holendii oraz uczniowie Gimnazjum nr 1 wyjechali na wycieczkę do Wrocławia. Opiekunowie naszych gimnazjalistów: p. Monika Szypszak, p. Jagoda Boczula- Kermel.

06.10.2016 r. Projekt wymiany międzynarodowej. Odbyły się warsztaty dziennikarskie pod kierunkiem p. Marcina Jędrowskiego. Po południu w sali Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej odbyło się uroczyste podsumowanie projektu z udziałem opiekunów, rodziców i dyrekcji szkoły.

06.10.2016 r. Wyjście kl. 3b, 3d do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela oraz do Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej (lekcja muzealna). Opiekunowie uczniów: p. Joanna Obrębska- Spychała, ks. Damian Drop.

10.10.2016 r. Uczeń kl. 3c Jakub Kusz (zdobywca tytułu Mistrza Polski w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”) został zaproszony na spotkanie z Burmistrzem Międzyrzecza p. Remigiuszem Lorenzem. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor szkoły p. Joanna Obrębska- Spychała, p. Mirosław Matyjaszczyk (opiekun ucznia) oraz p. Małgorzata Stucka (wychowawczyni kl. 3c).

11.10.2016 r. Funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu przeprowadził pogadanki w klasach 1c, 1d, 1e na temat odpowiedzialności i bezpieczeństwa uczniów korzystających z Internetu.

13.10.2016 r. W naszej szkole gościło Centrum Nauki Kopernik na zaproszenie Burmistrza Międzyrzecza p. Remigiusza Lorenza. Uczniowie Gimnazjum nr 1, uczniowie SP w Bukowcu oraz uczniowie SP nr 4 oglądali wystawę specjalnie przygotowaną na tę okazję.

14.10.2016 r. W naszej szkole gościło Centrum Nauki Kopernik na zaproszenie Burmistrza Międzyrzecza p. Remigiusza Lorenza. Specjalnie przygotowaną na tę okazję wystawę oglądali uczniowie ze SP nr 2.

14.10.2016 r. Dzień Edukacji Narodowej. Spotkanie uczniów z wychowawcami.

14.10.2016 r. Pani Monika Szypszak, Pani Beata Jarnut, pani Anna Zięba oraz pani Barbara Jednorowicz uczestniczyły w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie i odebrały odznaczenia lub medale za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

15.10.2016 r. W naszej szkole gościło Centrum Nauki Kopernik na zaproszenie Burmistrza Międzyrzecza p. Remigiusza Lorenza. Specjalnie przygotowaną na tę okazję wystawę oglądały dzieci z międzyrzeckich przedszkoli.

17.10.2016 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała, p. Anna Pawelska oraz p. Mirosław Matyjaszczyk odebrali nagrody z rąk Burmistrza Gminy Międzyrzecz Remigiusza Lorenza z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury.

17.10.2016 r. Funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu p. Agnieszka Żyża przeprowadziła pogadanki w klasach 1a, 1b na temat odpowiedzialności i bezpieczeństwa uczniów korzystających z Internetu.

18.10.2016 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała uczestniczyła w uroczystych obchodach Jubileuszu 70- lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu.

18.10.2016 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała oraz p. Renata Matysek uczestniczyły w wieczorze poetycko- muzycznym ,,JESIENNE REFLEKSJE”, który odbył się w Sali Starościńskiej Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej.

04.11.2016 r. Wycieczka popołudniowa klasy 2b do Zielonej Góry. Opiekunowie: p. Krzysztof Kostrzewa, p. Renata Kubiak.

07.11.2016 r. Casting do GALI TALENTÓW JEDYNKI. Organizatorki: p. Alicja Bartkowiak, p. Dorota Cieloch, p. Monika Moraczyńska.

08.11.2016 r. Panie: Małgorzata Stucka, Danuta Klimaszewska uczestniczyły w uroczystości wręczenia stypendiów Międzyrzeckiego Koła ,,Wspieramy Młode Talenty’’ (XXXVI edycja stypendialna). Uroczystość odbyła się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Stypendystą z naszej szkoły został Jakub Kusz z kl. 3c.

08.11.2016 r. Zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości zorganizowane na basenie Kasztelanka w Międzyrzeczu. Drużyna Gimnazjum nr 1: Jagoda Wietrzyńska z kl. 1a, Milena Kopyściańska z kl. 1b, Zofia Krutów z kl. 1b, Wiktor Prymas z kl. 1b, Martyna Grela z kl. 1c, Patryk Radziszewski z kl. 1c, Igor Gołędziewski z kl. 1d, Anna Grocholewska z kl. 1d, Amadeusz Smus z kl. 1d, Zuzanna Wajman z kl. 1e, Wiktor Bralczyk z kl. 2c, Adam Kita z kl. 2c, Hanna Jankowska z kl. 2d, Mateusz Lizoń z kl. 2d, Wiktoria Makowska z kl. 2d, Laura Schindler z kl. 2d, Kacper Wołoszka z kl. 2d, Karolina Fiałka z kl. 2e, Sebastian Galiński z kl. 2e, Dominika Mazurek z kl. 2e, Anna Boguta z kl. 3c, Adam Cwenar z kl. 3d, Tomasz Czernielewski z kl. 3f. Opiekunki uczniów: p. Elżbieta Podgajska, p. Renata Kubiak.

09.11.2016 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z matematyki. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Anna Boguta z kl. 3c, Aleksander Nowak z kl. 3c, Paweł Kaczmarek z kl. 2c i Patryk Koniczny z kl. 3a.

10.11.2016 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Bogna Sobańska z kl. 3d, Maja Skowron z kl. 2a, Zofia Derwich z  kl. 2c, Kornelia Kręciszewska z  kl. 2c, Aleksander Nowak z kl. 3c,Natalia Kołodziejczyk z kl. 3b, Wiktoria Makowska  z kl. 2d, Wiktor Nowak z kl. 1d.

10.11.2016 r. Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości zorganizowany przez klasy: 3b (wychowawca p. Przemysław Mrozek), 1a (wychowawczyni p. Mirosława Gemborowska).

10.11.2016 r. Ogólnoszkolne konsultacje z rodzicami.

11.11.2016 r. Delegacja uczniów naszej szkoły: Jakub Kusz z kl. 3c, Wiktoria Makowska z kl. 2e, Filip Witkowski z kl. 2c pod opieką p. dyrektor Joanny Obrębskiej- Spychały wzięła udział w obchodach Święta Niepodległości (uroczysta msza święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, przemarsz pod Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego, uroczysty apel, złożenie kwiatów pod pomnikiem).

14.11.2016 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z chemii. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Tomasz Czernielewski z kl. 3f, Katarzyna Juszczak z kl. 3b, Marta Michalak z kl. 3b.

15.11.2016 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z historii. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Filip Witkowski z kl. 2c, Rafał Dudek z kl. 3a, Jakub Gajewski z kl. 3a.

16.11.2016 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z biologii. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Natalia Denisewicz kl. 3d, Hubert Kubiszewski kl. 1e, Kornelia Kręciszewska kl. 2c.

17.11.2016 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się: Antonia Rau z kl. 3d i Josefina Rau z kl. 3d.

17.11.2016 r. Funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu p. Agnieszka Żyża przeprowadziła pogadanki w klasach 2a, 2b, 2d, 2e na temat odpowiedzialności i bezpieczeństwa uczniów korzystających z Internetu.

18.11.2016 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z fizyki. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Aleksander Nowak z kl. 3c, Hubert Kubiszewski z kl. 1e.

20.01.2016 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała uczestniczyła w podsumowaniu Warsztatów Kulinarnych ,,Zdrowe, smaczne, oryginalne nasze dania regionalne’’. Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku.

21.11.2016 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Aleksander Nowak z kl. 3c, Natalia Denisewicz z kl. 3d, Zofia Derwich kl. 2c.

21.11.2016 r. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Klasa 3c wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Stucką ozdobiła szkolny korytarz drzewem życzliwości i pozdrowień.

22.11.2016 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z geografii. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Wiktor Bralczyk z kl. 2c, Alicja Krzywoszyja z kl. 3b.

22.11.2016 r. Funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu przeprowadził pogadankę w klasie 2c na temat odpowiedzialności i bezpieczeństwa uczniów korzystających z Internetu.

22.11.2016 r. Wyjście klas 1a, 1c, 2d, 3a, 3c, 3f wraz z opiekunami (ks. Damian Drop, p. Iwona Skwarna, p. Elżbieta Podgajska, p. Anna Pawelska, p. Ryszard Adamski, p. Małgorzata Stucka, p. Alicja Bartkowiak) do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na projekcję filmu ,,W Międzyczasie” nakręconego w ramach projektu ,,Wznieś się ponad chmury’’. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bukowca.

22.11.2016 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała uczestniczyła w premierze filmu pt. ,,W Międzyczasie” nakręconego w ramach projektu ,,Wznieś się ponad chmury’’. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bukowca.

23.11.2016 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała oraz p. Mirosław Matyjaszczyk wzięli udział w konferencji ,,Bezpieczny uczeń. Działania i współpraca lokalnych środowisk’’, którą zorganizował Burmistrz Międzyrzecza oraz Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w ramach realizowanego przez Gminę Międzyrzecz projektu finansowego z Rządowego programu ,,Bezpieczna+’’.

25.11.2016 r. Ogólnoszkolna dyskoteka andrzejkowa zorganizowana przez kl. 2c ( wychowawca- p. Marcin Jędrowski) oraz kl. 3f (wychowawczyni- p. Dorota Mrozek). Opiekunowie: P. Iwona Stańska, p. Krystyna Frankiewicz, p. Elżbieta Podgajska, p. Beata Jarnut, p. Dorota Cieloch, p. Renata Kubiak, p. Mirosława Gemborowska, p. Mirosław Matyjaszczyk, p. Janusz Malinowski, p. Monika Szypszak, p. Izabela Kostrzewa.

28.11.2016 r.- 09.12.2016 r.Udział uczniów Gimnazjum nr 1 w akcji ,,Góra Grosza’’ (akcja Towarzystwa NASZ DOM na rzecz dzieci z domów dziecka pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej). Gimnazjaliści zebrali kwotę 182,61 zł.

30.11.2016 r. Wyjście klasy 1c pod opieką p. Mirosławy Gemborowskiej do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na sesję Rady Powiatu, na której zostały wręczone nagrody ,,Obywatel Powiatu’’.

30.11.206 r. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Kusz oraz jego opiekunka p. Alicja Bartkowiak udali się do Urzędu Miasta w Międzyrzeczu w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej.

01.12.2016 r. Wyjazd uczniów naszej szkoły do Skwierzyny na MISTRZOSTWA POWIATU W GRĘ W SZACHY. Nasza drużyna: Adam Kita z kl. 2c, Kacper Burczak z kl. 2c, Zofia Derwich z kl. 2c, Filip Witkowski z kl. 2c. Uczniowie zajęli drugie miejsce. Opiekunka uczniów- p. Renata Kubiak.

01.12.2016 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała uczestniczyła w uroczystym spotkaniu z okazji 70- lecia Oddziału ZNP w Międzyrzeczu.

02.12.2016 r. Popołudniowa wycieczka klasy 2c oraz klasy 2d do Gorzowa (pobyt na lodowisku Słowianka). Opiekunowie: p. Marcin Jędrowski, p. Elżbieta Podgajska, p. Patrycja Mikuła.

06.12.2016 r. Sesja fotograficzna przeprowadzona przez firmę MAWI.

06.12.2016 r. Dzień Czapki św. Mikołaja zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.

06.12.2016 r. JARMARK ŚWIĄTECZNY zorganizowany przez Burmistrza Międzyrzecza p. Remigiusza Lorenza na placu przy Urzędzie Miasta. Podczas jarmarku uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Iwony Skwarnej wystąpili z koncertem kolęd.

06.12.2016 r. VIII Turniej Mikołajkowy o Puchar Dyrektora LO w piłce siatkowej. Drużyna Gimnazjum nr 1: Rozalia Konopa kl. 2d, Zuzanna Tyborska kl. 2d, Weronika Zapała kl. 2d, Anna Boguta kl. 3c, Daria Kortus z kl. 3c, Agata Mirowska kl. 3c, Natalia Kaspryszyn kl. 3f, Julia Paździora kl. 3f, Klaudia Sima kl. 3f. Opiekunka uczniów- p. Elżbieta Podgajska.

08.12.2016 r. Turniej Mikołajkowy w Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Drużyna naszych uczniów: Anna Boguta z kl. 3c, Adam Kita z kl. 2c, Damian Michalczak z kl. 3c, Julia Paździora z kl. 3f, Dawid Sikorski z kl. 3c, Klaudia Sima z kl. 3f, Piotr Szymkowiak z kl. 3c, Weronika Zapała z kl. 2d. Opiekunka uczniów- p. Elżbieta Podgajska.

08.12.2016 r. Zebrania z rodzicami.

08.12.2016 r. Kiermasz świąteczny zorganizowany przez p. Renatę Kubiak oraz Samorząd Uczniowski.

09.12.2016 r. Uczestnicy projektu ,,Moda na czytanie" odwiedzili wszystkie klasy i ,,czytali ze smakiem" wybrane fragmenty książek.

12.12.2016 r. Wyjazd reprezentacji uczniów Gimnazjum nr 1 pod opieką p. Izabeli Kostrzewy oraz p. Iwony Stańskiej do ZSCKR w Bobowicku na warsztaty kulinarne.

13.12.2016 r. Egzamin próbny klas trzecich z przedmiotów humanistycznych.

14.12.2016 r. Egzamin próbny klas trzecich z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

15.12.2016 r. Egzamin próbny klas trzecich z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego.

20.12.2016 r. Młodzież oddziału XIX Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu- Obrzycach przygotowała przedstawienie jasełkowe, na które zaprosiła dyrekcję i nauczycieli Gimnazjum nr 1. Przedstawiciele naszej szkoły: p. Renata Matysek.

21.12.2016 r. Koncert kolęd w sali gimnastycznej w wykonaniu uczniów naszej szkoły (opiekunka- p. Iwona Skwarna). Koncert mieli okazję obejrzeć nauczyciele i pracownicy Gimnazjum nr 1, emeryci oraz rodzice. Po koncercie odbyło się spotkanie wigilijne w szkolnej stołówce.

22.12.2016 r. Uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowany przez klasy: 1d (wychowawczyni- p. Monika Szypszak), 1c (wychowawczyni- p. Iwona Skwarna).

22.12.2016 r. Spotkania wigilijne w zespołach klasowych.

10.01.2017 r. Nasza szkoła zorganizowała etap rejonowy KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII. Komisja Konkursowa: p. Joanna Obrębska- Spychała- przewodnicząca, p. Dorota Mrozek, p. Janusz Polak (nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu), p. Elżbieta Kruk (nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu), p. Joanna Żurawska (nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu), p. Aneta Bernaś (nauczycielka SP nr 4 w Międzyrzeczu). Nasze gimnazjum reprezentowali: Alicja Krzywoszyja z kl. 3b, Wiktor Bralczyk z kl. 2c.

13.01.2017 r. Uczniowie: Tomasz Czernielewski z kl. 3f, Katarzyna Juszczak z kl. 3b, Marta Michalak z kl. 3b reprezentowali naszą szkołę na etapie rejonowym KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Krystyna Frankiewicz.

15.01.2017 r. Uczniowie naszej szkoły: Adriana Walczak-1a, Julia Grudzińska-2b, Zofia Derwich-2c, Diana Fiederowicz-2e, Karolina Fiałka-2e, Alicja Krzywoszyja-3b, , Maria Krajcer-3b, Katarzyna Mich-3b, Miłosz Michalczak-3b, Agata Mirowska-3c, Anna Szpytko-3c, Natalia Denisewicz-3d, Julia Kłos-3f, Martyna Osadnik-3f, Kacper Fiałka-3f uczestniczyli w XXV FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, kwestując na terenie Międzyrzecza i okolic. Nasi gimnazjaliści zebrali kwotę 7090, 93 zł i 8,50 euro. Opiekunki gimnazjalistów: p. Renata Kubiak, p. Iwona Stańska, p. K. Frankiewicz.

16.01.2017 r. Uczniowie: Filip Witkowski z kl. 2c, Rafał Dudek z kl. 3a, Jakub Gajewski z kl. 3a reprezentowali naszą szkołę na etapie rejonowym KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Iwona Stańska.

16.01.2017 r. Pani Danuta Klimaszewska oraz pan Przemysław Mrozek uczestniczyli w pracach Rejonowej Komisji Konkursowej KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Konkurs odbył się w gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu.

17.01.2017 r. Uczniowie: Natalia Denisewicz z kl. 3d, Hubert Kubiszewski z kl. 1e, Kornelia Kręciszewska z kl. 2c reprezentowali naszą szkołę na etapie rejonowym KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Opiekunka uczniów podczas konkursu i jednocześnie członek komisji konkursowej- p. Patrycja Mikuła. Natalia Denisewicz zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.

18.01.2017 r. Uczennice: Antonia Rau z kl. 3d i Josefina Rau z kl. 3d reprezentowały naszą szkołę na etapie rejonowym KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Konkurs odbył się w Gimnazjum w Przytocznej. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Renata Kubiak. Obie uczennice zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.

19.01.2017 r. Uczniowie: Aleksander Nowak z kl. 3c, Natalia Denisewicz z kl. 3d, Zofia Derwich kl. 2c reprezentowali naszą szkołę etapie rejonowym KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konkurs odbył się w Gimnazjum w Pszczewie. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Krystyna Frankiewicz. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się Natalia Denisewicz.

20.01.2017 r. Uczniowie: Hubert Kubiszewski z kl. 1e, Aleksander Nowak z kl. 3c reprezentowali naszą szkołę na etapie rejonowym KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Krystyna Frankiewicz.

20.01.2017 r. Popołudniowa wycieczka klasy 3c oraz 3f do Gorzowa na lodowisko. Opiekunki uczniów: p. Małgorzata Stucka, p. Dorota Mrozek.

21.01.2017 r. Uczniowie: Bogna Sobańska kl. 3d, Maja Skowron kl. 2a, Zofia Derwich kl. 2c, Kornelia Kręciszewska kl. 2c, Aleksander Nowak kl. 3c, Natalia Kołodziejczyk kl. 3b, Wiktoria Makowska kl. 2d, Wiktor Nowak kl. 1d reprezentowali naszą szkołę na etapie rejonowym KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie. Opiekun uczniów podczas konkursu- p. Marcin Jędrowski. Uczniowie: Bogna Sobańska, Maja Skowron Zofia Derwich, Aleksander Nowak zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

25.01.2017 r.  Dzień Sekretarek i Asystentów.Samorząd Uczniowski zorganizował szkolny dzień tematyczny. Uczniowie przyszli do szkoły ubrani w garnitury i garsonki. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli kwiaty Paniom z sekretariatu.

26.01.2017 r. Zebrania z rodzicami.

27.01.2017 r. Etap szkolny Konkursu Wiedzy o Sztuce w kategorii ,,Muzyka’’ i ,,Plastyka’’ zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Liceum Plastycznym w Gorzowie. Szkolna Komisja Konkursowa: Joanna Obrębska- Spychała, Krzysztof Kostrzewa, Iwona Skwarna. Do następnego etapu zakwalifikowali się: z muzyki- Katarzyna Juszczak z kl. 3c, Bogna Sobańska z kl. 3d, Maja Skowron z kl. 2a, Agata Kwaśny z kl. 3c, z plastyki- Zofia Derwich z kl. 2c, Katarzyna Mich z kl. 3b, Szymon Walaszek z kl. 2c, Adam Cwenar z kl. 3d, Maja Wojciechowska z kl. 3c.

27.01.2017 r. Spotkanie uczniów Gimnazjum nr 1 ze strażakami- prelekcja ,,Czad i ogień” (Międzyrzecki Ośrodek Kultury).

27.01.2017 r. TALENTY JEDYNKI- program artystyczny przygotowany w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury przez uczniów naszej szkoły pod opieką p. Alicji Bartkowiak, p. Doroty Cieloch oraz p. Moniki Moraczyńskiej. Podsumowanie pierwszego półrocza 2016/2017.

28.01.2017- 12.02.2017 r. Ferie zimowe.

13.02.2017 r. Eliminacje szkolne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2017. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie eliminacji: p. Krystyna Frankiewicz, p. Iwona Stańska.

14.02.2017 r. Ogólnoszkolna dyskoteka walentynkowa zorganizowana przez klasę 3d (wychowawczyni- p. Anna Pawelska) oraz klasę 2d (wychowawczyni- p. Elżbieta Podgajska). Opiekunowie uczniów: p. Mirosław Matyjaszczyk, p. Marcin Jędrowski, p. Alicja Bartkowiak, p. Dorota Cieloch, p. Krystyna Frankiewicz, p. Iwona Stańska, p. Patrycja Mikuła, p. Anna Dębicka, p. Maria Czujko, p. Monika Moraczyńska.

15.02.2017 r. Dzień chemiczny w Gimnazjum nr 1. Naszą szkołę odwiedzili pracownicy Centrum Chemii w Małej Skali (partnerzy PDCH wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) i przeprowadzili zajęcia warsztatowe oraz pokazowe doświadczenia chemiczne dla uczniów klas pierwszych i drugich. Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie warsztatów- p. Maria Czujko.

15.02.2017 r. W Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt. Drużyna naszej szkoły: Milena Kopyściańska z kl. 1b, Zofia Krutów z kl. 1b, Rozalia Konopa z kl. 2d, Zuzanna Tyburska z kl. 2d, Weronika Zapała z kl. 2d, Paulina Cichoń z kl. 2e, Anna Boguta z kl. 3c, Daria Kortus z kl. 3c, Agata Mirowska z kl. 3c, Natalia Kaspryszyn z kl. 3f, Julia Paździora z kl. 3f, Klaudia Sima z kl. 3f. Opiekunka uczniów- p. Elżbieta Podgajska.

15.02.2017 r. Drużyna naszych uczniów w składzie: Adam Kita z kl. 2c, Piotr Galiński z kl. 2d, Oskar Leśkiewicz z kl. 2d, Kacper Wołoszka z kl. 2d, Gracjan Fiedler z kl. 3a, Patryk Zaworski z kl. 3a, Miłosz Michalczak z kl. 3b, Grzegorz Tomaszyk z kl. 3b, Damian Michalczak z kl. 3c, Dawid Sikorski z kl. 3c, Piotr Szymkowiak z kl. 3c, Marcin Janas z kl. 3f, Michał Szerszeniów z kl. 3f pod opieką p. Janusza Malinowskiego udała się do Gimnazjum w Przytocznej na Mistrzostwa Powiatu w piłkę ręczną chłopców. Nasza drużyna zajęła II miejsce.

16.02.2017 r. Dzień chemiczny w Gimnazjum nr 1. Naszą szkołę odwiedzili pracownicy Centrum Chemii w Małej Skali (partnerzy PDCH wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) i przeprowadzili zajęcia warsztatowe oraz pokazowe doświadczenia chemiczne dla uczniów klas trzecich. Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie warsztatów- p. Maria Czujko.

16.02.2017 r. Szkolne eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Uczestnicy: Anna Bogucka z kl. 1a, Wojciech Góra z kl. 1a, Adrian Fręś z kl. 1e, Hanna Jankowska z kl. 2d, Alicja Krzywoszyja z kl. 3b, Aleksandra Kubowicz z kl. 3c, Martyna Wróbel z kl. 3c. Wszyscy uczniowie zakwalifikowali się do etapu gminnego. Opiekunki gimnazjalistów: p. Iwona Stańska, p. Krystyna Frankiewicz.

18.02.2017 r. Pani Małgorzata Stucka i pan Marcin Jędrowski uczestniczyli w pracach Rejonowej Komisji Konkursowej KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu.

20.02.2017 r. Popołudniowa wycieczka klasy 3b do Gorzowa na lodowisko. Opiekunowie uczniów: p. Przemysław Mrozek, p. Dorota Mrozek.

21.02.2017 r. Szkolny etap konkursu ,,Czytanie warte zachodu”. Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie konkursu: p. Małgorzata Stucka, p. Krystyna Frankiewicz.

21.02.2017 r. Uczniowie naszej szkoły: Anna Bogucka z kl. 1a, Wojciech Góra z kl. 1a, Adrian Fręś z kl. 1e, Hanna Jankowska z kl. 2d, Alicja Krzywoszyja z kl. 3b, Aleksandra Kubowicz z kl. 3c, Martyna Wróbel z kl. 3c wzięli udział w etapie gminnym Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2017. Eliminacje odbyły się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się: Aleksandra Kubowicz z kl. 3c i Alicja Krzywoszyja z kl. 3b. Opiekunki uczniów: p. Iwona Stańska, p. Krystyna Frankiewicz.

22.02.2017 r. Wyjazd drużyny naszych uczniów ( Adam Kita z kl. 2c, Gracjan Fiedler z kl. 3a, Patryk Zaworski z kl. 3a, Miłosz Michalczak z kl. 3b, Grzegorz Tomaszyk z kl. 3b, Damian Michalczak z kl. 3c, Dawid Sikorski z kl. 3c, Piotr Szymkowiak z kl. 3c, Marcin Janas z kl. 3f) do Skwierzyny na Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej chłopców. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce. Opiekunka- p. Mirosława Gemborowska.

23.02.2017 r. Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców. Miejsce zawodów- Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Nasza drużyna: Adam Kita z kl. 2c, Gracjan Fiedler z kl. 3a, Patryk Zaworski z kl. 3a, Miłosz Michalczak z kl. 3b, Grzegorz Tomaszyk z kl. 3b, Adrian Szczepanik z kl. 3b, Damian Michalczak z kl. 3c, Dawid Sikorski z kl. 3c, Piotr Szymkowiak z kl. 3c, Marcin Janas z kl. 3f. Gimnazjaliści zajęli pierwsze miejsce. Opiekun uczniów- p. Janusz Malinowski.

23.02.2017 r. Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt w Bledzewie. Nasza drużyna: Milena Kopyściańska z kl. 1b, Wiktoria Zaremba z kl. 1b, Patrycja Brzozowska z kl. 2b, Julia Grudzińska z kl. 2b, Julia Cierlukiewicz z kl. 2d, Hanna Jankowska z kl. 2d, Rozalia Konopa z kl. 2d, Patrycja Najłowicz z kl. 2d, Julia Ortyńska kl. 1b, Aleksandra Odolińska kl. 2d, Zuzanna Tyborska z kl. 2d, Weronika Zapała z kl. 2d, Paulina Cichoń z kl. 2e, Daria Kortus z kl. 3c. Opiekunka uczniów- p. Elżbieta Podgajska.

23.02.2017 r. Panie: Monika Szypszak, Alicja Bartkowiak uczestniczyły w pracach Rejonowej Komisji Konkursowej KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu.

24.02.2017 r. Pani Maria Czujko uczestniczyła w pracach Rejonowej Komisji Konkursowej KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu.

25.02.2017 r. Uczniowie: Bogna Sobańska kl. 3d, Maja Skowron kl. 2a, Zofia Derwich kl. 2c, Aleksander Nowak kl. 3c reprezentowali naszą szkołę na etapie wojewódzkim KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO (część pisemna). Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 20 w Gorzowie Wlkp. Do etapu ustnego zakwalifikowała się Bogna Sobańska z kl. 3d. Opiekun uczniów podczas konkursu- p. Marcin Jędrowski.

27.03.2017 r. W ramach zajęć sportowych odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z dietetykiem p. Karen Walczak. Organizator spotkania- p. Mirosława Gemborowska.

02.03.2017 r. Spotkanie uczniów kl. 3b, 3c z emerytowaną nauczycielką języka polskiego p. Ireną Pękalą. Spotkanie poświęcone było wojennym i powojennym wspomnieniom p. Ireny.

02.03.2017 r. Uczniowie klasy 2c pod opieką p. Danuty Klimaszewskiej udali się do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na projekcję filmu pt. ,,Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”.

02.03.2017 r.Uczennica Natalia Denisewicz z kl. 3d reprezentowała naszą szkołę na etapie wojewódzkim KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze. Opiekunka uczennicy- p. Patrycja Mikuła.

02.03.2017 r. Popołudniowa wycieczka klasy 1d oraz 2a do Gorzowa na lodowisko Słowianka. Opiekunki uczniów: p. Monika Szypszak, p. Monika Moraczyńska, p. Renata Kubiak.

03.03.2017 r. Uczennice: Antonia Rau z kl. 3d, Josefina Rau z kl. 3d reprezentowały naszą szkołę na etapie wojewódzkim KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Konkurs odbył się w   Społecznym Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie. Opiekunka uczennic- p. Monika Szypszak.

07.03.2017 r. W naszej szkole gościliśmy Michała Rusinka- sekretarza Wisławy Szymborskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, nauczyciele i uczniowie z międzyrzeckich szkół.

09.03.2017 r. Uczennica kl. 3d Natalia Denisewicz reprezentowała naszą szkołę na etapie wojewódzkim KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA AGIELSKIEGO. Konkurs odbył się w   II Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie. Opiekunka uczennicy podczas konkursu- p. Iwona Stańska.

09.03.2017 r. Popołudniowa wycieczka klasy 1c do Gorzowa na lodowisko. Opiekunowie uczniów: p. Iwona Skwarna, p. Marcin Jędrowski.

10.03.2017 r. Uczennice: Antonia Rau z kl. 3d, Josefina Rau z kl. 3d uzyskały tytuł laureata KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Opiekunka uczniów- p. Monika Szypszak.

10.03.2017 r. W naszej szkole odbył się etap rejonowy I Edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla gimnazjalistów Młody Biblista. Konkurs zorganizował ks. Damian Drop. Wzięły w nim udział uczennice: Agata Kwaśny z kl. 3c, Karolina Fiałka z kl. 2e, Aleksandra Czop z kl. 3f. Do następnego etapu zakwalifikowała się Karolina Fiałka.

13.03.2017 r. Wyjście uczniów Gimnazjum nr 1 do hali widowiskowo- sportowej- rekolekcje wielkopostne.

13.03.2017 r. Spotkanie uczniów kl. 3c z przedstawicielami I LO w Międzyrzeczu (doradztwo zawodowe).

14.03.2017 r. Wyjście uczniów Gimnazjum nr 1 do hali widowiskowo- sportowej- rekolekcje wielkopostne.

14.03.2017 r. Spotkanie uczniów kl. 3d z przedstawicielami I LO w Międzyrzeczu (doradztwo zawodowe).

14.03.2017 r. Wolontariuszki Szkolnego Koła Caritas (Laura Schidler, Hanna Jankowska, Julia Wincz, Martyna Grela i Patrycja Malinowska) pod opieką p. Anny Zięby czytały i interpretowały bajki

w przedszkolu Jutrzenka w Międzyrzeczu.

15.03.2017 r. Wyjście uczniów Gimnazjum nr 1 do kościoła pw. Pięciu Braci Męczenników-- rekolekcje wielkopostne.

15.03.2017 r. Spotkanie uczniów kl. 3f z przedstawicielami I LO w Międzyrzeczu (doradztwo zawodowe).

16.03.2017 r. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR- etap szkolny. Koordynator – p. Anna Dębicka.

16.03.2017 r. Spotkanie uczniów kl. 3a z przedstawicielami I LO w Międzyrzeczu (doradztwo zawodowe).

17.03.2017 r. Spotkanie uczniów kl. 3b z przedstawicielami I LO w Międzyrzeczu (doradztwo zawodowe).

20.03.2017 r. Uczennica Bogna Sobańska z kl. 3d reprezentowała naszą szkołę na etapie wojewódzkim KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO (część II). Konkurs odbył się w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie. Opiekunka uczennicy- p. Anna Pawelska.

21.03.2017 r. W naszej szkole świętowaliśmy nadejście wiosny. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała przekazała przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego symboliczny klucz do szkoły.

W tym dniu nastąpiła zamiana ról pomiędzy uczniami i nauczycielami. Uczniowie prowadzili wszystkie lekcje. Rozegrany został również mecz w piłkę siatkową pomiędzy przedstawicielami kadry pedagogicznej a przedstawicielami uczniów.

22.03.2017 r. Naszą szkołę odwiedził pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i przeprowadził standaryzację testów egzaminacyjnych z języka angielskiego oraz języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Do testów przystąpiło 60 gimnazjalistów.

22.03.2017 r. Targi Edukacyjne w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu. W targach wzięło udział dziesięć szkół ponadgimnazjalnych: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Międzyrzeczu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku, Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu, Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu, Powiatowy zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu, Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku. Osoba odpowiedzialna za organizację- p. Izabela Kostrzewa.

22.03.2017 r. Uczniowie naszej szkoły: Gracjan Fiedler z kl. 3a, Marcin Janas z kl. 3f, Adam Kita z kl. 2c, Damian Michalczak z kl. 3c, Miłosz Michalczak z kl. 3b, Dawid Sikorski z kl. 3c, Piotr Szymkowiak z kl. 3c, Grzegorz Tomaszyk z kl. 3b, Patryk Zaworski z kl. 3a wzięli udział w Wiosennym Turnieju Piłki Koszykowej zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu. Opiekun uczniów- p. Janusz Malinowski.

22.03.2017 r. Uczennice:Agata Kawałek z kl. 1a, Adriana Walczak z kl. 1a, Aleksandra Kubowicz z kl. 3c, Anna Bogucka z kl. 1a pod opieką p. Iwony Stańskiej i p. Krystyny Frankiewicz odwiedziły przedszkole Pod Jarzębinką w ramach akcji ,,Czytanie na drugie śniadanie". Celem wizyty było promowanie głośnego czytania i rozbudzenie wśród najmłodszych pasji czytania. Gimnazjalistki czytały przedszkolakom wiersze min. Juliana Tuwima i Jana Brzechwy.

23.03.2017 r. W Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbył się powiatowy Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE. W konkursie wzięły udział uczennice: Aleksandra Kubowicz z kl. 3c i Alicja Krzywoszyja z kl. 3b. Opiekunki uczniów: p. Iwona Stańska, p. Krystyna Frankiewicz.

23.03.2017 r. Konkurs fizyczny Niuton nie pyton w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. Uczestnicy: Hubert Kubiszewski z kl. 1e, Aleksander Nowak z kl. 3c, Kamil Stasiak z kl. 3b, Szymon Woźniak z kl. 3a. Opiekunka uczniów- p. Beata Jarnut.

Hubert Kubiszewski z kl. 1e i Aleksander Nowak z kl. 3c uzyskali tytuły laureatów. Nasza drużyna zajęła IV miejsce.

23.03.2017 r. Uczniowie naszej szkoły brali udział w zawodach w pływaniu szkół gimnazjalnych. Zawody odbyły się na pływalni Kasztelanka w Międzyrzeczu. Opiekunki uczniów- p. Elżbieta Podgajska, p. Renata Kubiak.

24.03.2017 r. Nasza szkoła zorganizowała Dzień Sportu i Rodziny w ramach promocji placówki. Odwiedzili nas w tym dniu uczniowie z międzyrzeckich przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich rodzice, a także Burmistrz Międzyrzecza p. Remigiusz Lorenz.

25.03.2017 r. Uczniowie ze Szkolnego Koła CARITAS oraz ich opiekunowie (p. Anna Zięba, p. Janusz Rutkowski, p. Patrycja Mikuła) uczestniczyli w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności TAK, POMAGAM.

28.03.2017 r. Szkolny konkurs MISTRZ GENETYKI. Organizator- p. Patrycja Mikuła. Mistrzem Genetyki został Tomasz Czernielewski z kl. 3f.

29.03.2017 r. Wyjazd drużyny naszych uczniów (Gracjan Fiedler z kl. 3a, Marcin Janas z kl. 3f, Adam Kita z kl. 2c, Damian Michalczak z kl. 3c, Miłosz Michalczak z kl. 3b, Dawid Sikorski z kl. 3c, Piotr Szymkowiak z kl. 3c, Patryk Zaworski z kl. 3a) do Sulęcina na Mistrzostwa Rejonu w piłce siatkowej chłopców. Opiekun gimnazjalistów- p. Janusz Malinowski. Nasza drużyna zajęła trzecie miejsce.

31.03.2017 r. Uczniowie: Jakub Kusz z kl. 3c, Diana Fiedorowicz z kl. 2e, Zuzanna Gąciarz z kl. 1b, Agata Kawałek z kl. 1a, Adriana Walczak z kl. 1a, Wojciech Góra z kl. 1a, Anna Grocholewska z kl. 1d wzięli udział w miejsko- gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje odbyły się w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu. Do następnego etapu zakwalifikowali się: Jakub Kusz z kl. 3c, Diana Fiedorowicz z kl. 2e. Opiekunka uczniów podczas turnieju- p. Renata Kubiak.

01.04.2017 r. – 07.04.2017 r. Wyjazd reprezentacji uczniów naszej szkoły do Groenlo w Holandii w ramach projektu wymiany międzynarodowej ze szkołą SG Marianum. Koordynator projektu- p. Monika Szypszak; opiekunowie- p. Krzysztof Kostrzewa, p. Jagoda Boczula- Kermel.

04.04.2017 r. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie The Big Challenge i pod opieka nauczycieli: p. Mirosława Matyjaszczyka, p. Ryszarda Adamskiego pisali test online z języka angielskiego.

05.04.2017 r. Uczennice: Dagmara Adamcewicz z kl. 2e, Julia Cierlukiewicz z kl. 2d, Wiktoria Makowska z kl. 2d wraz z nauczycielką p. Patrycja Mikułą uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych z biologii prowadzonych przez pracownika Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu- dr Andrzeja Rybaka. Tematem zajęć była ,,Budowa i przystosowanie mięczaków do życia w środowisku wodnym’’. Zajęcia odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu.

07.04.2017 r. Wyjazd do Paradyża uczennicy kl. 2e Karoliny Fiałki na III etap Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla gimnazjalistów Młody Biblista (opiekun- ks. Damian Drop).

07.04.2017 r. Uczniowie: Jakub Kusz z kl. 3c, Diana Fiedorowicz z kl. 2e wzięli udział w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje odbyły się w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu. Do następnego etapu zakwalifikował się: Jakub Kusz z kl. 3c (III miejsce). Diana Fiedorowicz zajęła V miejsce. Opiekunka uczniów podczas turnieju- p. Renata Kubiak.

08.04.2017 r. Wyjazd uczniów naszej szkoły (Katarzyna Juszczak z kl. 3c, Bogna Sobańska z kl. 3d, Maja Skowron z kl. 2a, Agata Kwaśny z kl. 3c, z plastyki- Zofia Derwich z kl. 2c, Katarzyna Mich z kl. 3b, Szymon Walaszek z kl. 2c, Adam Cwenar z kl. 3d, Maja Wojciechowska z kl. 3c) pod opieką p. Renaty Kubiak do Gorzowa- etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Sztuce w kategorii ,,Muzyka’’ i ,,Plastyka’’ zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Liceum Plastycznym w Gorzowie. Katarzyna Juszczak z klasy 3b uzyskała tytuł laureata Konkursu Wiedzy o Sztuce w kategorii ,,Muzyka’’ .

10.04.2017 r. Spotkanie dziewcząt kl. 2a, 2b, 2c, 2e z psychologiem p. Patrycją Leonciuk- Frelichowską (zajęcia na temat seksualności człowieka).

10.04.2017 r. Spotkanie p. dyrektor Joanny Obrębskiej- Spychały z rodzicami siedmiolatków z Przedszkola ,,Jutrzenka” (promocja Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi).

11.04.2017 r. Spotkanie chłopców kl. 2c, 2e oraz dziewcząt kl. 2d z psychologiem p. Patrycją Leonciuk- Frelichowską (zajęcia na temat seksualności człowieka).

11.04.2017 r. Spotkanie p. dyrektor Joanny Obrębskiej- Spychały z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 (promocja Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi).

12.04.2017 r. Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Opiekunowie uczniów: p. Elżbieta Podgajska, p. Mirosława Gemborowska. Drużyna dziewcząt zajęła I miejsce.

12.04.2017 r. Spotkanie chłopców kl. 2a, 2b. 2d z psychologiem p. Patrycją Leonciuk- Frelichowską (zajęcia na temat seksualności człowieka).

19.04.2017 r. Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej.

20.4.2017 r. Egzamin gimnazjalny w części matematyczno- przyrodniczej.

21.04.2017 r. Egzamin gimnazjalny w zakresie języka obcego nowożytnego.

24.04.2017 r. Wyjazd drużyny naszych uczniów do Przytocznej na Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej chłopców. Skład drużyny: Piotr Galiński kl. 2d, Oskar Leśkiewicz kl. 2d, Kacper Wołoszka kl. 2d, Gracjan Fiedler kl. 3a, Miłosz Michalczak kl. 3b, Damian Michalczak kl. 3c, Dawid Sikorski kl. 3c, Piotr Szymkowiak kl. 3c, Kacper Gerech kl. 3d. Opiekun gimnazjalistów- p. Janusz Malinowski. Nasi gimnazjaliści zajęli I miejsce.

25.04.2017 r. Wyjazd drużyny naszych dziewcząt do Babimostu na Mistrzostwa Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Skład drużyny: Nikola Myszczik kl. 1a, Martyna Grela kl. 1c, Weronika Nakonieczna kl. 1c, Karolina Kandyba kl. 2d, Patrycja Najłowicz kl. 2d, Aleksandra Odolińska kl. 2d, Paulina Cichoń kl. 2e, Karolina Janusz kl. 2e, Anna Boguta kl. 3c, Daria Kortus kl. 3c, Natalia Kaspryszyn kl. 3f. Opiekunka uczennic- p. Elżbieta Podgajska. Nasza drużyna zajęła XI miejsce.

25.04.2017 r. Wyjście uczniów klas trzecich do Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu- dzień otwarty szkoły.

26.04.2017 r. Wyjście uczniów klas trzecich do CKZiU w Międzyrzeczu (Technikum nr 1, Technikum nr 2)- dzień otwarty szkoły.

27.04.2017 r. Wyjazd uczniów klas trzecich do ZSCKR w Bobowicku- dzień otwarty szkoły.

28.04.2017 r. W szkole obchodziliśmy 226 Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791 r. Organizatorzy: kl. 3a (wychowawczyni p. Maria Czujko), kl. 2e (wychowawca p. Bartosz Leyko).

03.05.2017 r. Delegacja uczniów naszej szkoły ( Filip Witkowski z kl. 2c, Zofia Derwich z kl. 2c ) pod opieką p. Renaty Matysek wzięła udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja (uroczysta msza święta w kościele pw. św. Wojciecha, przemarsz pod Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego, uroczysty apel, złożenie kwiatów pod pomnikiem).

03.05.2017 r. Nasza szkoła ( w tym uczniowie ze Szkolnego koła CARITAS- Patrycja Malinowska kl. 1c, Miłosz Michalczak kl. 3b, Katarzyna Mich kl. 3b, Maria Krajcer kl. 3b, Paweł Kaczmarek kl. 2c, Laura Schindler kl. 2d, Kacper Fiałka kl. 3f oraz opiekun koła p. Janusz Rutkowski) włączyła się do organizacji II Biegu Konstytucji 3 Maja (impreza miejska).

09.05.2017 r. Warsztaty profilaktyczne GENERATOR TOLERANCJI dla uczniów kl. 2d, 1a, 2a, 2c. Koordynator- p. Izabela Kostrzewa.

10.05.2017 r. Warsztaty profilaktyczne GENERATOR TOLERANCJI dla uczniów kl. 2c, 1d, 1e, 2b Koordynator- p. Izabela Kostrzewa.

11.05.2017 r. Warsztaty profilaktyczne GENERATOR TOLERANCJI dla uczniów kl. 1b, 2e, 1c Koordynator- p. Izabela Kostrzewa.

11.05.2017 r. Nasz szkoła włączyła się w lubuską akcję bicia rekordu w ilości osób jednocześnie czytających na przerwie. Wydarzenie odbywało się w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gorzowie. Organizatorki- p. Iwona Stańska, p. Krystyna Frankiewicz.

11.05.2017 r. Zebrania z rodzicami: podsumowanie warsztatów profilaktycznych GENERATOR TOLERACJI, spotkania rodziców z wychowawcami klas.

12.05.2017 r. Diagnoza etapowa klas drugich z języka niemieckiego i języka angielskiego na poziomie podstawowym.

12.05.2017 r. Gminny Turniej piłki nożnej zorganizowany przez p. Janusza Malinowskiego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod patronatem Burmistrza Międzyrzecza p. Remigiusza Lorenza. W turnieju wzięły udział drużyny ze SP nr 2, SP nr 3, Szkoły Podstawowej w Kaławie, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 1. Skład naszej drużyny: Wojciech Góra z kl. 1a, Łukasz Kostecki z kl. 1a, Marcel Kaczmarek z kl. 1b, Oskar Matwiejczyk z kl. 1b, Tobiasz Dominiak z kl. 1c, Patryk Radziszewski z kl. 1c, Hubert Feliksiak z kl. 1d, Remigiusz Feliksiak z kl. 1d, Amadeusz Smus z kl. 1d, Sebastian Szafraniec z kl. 1d. I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kaławie. Nasi uczniowie zakończyli turniej na miejscu drugim.

15.05.2017 r. Diagnoza etapowa klas drugich z języka polskiego w ramach programu LEPSZA SZKOŁA GWO.

16.05.2017 r. Diagnoza etapowa klas drugich z historii w ramach programu LEPSZA SZKOŁA GWO.

16.05.2017 r.Spotkanie informacyjne przedstawiciela Gminy Międzyrzecz z rodzicami dziewcząt z rocznika 2003 w sprawie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w ramach programu zdrowotnego realizowanego przez naszą gminę.

17.05.2017 r.- 19.05.2017 r. Wycieczka kl. 1d, 1e, 2a do Kotliny Kłodzkiej. Opiekunowie: p. Monika Szypszak, p. Beata Jarnut, Monika Moraczyńska.

17.05.2017 r.- 19.05.2017 r. Wycieczka kl. 3c, 3f do Kotliny Kłodzkiej. Opiekunowie: p. Małgorzata Stucka, p. Dorota Mrozek, p. Mirosław Matyjaszczyk.

19.05.2017 r.Na terenie naszej szkoły PCK zorganizował Rejonową Olimpiadę Pierwszej Pomocy, którą otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Międzyrzecz. W zawodach wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Katarzyna Mich z kl. 3b, Katarzyna Tarkowska z kl. 3b. Nasza reprezentacja zajęła II miejsce. Opiekunowie uczennic: p. Renata Kubiak, p. Janusz Malinowski.

22.05.2017 r. Diagnoza etapowa klas drugich z przedmiotów przyrodniczych.

23.05.2017 r. Diagnoza etapowa klas drugich z matematyki w ramach programu LEPSZA SZKOŁA GWO.

23.05.2017 r. Uczniowie naszej szkoły: Alicja Minta z kl. 2e, Kornelia Kręciszewska z kl. 2c, Wiktor Bralczyk z kl. 2c uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z biologii prowadzonych przez pracownika Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu- dr hab. Magdalenę Harasimowicz- Jelonek. Zajęcia odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu. Temat zajęć: ,,Stresujące życie roślin”.

24.05.2017 r.- 26.05.2017 r.- Wycieczka kl. 2c, 2d do Warszawy. Opiekunowie: p. Marcin Jędrowski, p. Patrycja Mikuła, p. Mirosława Gemborowska, p. Janusz Malinowski.

24.05.2017 r. Uczniowie klas pierwszych pod opiekę p. Elżbiety Podgajskiej i p. Iwony Stańskiej wzięli udział w biegu na orientację, który rozpoczynał się na terenie międzyrzeckiego zamku.

26.05.2017 r. W naszej placówce odbył się zjazd absolwentów, którzy ukończyli szkołę w roku 1962 roku.

30.05.2017 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała uczestniczyła w XXXVI edycji stypendialnej Międzyrzeckiego Koła ,,Wspieramy Młode Talenty’’ przy Lubuskim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole. Wręczenie stypendiów odbyło się w sali plenarnej międzyrzeckiego Ratusza. Stypendium otrzymał uczeń naszej szkoły Patryk Radziszewski z kl. 1c.

01.06.2017 r. Dzień Dziecka. Międzyszkolna impreza sportowa zorganizowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzyrzecz p. Remigiusza Lorenza.

01.06.2017 r. – 05.06.2017 r. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego. W drugim terminie do egzaminu gimnazjalnego przystąpił jeden uczeń.

02.06.2017 r. Spotkanie uczniów klasy 3b i 3c z przedstawicielem wymiaru sprawiedliwości (odpowiedzialność karna nieletnich).

05.06.2017 r. Spotkanie przedstawicieli SANEPID-u z dziewczętami klas pierwszych- informacje na temat szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy, profilaktyka

06.06.2017 r. Wyjazd drużyny uczniów naszej szkoły do Dobiegniewa ( Konrad Hołownia kl. 2a, Piotr Galiński kl. 2d, Oskar Leśkiewicz kl. 2d, Kacper Wołoszka kl. 2d, Gracjan Fiedler kl. 3a, Miłosz Michalczak kl. 3b, Damian Michalczak kl. 3c, Dawid Sikorski kl. 3c, Piotr Szymkowiak kl. 3c, Kacper Gerech kl. 3d)- Mistrzostwa Województwa w piłkę nożną.

08.06.2017 r. Spotkanie uczniów kl. 3f z emerytowaną nauczycielką języka polskiego p. Ireną Pękalą. Spotkanie poświęcone było wojennym i powojennym wspomnieniom p. Ireny. Spotkanie zorganizowała p. Małgorzata Stucka.

09.06.2017 r. Reprezentacja uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli (p. Iwona Stańska, p. Anna Zięba, p. Marcin Jędrowski, p. Renata Kubiak, p. Mirosława Gemborowska, p. Małgorzata Stucka) wzięła udział w GRZE MIEJSKIEJ zorganizowanej przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu oraz ich nauczyciela p. Michała Górznego. Impreza odbywała się pod patronatem Burmistrza Międzyrzecza p. Remigiusza Lorenza. Drużyna w składzie: Jakub Merda z kl. 3a, Szymon Walczak z kl. 3a, Jakub Gajewski z kl. 3a, Gracjan Fiedler z kl. 3a, Rafał Dudek z kl. 3a zajęła I miejsce i zdobyła główną nagrodę czek w wysokości 1000 zł. Drużyną opiekowała się p. Iwona Stańska.

12.06.2017 r. Pedagog szkolny p. Anna Zięba oraz wicedyrektor szkoły p. Renata Matysek uczestniczyły w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Międzyrzeckiego pod hasłem ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży naszą wspólna sprawą’’.

14.06.2017 r. W restauracji NEO odbyła się zabawa trzecioklasistów z okazji ukończenia szkoły.

20.06.2017 r. Uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w projekcie EKO- Festyn zorganizowanym przez Powiat Międzyrzecki, pod nazwą EKO- WTOREK, SUPER RADY NA ODPADY. ( w ramach programu pomocowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze). Festyn odbył się na Bulwarze nad Obrą w Międzyrzeczu. W ramach projektu uczniowie zbierali makulaturę.

20.06.2017 r. W Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta GALA ZAKOŃCZENIA KLAS TRZECICH.W imprezie uczestniczył Burmistrz Międzyrzecza p. Remigiusz Lorenz, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty p. Izabela Korejwo, przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu p. Maria Kijak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowcu p. Dorota Guzenda- Miłota, uczniowie klas trzecich i ich rodzice oraz Grono Pedagogiczne naszej szkoły.

21.06.2017 r. Wyjście uczniów klas 2a, 2c, 2e do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na koncert w wykonaniu Studio Tańca GOLD. Opiekunowie: p. Monika Moraczyńska, p. Marcin Jędrowski, p. Bartosz Leyko.

21.06.2017 r. Spływ kajakowy kl. 3c rzeką Obrą od miejscowości Żółwin do miejscowości Święty Wojciech. Opiekunowie: p. Małgorzata Stucka, p. Anna Zięba, p. Dorota Michalczak, p. Robert Nowak, p. Robert Kubiak, p. Mateusz Chruszcz.

21.06.2017 r. Wycieczka klasy 3b do Zielonej Góry- zajęcia w parku trampolin, seans filmowy. Opiekunowie: p. Przemysław Mrozek, p. Patrycja Mikuła.

22.06.2017 r. Wycieczka kl. 2c do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Opiekunowie: p. Marcin Jędrowski, p. Bartosz Stański.

22.06.2017 r. Spływ kajakowy kl. 2a rzeką Obrą od miejscowości Żółwin do miejscowości Święty Wojciech. Opiekunowie: p. Monika Moraczyńska, p. Anna Dębicka, p. Piotr Janowiak, p. Andrzej Żurawski.

22.06.2017 r. Spływ kajakowy klasy 3d rzeką Obrą od miejscowości Żółwin do miejscowości Święty Wojciech. Opiekunowie: p. Anna Pawelska, ks. Damian Drop, p. Dorota Guzenda- Miłota, p. Dariusz Środa, p. Mateusz Chruszcz, p. Robert Cisowski, p. Krzysztof Ziółkowski.

22.06.2017 r. Rajd rowerowy kl. 1d do Gorzycy. Opiekunowie: p. Monika Szypszak, p. Alicja Bartkowiak, p. Danuta Klimaszewska, p. Patrycja Mikuła.

22.06.2017 r. Rajd pieszy kl. 1e do Bobowicka. Opiekunowie: p. Beata Jarnut, p. Dorota Cieloch.

22.06.2017 r. Rajd pieszy kl. 3b, 3f do miejscowości Św. Wojciech. Opiekunowie: p. Dorota Mrozek, p. Przemysław Mrozek, p. Anna Kawecka.

22.06.2017 r. Spotkania integracyjne uczniów klas: 1a, 1b, 1c, 2b, 2d, 2e, 3a, 3c z wychowawcami.

23.06.2017 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Apel ogólnoszkolny, wręczenie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły.

 

 

KALENDARIUM 2015/2016

01.09. 2015 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Uczniowie naszego gimnazjum wraz z opiekunką p. Alicją Bartkowiak złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar II wojny światowej.

02.09.2015 r.- 03.09.2015 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 1a w Borowym Młynie. Opiekunowie: p. Monika Moraczyńska, p. Monika Szypszak, ks. Damian Drop.

03.09.2015 r.- 04.09.2015 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 1b w Borowym Młynie. Opiekunowie: p. Krzysztof Kostrzewa, p. Małgorzata Stucka, p. Anna Zięba.

04.09.2015 r. Uczniowie naszej szkoły: Rafał Dudek z kl. 2a, Mikołaj Zuniga Matos z kl. 2f, Tomasz Czernielewski z kl. 2f, Filip Spiczak z kl. 3a, Stanisław Puślednik z kl. 3a, Maria Kuszyńska z kl. 3b, Damian Sikorski z kl. 3b, Mikołaj Michalczak z kl. 3b, Dawid Wiśniewski z kl. 3b, Roksana Gasper z kl. 3b, Wiktoria Dominiak z kl. 3c, Natalia Denisewicz z kl. 2d, Adam Cwenar z kl. 2d, Bogna Sobańska z kl. 2d, Gaspar Walaszek z kl. 2b, Michał Jeleński z kl. 2b, Alicja Krzywoszyja z kl. 2b, Natalia Kołodziejczyk z kl. 2b, Amadeusz Sokołowski z kl. 3d, Filip Nowik z kl. 3d, Jakub Kaniuk z kl. 2e, Jakub Kusz z kl. 2c, Aleksandra Kubowicz z kl. 2c, Magdalena Michalczak z kl. 2c, Agata Mirowska z kl. 2c wraz z opiekunem p. Izabelą Kostrzewą udali się do międzyrzeckiego muzeum na wykład p. Kirmela ,,Historia Żydów międzyrzeckich’’.

07.09.2015 r. Udział delegacji uczniów naszej szkoły pod opieką p. Iwony Skwarnej w uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego cmentarz żydowski w Międzyrzeczu. Ceremonię zorganizowali: Burmistrz Międzyrzecza, Obywatelski Komitet Organizacyjny i Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej.

07.09.2015 r.- 08.09.2015 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 1c w Borowym Młynie. Opiekunowie: p. Marcin Jędrowski, p. Alicja Bartkowiak, p. Renata Kubiak.

08.09.2015 r.- 09.09.2015 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 1d w Borowym Młynie. Opiekunowie: p. Elżbieta Podgajska, p. Izabela Kostrzewa, p. Iwona Stańska.

09.09.2015 r.- 10.09.2015 r. Warsztaty integracyjne ,,Razem’’ klasy 1e w Borowym Młynie. Opiekunowie: p. Bartosz Leyko, p. Janusz Rutkowski, p. Anna Zięba.

11.09.2015 r. Udział uczniów naszej szkoły zrzeszonych w Caritas w Olimpiadzie Rękodzieła Artystyczno- Użytkowego skierowanej do osób niepełnosprawnych ( hala widowiskowo- sportowa w Międzyrzeczu). Opiekunowie uczniów: p. Janusz Rutkowski, p. Anna Zięba. W uroczystym otwarciu olimpiady uczestniczya również dyrektor szkoły p. Joanna Obrębska- Spychała.

11.09.2015 r. Uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Kubowicz, Agata Kwaśny, Jakub Kusz, Aleksander Nowak i Martyna Wróbel wzięli udział w 4 edycji Narodowego Czytania. Międzyrzecka odsłona Narodowego Czytania Lalki Bolesława Prusa odbyła się w czytelni „Pod chmurką” . Opiekunki uczniów: p. K. Frankiewicz, p. I. Stańska.

15.09.2015 r. Pan Bartosz Leyko na posiedzeniu Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta w Międzyrzeczu otrzymał z rąk Burmistrza Remigiusza Lorenza akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego i w obecności wszystkich radnych złożył uroczyste ślubowanie.

22.09.2015 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała oraz p. Renata Matysek wzięły udział w spotkaniu autorskim z Jackiem Fedorowiczem- ,,Ja jako kolega kierownik’’. Spotkanie odbyło się w sali kameralnej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

25.09.2015 r. Wyjazd uczniów klasy 3a, 3b na wycieczkę edukacyjną do Szczecina (NOC NAUKOWCÓW). Opiekunowie: p. Barbara Jednorowicz, p. Maria Czujko, p. Monika Szypszak.

29.09.2015 r. Popołudniowa wycieczka klasy 1a do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (integracja zespołu klasowego). Opiekunowie: p. Monika Moraczyńska, p. Dorota Cieloch.

02.10.2015 r. Spotkania pierwszoklasistów z przedstawicielem Uniwersyteckiej Szkoły Technik Pamięciowych i Szybkiego Czytania z Poznania.

05.10.2015 r. Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci: KorneliaStankiewicz kl. 1a, Patrycja Brzozowska kl. 1b, Szymon Walaszek kl. 1c, Jakub Kusz kl. 2c, Wojciech Gomułka kl. 2e, Dawid Wiśniewski kl. 3b. Największa liczbę głosów  uzyskał Dawid Wiśniewski z klasy 3b (od dnia 6.10.2015 przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ).

06.10.2015 r. Udział p. dyrektor Joanny Obrębskiej- Spychały w spotkaniu z Wojewodą Lubuskim.

08.10.2015 r. Talenty Jedynki- piąta edycja prezentacji szkolnych (casting w bibliotece szkolnej). Organizatorki: p. Krystyna Frankiewicz, p. Iwona Stańska.

08.10.2015 r. Reprezentanci uczniów Gimnazjum nr 1 ( Karolina Jankowska z kl. 3b, Weronika Troszyńska z kl. 3b, Gabriela Siwek z kl. 3b, Maria Kuszyńska z kl. 3b, Martyna Bremska z kl. 3b, Dawid Wiśniewski z kl. 3b, Kacper Frycz z kl. 3b, Klaudia Kostelecka z kl. 3b, Roksana Gasper z kl. 3b, Anna Zabielska z kl. 3b, Kaja Krysztoforska z kl. 3b, Natalia Połomka z kl. 3b, Zuzanna Uznańska z kl. 3b, Natalia Denisewicz z kl. 2d) wraz z nauczycielką p. Barbarą Jednorowicz wzięli udział w szkoleniu ,,Aleje- skarbnice przyrody’’ w ramach realizowanego w gminie projektu ,,Drogi dla Natury’’. Organizator szkolenia- Federacja Zielonych GAJA.

08.10.2015 r. Debaty oksfordzkie klasy 2a. Koordynatorzy: p. Danuta Klimaszewska, p. Przemysław Mrozek.

09.10.2015 r. Debaty oksfordzkie klasy 2f, 2c, 2b, 3a. Koordynatorzy: p. Danuta Klimaszewska, p. Przemysław Mrozek.

13.10.2015 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała oraz p. Barbara Jednorowicz odebrały nagrody z rąk Burmistrza Gminy Międzyrzecz Remigiusza Lorenza z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury.

13.10. 2015 r. W naszej szkole odbyło się spotkanie emerytów ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gimnazjaliści przygotowali krótki występ artystyczny. Opiekunki uczniów: p. Krystyna Frankiewicz, p. Iwona Stańska.

15.10.2015 r. Debaty oksfordzkie klasy 2e. Koordynatorzy: p. Danuta Klimaszewska, p. Przemysław Mrozek.

15.10.2015 r. Uczniowie klasy 3b, 2d, 1a pod opieką wychowawców (p. Barbara Jednorowicz, p. Anna Pawelska, p. Bartosz Leyko) przygotowali uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

16.10.2015 r. Debaty oksfordzkie klasy 2d, 3d, 3c, 3b. Koordynatorzy: p. Danuta Klimaszewska, p. Przemysław Mrozek.

16.10.2015 r. Opiekun Szkolnego Koła CARITAS p. Janusz Rutkowski oraz uczniowie: Paweł Kaczmarek z kl. 1b, Maria Krajcer z kl. 2b, Jakub Mazura z kl. 2b, Katarzyna Mich z kl. 2b, Oliwia Gromadecka z kl. 2d, Martyna Pawłowska z kl. 2d, Dominika Przeworska z kl. 2d, Antonia Rau z kl. 2d, Josefina Rau z kl. 2d, Natalia Szmydt z kl. 2d zostali zaproszeni na Wojewódzki Przegląd Kabaretów Osób Niepełnosprawnych.

23.10.2015 r. Wyjście uczniów Gimnazjum nr 1 do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na imprezę edukacyjną pt. ,,Zemsta’’ w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie.

23.10.2015 r.- 25.10.2015 r. Szkolenie Rady Pedagogicznej ,,Podnoszenie kompetencji nauczyciela w zakresie budowania umiejętności relacji z uczniem zagrożonym uzależnieniem’’. Szkolenie przeprowadził p. Andrzej Kołodziejczyk ( firma ,,Usługi Edukacyjne, Wydawnictwo ATE – Starachowice).

27.10.2015 r.- 30.10.2015 r. Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz przeczytanych książek, gier komputerowych i planszowych oraz filmów. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na powrót do zdrowia Pana Dariusza Mazany, który od 6 lat zmaga się z ciężka chorobą nowotworową. Do akcji pomocy panu Darkowi włączyli się również nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice uczniów naszej szkoły.

29.10.2015 r. Wyjście klasy 1b do Muzeum w Międzyrzeczu na lekcję muzealną. Opiekunowie uczniów: p. Krzysztof Kostrzewa, ks. D. Drop.

06.11.2015 r. W sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 odbył się mecz w piłce siatkowej. Rywalizowały ze sobą uczniowie, rodzice i nauczyciele. Reprezentacja uczniów:  Martyna Bremska z kl. 3b,  Roksana Gasper z kl. 3b,  Wiktoria Golarowska z kl. 3a,  Kaja Krysztoforska z kl. 3b, Weronika Troszyńska z kl. 3b,  Anna Zabielska z kl. 3b,  Weronika zapała z kl.1d. Reprezentacja rodziców i nauczycielek: Elżbieta Lubik,  Monika Makowska,  Dorota Michalczak,  Krystyna Piontkowska,  Danuta Klimaszewska,  Elżbieta Podgajska.
Po zaciętej walce lepsi okazali się rodzice i nauczyciele, zwyciężając 2:1.

10.11.2015 r. W naszej placówce odbyła się XXXIV edycja stypendialna Międzyrzeckiego Koła ,,Wspieramy Młode Talenty’’ przy Lubuskim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole. W uroczystości wręczenia stypendiów wzięły udział: p. Joanna Obrębska- Spychała, p. Renata Matysek. Imprezę prowadziła p. Danuta Klimaszewska. Dekoracją sali gimnastycznej zajął się Samorząd Uczniowski pod opieką p. Alicji Bartkowiak oraz p. Doroty Cieloch. Część artystyczną przygotowali uczniowie pod opieką p. Krystyny Frankiewicz i p. Iwony Stańskiej ( Aleksandra Czop z kl. 2f, Wojciech Matulewicz z kl. 2d, Zofia Derwich z kl. 1c, Kacper Fiałka z kl. 2f, Dagmara Ziętek z kl. 2c, Karolina Daszkiewicz z kl. 2c).

11.11.2015 r. Uczniowie naszej szkoły: Diana Fiedorowicz z kl. 1e, Zofia Derwich z kl. 1c , Aleksandra Czop z kl. 2f, Wiktoria Golarowska z kl. 3a, Dawid Seweryn z kl. 1e, Alicja Krzywoszyja z kl. 2b, Jakub Kusz z kl. 2c, Kacper Fiałka z kl. 2f wraz z opiekunkami: p. Krystyna Frankiewicz, p. Iwona Stańska uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości (msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, apel pod Pomnikiem 1000- lecia Państwa Polskiego ). Uroczystość zorganizował Burmistrz Międzyrzecza. W uroczystości wzięła również udział p. dyrektor Joanna Obrębska- Spychała.

12.11.2015 r. Klasy 1a, 2f pod opieką p. Moniki Moraczyńskiej oraz p. Doroty Mrozek zorganizowały uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.

13.11.2015 r. Naszą szkołę odwiedził fotograf (przedstawiciel firmy MAWI ), który przeprowadził sesję fotograficzną.

16.11.2015 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z chemii. W konkursie wzięła udział Zuzanna Uznańska z kl. 3b.

18.11.2015 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Do etapu rejonowego zakwalifikował się Jakub Marynowski z kl. 3b.

18.11.2015 r. Uczniowie naszej szkoły: Maria Kuszyńska z kl. 3b, Jakub Marynowski z kl. 3b, Rafał Dudek z kl. 2a, Adam Cwenar z kl. 2d, Amadeusz Sokołowski z kl. 3d, Filip Nowik z kl. 3d udali się do Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu i wysłuchali wykładu prof. Dr hab. Tomasza Schramma ,,11 listopada w pamięci polskiej i europejskiej’’. Opiekunka uczniów- p. Renata Kubiak.

19.11.2015 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Maria Kuszyńska z kl. 3b, Natalia Denisewicz z kl. 2d, Bogna Sobańska z kl. 2d, Oliwia Piętoń z kl. 3a, Aleksander Nowak z kl. 2c.

19.11.2015 r. Zebrania z rodzicami.

20.11.2015 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z geografii. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się Alicja Krzywoszyja z kl. 2b.

20.11.2015 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne klasy 3d. Wyjście do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na film pt. ,,Listy do M2’’. Opiekunka uczniów- p. Alicja Bartkowiak.

23.11.2015 r. Zebranie Rady Rodziców.

23.11.2015 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się: Róża Masiewicz z kl. 3a, Josefina Rau z kl. 2d, Antonia Rau z kl. 2d.

23.11.2015 r.- 04.12.2015 r.Udział uczniów Gimnazjum nr 1 w akcji ,,Góra Grosza’’ (akcja Towarzystwa NASZ DOM na rzecz dzieci z domów dziecka pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej). Gimnazjaliści zebrali kwotę 217,94 zł. Największą kwotę uzbierali uczniowie klasy 3d (81,00 zł).

24.11.2015 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z fizyki. Najlepszy wynik uzyskała Alicja Krzywoszyja z kl. 2b.

25.11.2015 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z biologii. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Roksana Gasper z kl. 3b, Natalia Denisewicz z kl. 2d.

25.11.2015 r. Debaty oksfordzkie klasy 3a, 2f, 2a. W debatach uczestniczyli dodatkowo następujący uczniowie: Karolina Jankowska z kl. 3b, Karolina Obrębska z kl. 3b, Jakub Marynowski z kl. 3b, Dawid Wiśniewski z kl. 3b, Katarzyna Juszczak kl.2b, Natalia Kołodziejczyk z 2b, Alicja Krzywoszyja kl. 2b. Opiekunka uczniów – p. D. Klimaszewska.

25.11.2015 r. Popołudniowa wycieczka klasy 1c, 1d do Gorzowa- zajęcia rekreacyjno- sportowe na lodowisku ,,Słowianka’’. Opiekunowie uczniów: p. Marcin Jędrowski, p. Elżbieta Podgajska, p. Małgorzata Olewska.

26.11.2015 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z historii. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Rafał Dudek z kl. 2a, Damian Sikorski z kl. 3b, Adam Cwenar z kl. 2d, Natalia Połomka z kl. 3b, Maria Kuszyńska z kl. 3b, Wiktoria Dominiak z kl. 3c, Kornelia Kręciszewska z kl. 1c, Filip Witkowski z kl. 1c, Paweł Jakubowski z kl. 3a.

26.11.2015 r. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili w naszej szkole ankietę audytoryjną na temat uzależnień wśród uczniów dwóch klas: 1e- lekcja wychowawcza (p. Leyko), 3b- zajęcia artystyczne (p. K. Kostrzewa).

27.11.2015 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z matematyki. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Aleksandra Baranowska z kl. 3b, Paweł Kaczmarek z kl. 1b, Dawid Szczepanik z kl. 3b, Wiktoria Łuczak z kl. 3d, Patryk Konieczny z kl. 2a, Aleksander Nowak z kl. 2c.

27.11.2015 r. Ogólnoszkolna dyskoteka andrzejkowa (18.00- 20.30). Organizatorzy: klasa 2a (wychowawczyni- p. Maria Czujko), klasa 2e (wychowawca- p. Janusz Malinowski), Samorząd Uczniowski (opiekunki- p. Alicja Bartkowiak, p. Dorota Cieloch). Opiekę nad uczniami sprawowali również: p. Beata Jarnut, p. Mirosław Matyjaszczyk, p. Barbara Jednorowicz, p. Jagoda Boczula- Kermel, p. Marcin Jędrowski, p. Anna Zięba, p. Renata Kubiak, p. E. Podgajska.

02.12.2015 r. Pani dyrektor JoannaObrębska- Spychała uczestniczyła w konferencji ,,Zdrowo żyj- zdrowo buduj’’, którą zorganizowali Burmistrz Międzyrzecza i Starosta Międzyrzecki w sali kinowo- widowiskowej w Międzyrzeczu.

03.12.2015 r. Dziewczęta naszej szkoły wzięły udział w VII Turnieju Mikołajkowym o Puchar Dyrektora LO w piłce siatkowej. Opiekunka uczniów- p. Elżbieta Podgajska.

07.12.2015 r. Wyjazd reprezentacji uczniów naszej szkoły do Sulęcina na Wojewódzki Konkurs Debat Oksfordzkich. Uczniowie: Natalia Kołodziejczyk z kl. 2b, Alicja Krzywoszyja z kl. 2b, Katarzyna Juszczak z kl. 2b, Filip Spiczak z kl. 3a, Karolina Jankowska z kl. 3b, Karolina Obrębska z kl. 3b, Jakub Marynowski z kl. 3b, Dawid Wiśniewski z kl. 3b. Opiekunka uczniów- p. Danuta Klimaszewska. Drużyna w składzie: Karolina Jankowska z kl. 3b, Karolina Obrębska z kl. 3b, Jakub Marynowski z kl. 3b, Dawid Wiśniewski z kl. 3b zakwalifikowała się do następnego etapu konkursu, który odbędzie się w Gorzowie.

08.12.2015 r. Mecz w piłkę siatkową nauczyciele- uczniowie. Skład drużyny nauczycieli: Damian Drop, Mirosław Matyjaszczyk, Janusz Malinowski, Małgorzata Olewska, Elżbieta Podgajska, Dorota Michalczak. Skład drużyny uczniów: Roksana Gasper z kl. 3b, Karolina Obrębska z kl. 3b, Natalia Polomka z kl. 3b, Anna Zabielska z kl. 3b, Błażej Gajas z kl. 3a, Bartłomiej Antys z kl. 3b,Damian Sikorski z kl. 3b, Dawid Szczepanik z kl. 3b, Piotr Szymkowiak z kl. 2c. Niezwykle obiektywne sędziowanie: Maciej Pigan 3b, Denis Krzywiecki 3b, Mikołaj Michalczak 3b.Wynik meczu: 2:2.

10.12.2015 r. W Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego odbyło się spotkanie poświęcone promocji książki ,,Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX- XIV’’. W spotkaniu uczestniczyli: Wiktoria Makowska z kl. 1d , Karolina Kowalska z kl. 1d, Oskar Leśkiewicz z kl. 1d, Adam Cwenar z kl. 2b, Jarosław Dudek z kl. 2a, Filip Witkowski kl. 1c, Tomasz Czernielewski z kl. 2f, Wiktor Bralczyk z kl. 1c, Mikołaj Zuniga- Matos z kl. 2f warz z opiekunami: p. Danuta Klimaszewska, p. Przemysław Mrozek.

10.12.2015 r. W naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt. Drużyna Gimnazjum nr 1: Martyna Bremska z kl. 3b, Karolina Obrębska z kl. 3b, Natalia Zabielska z kl. 3b, Natalia Połomka z kl. 3b, Weronika Troszyńska z kl. 3b, Kaja Krysztoforska z kl. 3b, Roksana Gasper z kl. 3b, Wiktoria Golarowska z kl. 3a, Natalia Denisewicz z kl. 2d, Weronika Zapała z kl. 1 d. Opiekunka uczennic- p. Elżbieta Podgajska. Nasze uczennice zajęły I miejsce.

11.12.2015 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne klasy 3 c. Opiekunowie: p. Dorota Cieloch, p. Alicja Bartkowiak.

11.12.2015 r.Pani dyrektor J. Obrębska- Spychała reprezentowała naszą szkołę na Jarmarku Bożonarodzeniowy zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Międzyrzeczu.

13.12.2015 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała uczestniczyła w jubileuszowym koncercie z okazji XV- lecia Zespołu Muzyki Dawnej ,,Antiquo More’’. Koncert odbył się w sali widowiskowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. W trakcie koncertu została przeprowadzona kwesta na skomplikowaną operację serca 4- letniej międzyrzeczanki Olgi Darmograj oraz rozstrzygnięto IV edycję konkursu plastycznego ,,Muzyka dawna oczami międzyrzeczan’’.

15.12.2015 r. W naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców. Reprezentacja Gimnazjum nr 1: Dawid Szczepanik kl. 3b, Bartek Antys kl. 3b, Damian Sikorski kl. 3b, Błażej Gajas kl. 3a, Maciej Pigan kl. 3b, Mikołaj Michalczak kl. 3b, Piotr Szymkowiak kl. 2c, Adam Kita kl. 1c. Opiekun uczniów- p. Janusz Malinowski.

15.12.2015 r. Wyjazd reprezentacji uczniów Gimnazjum nr 1 wraz z opiekunką p. Danutą Klimaszewską do Gorzowa na Wojewódzki Konkurs Debat Oksfordzkich (II etap). Drużyna Gimnazjum nr 1: Karolina Jankowska z kl. 3b, Karolina Obrębska z kl. 3b, Jakub Marynowski z kl. 3b, Dawid Wiśniewski z kl. 3b, Zuzanna Uznańska z kl. 3b, Filip Spiczak z kl. 3a, Stanisław Puślednik z kl. 3a, Natalia Połomka z kl. 3b, Gabrysia Siwek z kl. 3b. Uczniowie zajęli II miejsce w województwie w kategorii gimnazjów.

16.12.2015 r. Uczniowie naszej szkoły: Rafał Dudek z kl. 2a, Gasper Walaszek z kl. 2b, Kamil Sobieraj z kl. 2b, Filip Spiczak z kl. 3a, Stanisław Puślednik z kl. 3a udali się do Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu i wysłuchali wykładu dr Rafała Wiśniewskiego ,,Współczesny terroryzm. Kto? Gdzie? Jak?’’. Opiekunka uczniów- p. Renata Kubiak.

17.12.2015 r. Prezentacja projektu edukacyjnego klasy 2b (,,Literatura w krzywym zwierciadle’’) w sali konferencyjnej szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Koordynatorka projektu- p. Joanna Obrębska- Spychała. Zaproszeni goście- rodzice uczniów i nauczyciele.

17.12.2015 r. Wyjazd klasy 2c wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Stucką do Domu Dziecka w Skwierzynie- odwiedziny kolegi.

18.12.2015 r. Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły i emerytów.

18.12.2015 r. Młodzież oddziału XIX Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu- Obrzycach przygotowała przedstawienie jasełkowe, na które zaprosiła dyrekcję i nauczycieli Gimnazjum nr 1. Przedstawiciele naszej szkoły: p. Renata Matysek, p. Jagoda Boczula- Kermel.

18.12.2015 r. Uczennica klasy 2c Maja Wojciechowska otrzymała wyróżnienie w wojewódzkim konkursie ,, Recyklingowe ozdoby choinkowe’’zorganizowanym przez Celowy Związek Gmin - 12 w Długoszynie. Maja wykonała ozdobę świąteczną z wykorzystaniem surowców wtórnych. Opiekunka uczennicy- p. Iwona Stańska.

19.12.2015 r. Ogólnoszkolna wycieczka do Berlina. Opiekunki uczniów- p. Monika Szypszak, p. Alicja Bartkowiak, p. Monika Moraczyńska.

21.12.2015 r. Uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Apel przygotowały klasy: 1b (wychowawca p. Krzysztof Kostrzewa), 1c (wychowawca p. Marcin Jędrowski). Kolędy śpiewali uczniowie przygotowani przez p. Iwonę Skwarną.

22.12.2015 r. Spotkania opłatkowe w zespołach klasowych.

29. 12.2015 r. Koncert kolęd w wykonaniu uczniów naszej szkoły na sesji Rady Miasta w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzyrzeczu. Opiekunka uczniów- p. Iwona Skwarna.

08.01.2016 r. Pani Dorota Mrozek uczestniczyła w pracach Rejonowej Komisji Konkursowej KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu.

08.01.2016 r. Uczennice: Róża Masiewicz z kl. 3a, Antonia Rau z kl. 2d, Josefina Rau z kl. 2d reprezentowały naszą szkołę na etapie rejonowym KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Konkurs odbył się w Gimnazjum w Przytocznej. Opiekunka uczennic podczas konkursu- p. Iwona Stańska. Róża Masiewicz zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.

08.01.2016 r. Wyjście do ZSB w Międzyrzeczu na spektakl ,,Makbet’’. Opiekunowie uczniów: p. Anna Pawelska, p. Małgorzata Stucka, p. Marcin Jędrowski.

09.01.2016 r. Uczniowie naszej szkoły: Oliwia Piętoń z kl. 3a, Maria Kuszyńska z kl. 3b, Aleksander Nowak z kl. 2c, Bogna Sobańska z kl. 2d, Natalia Denisewicz z kl. 2d reprezentowali naszą szkołę na etapie rejonowym KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. Konkurs odbył się w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Małgorzata Stucka. Do następnego etapu zakwalifikowały się: Oliwia Piętoń, Maria Kuszyńska, Natalia Denisewicz.

10.01.2016 r.Uczniowie naszej szkoły: Jowita Szudra z kl. 3c, Paulina Stępak z kl. 3c, Olga Fąka z kl. 3c, Wiktoria Dominiak z kl. 3c, Maria Kuszyńska z kl. 3b, Martyna Bremska z kl. 3c, Roksana Gasper z kl. 3b, Zuzanna Uznańska z kl. 3b, Gabriela Siwek z kl. 3b, Mikołaj Michalczak z kl. 3b, Karolina Jankowska z kl. 3b, Anna Zabielska z kl. 3b, Kacper Fiałka z kl. 2f uczestniczyli w XXIV FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, kwestując na terenie Międzyrzecza i okolic. Nasi gimnazjaliści zebrali kwotę 5002,74 zł i 9 €. Opiekunki gimnazjalistów: p. Renata Kubiak, p. Iwona Stańska, p. K. Frankiewicz.

11.01.2016 r. Próbny egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych.

11.01.2016 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała uczestniczyła w uroczystości otwarcia nowo wybudowanej kładki przez rzekę Obrę.

11.01.206 r. Wyjazd klasy 2b, 2f do Gorzowa na lodowisko. Opiekunowie: p. Przemysław Mrozek, p. Dorota Mrozek.

12.01.2016 r. Próbny egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

13.01.2016 r. Próbny egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego.

14.01.2016 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała uczestniczyła w uroczystości pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu.

15.01.2016 r. TALENTY JEDYNKI- program artystyczny przygotowany w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury przez uczniów naszej szkoły pod opieką p. Krystyny Frankiewicz, Iwony Stańskiej oraz Małgorzaty Stuckiej. Nad przebiegiem imprezy czuwały również opiekunki Samorzadu Uczniowskiego- p. Alicja Bartkowiak, p. Dorota Cieloch.

15.01.2016 r. Wyjazd uczniów naszej szkoły do Poznania na Noc Biologów - udział w warsztatach, zajęciach laboratoryjnych i pokazach w Instytucie Genetyki Roślin i na UAM, nauka poprzez doświadczenia i obserwacje. Opiekunowie uczniów: p. Barbara Jednorowicz, p. Maria Czujko, p. Mirosław Matyjaszczyk.

18.01.2016 r.- 31.01.2016 r. Ferie zimowe.

12.02.2016 r. Uczniowie: Paweł Jakubowski z kl. 3a, Damian Sikorski z kl. 3b, Natalia Połomka z kl. 3b, Maria Kuszyńska z kl. 3b, Adam Cwenar z kl. 2d, Rafał Dudek z kl. 2a, Wiktoria Dominiak z kl. 3c, Kornelia Kręciszewska z kl. 1c, Filip Witkowski z kl. 1c reprezentowali naszą szkołę na etapie rejonowym KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Opiekun uczniów podczas konkursu i jednocześnie członek komisji konkursowej- p. Przemysław Mrozek. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Damian Sikorski.

12.02.2016 r. Wyjazd klasy 1b oraz 1e do Gorzowa na lodowisko. Opiekunowie uczniów- p. Krzysztof Kostrzewa, p. Bartosz Leyko.

13. 02.2016 r. Uczniowie: Dawid Szczepanik z kl. 3b, Aleksandra Baranowska z kl. 3b, Wiktoria Łuczak z kl. 3d, Aleksander Nowak z kl. 2c, Patryk Konieczny z kl. 2a, Paweł Kaczmarek z kl. 1b reprezentowali naszą szkołę na etapie rejonowym KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI. Konkurs odbył się w Gimnazjum w Skwierzynie. Uczniami podczas konkursu opiekowała się p. Anna Lipnicka.

15.02.2016 r. Wyjście uczniów naszej szkoły do hali widowiskowo- sportowej na Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził ks. Krzysztof Kralka z Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

15.02.2016 r. Trzecioklasiści uczestniczyli w dniach otwartych ZSCKR w Bobowicku.

16.02.2016 r. Wyjście uczniów naszej szkoły do hali widowiskowo- sportowej na Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził ks. Krzysztof Kralka z Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

17.02.2016 r. Wyjście uczniów naszej szkoły do Sanktuarium Pięciu Braci Męczenników- trzeci dzień Rekolekcji Wielkopostnych (msza święta oraz spowiedź).

17.02.2016 r. Szkolne eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2016. Do następnego etapu zakwalifikowały się uczennice: Zofia Derwich z kl. 1c, Jowita Szudra z kl. 3c, Alicja Krzywoszyja z kl. 2b. Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie eliminacji szkolnych: p. Iwona Stańska, p. Krystyna Frankiewicz.

20.02.2016 r. Uczennice: Oliwia Piętoń z kl. 3a, Maria Kuszyńska z kl. 3b, Natalia Denisewicz z kl. 2d reprezentowały naszą szkołę na etapie wojewódzkim KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 20 w Gorzowie Wlkp. Do etapu ustnego zakwalifikowały się: Natalia Denisewicz, Maria Kuszyńska. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Małgorzata Stucka.

23.02.2016 r.Uczennice: Zofia Derwich z klasy 1c, Alicja Krzywoszyja z kl. 2b wzięły udział w etapie gminnym Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2016. Konkurs odbył się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Obie uczennice zakwalifikowały się do etapu powiatowego. Opiekunka uczniów- p. Krystyna Frankiewicz.

24.02.2016 r. Uczniowie naszej szkoły obejrzeli musical ,,Sknerus’’ w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego we Wrocławiu (Międzyrzecki Ośrodek Kultury).

25.02.2016 r. Uczennica kl. 3a Róża Masiewicz reprezentowała naszą szkołę na etapie wojewódzkim KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Konkurs odbył się w Gimnazjum w Lipkach Wielkich. Opiekunka uczennicy podczas konkursu- p. Krystyna Frankiewicz. Róża Masiewicz uzyskała tytuł finalistki.

26.02.2016 r. Wyjazd drużyny uczniów z naszej szkoły do Gimnazjum w Skwierzynie- Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej chłopców. Skład drużyny: Adam Kita z kl. 1c, Miłosz Michalczak z kl. 2b, Grzegorz Tomaszyk z kl. 2b, Damian Michalczak z kl. 2c, Piotr Szymkowiak z kl. 2c, Patryk Zaworski z kl. 3e, Bartłomiej Antys z kl. 3b, Denis Demiańczuk z kl. 3c, Łukasz Kania z kl. 3c, Kacper Kołakowski z kl. 3c. Uczniowie zajęli I miejsce. Opiekun uczniów- p. Janusz Malinowski.

26.02.2016 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne kl. 1a. Opiekunki: p. Monika Moraczyńska, p. Monika Szypszak.

02.03.2016 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała została zaproszona przez Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i Społeczność Uczniowską Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu na inscenizację z okazji Dnia Patrona Szkoły oraz Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych’’. Uroczystość odbyła się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury.

03.03.2016 r. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w turnieju towarzyskim w piłce koszykowej zorganizowanym w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu. Gimnazjaliści zajęli IV miejsce. Opiekun- p. Janusz Malinowski.

03.03.2016 r. Uczeń Jakub Marynowski z kl. 3b reprezentował naszą szkołę na etapie wojewódzkim KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konkurs odbył się w II Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie. Opiekunka ucznia- p. Dorota Cieloch. Jakub Marynowski uzyskał tytuł finalisty.

04.03.2016 r. Wycieczka gimnazjalistów do Poznania do Teatru Wielkiego na spektakl operowy pt. „CARMEN” autorstwa francuskiego kompozytora Georgesa Bizeta. Opiekunowie: p. Iwona Skwarna, p. Marcin Jędrowski, p. Dorota Cieloch.

07.03.2016 r. Wyjazd chłopców z naszej szkoły do Rzepina na Mistrzostwa Województwa w piłce koszykowej chłopców. Drużyna gimnazjalistów: Adam Kita z kl. 1c, Miłosz Michalczak z kl. 2b, Grzegorz Tomaszyk z kl. 2b, Damian Michalczak z kl. 2c, Piotr Szymkowiak z kl. 2c, Patryk Zaworski z kl. 3e, Bartłomiej Antys z kl. 3b, Denis Demiańczuk z kl. 3c, Łukasz Kania z kl. 3c, Kacper Kołakowski z kl. 3c. Opiekun- p. Janusz Malinowski. Nasza drużyna zajęła II miejsce i będzie grać dalej.

07.03.2016 r. Spotkanie p. Anny Pawelskiej oraz p. Marcina Jędrowskiego z rodzicami uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4- promocja Gimnazjum nr 1.

09.03.2016 r. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ,,Alchemik” – etap szkolny (Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury w Warszawie). W konkursie wzięły udział uczennice klasy 3 b: Maria Kuszyńska, Karolina Obrębska, Zuzanna Uznańska. Bardzo dobry wynik uzyskała Maria Kuszyńska. Organizatorka konkursu na terenie szkoły- p. Maria Czujko.

09.03.2016 r. Wyjazd dziewcząt z naszej szkoły do Sulęcina na Mistrzostwa Rejonu w piłce siatkowej. Drużyna gimnazjalistek: Martyna Bremska z kl. 3b, Natalia Denisewicz z kl. 2d, Roksana Gasper z kl. 3b, Wiktoria Golarowska z kl. 3a, Kaja Krysztoforska z kl. 3b, Karolina Obrębska z kl. 3b, Natalia Połomka z kl. 3b, Weronika Troszyńska z kl. 3b, Anna Zabielska z kl. 3b, Weronika Zapała z kl. 1d. Uczennice zajęły III miejsce. Opiekunka drużyny- p. Elżbieta Podgajska.

10.03.2016 r. Uczennice Roksana Gasper z kl. 3b i Natalia Denisewicz reprezentowały naszą szkołę na etapie wojewódzkim KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Opiekunka uczennic- p. Barbara Jednorowicz. Roksana Gasper uzyskała tytuł laureatki, a Natalia Denisewicz- tytuł finalistki.

11.03.2016 r. I MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE DZIEWCZAT I CHŁOPCÓW O PUCHAR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO, BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA I DYREKTORA LO. Miejsce zawodów-Pływalnia ,,Kasztelanka’’. Drużyna Gimnazjum nr 1: Wiktor Bralczyk z kl. 1c, Filip Witkowski z kl. 1c, Laura Schindler z kl. 1d, Karolina Fiałka z kl. 1e, Sebastian Galiński z kl. 1e, Roksana Janusz z kl. 1e, Anna Boguta z kl. 2c, Adam Cwenar z kl. 2d, Wojciech Gomułka z kl. 2e, Łukasz Majkut z kl. 3a, Stanisław Puślednik z kl. 3a, Roksana Gasper z kl. 3b, Denis Krzywiecki z kl. 3b. Opiekunka uczniów- p. Małgorzata Olewska.

11.03.2016 r. Uczniowie klasy 2a spotkali się na lekcji wychowawczej z policjantką p. Karoliną Przybyłowicz, która opowiadała o pracy kobiet w policji i przeprowadziła pogadankę w ramach programu profilaktycznego ,,BEZPIECZNE GIMNAZJUM’’. Organizatorka spotkania- p. Maria Czujko.

11.03.2016 r. Wycieczka klasy 2c i 2f do Gorzowa na lodowisko. Opiekunowie: p. Małgorzata Stucka, p. Dorota Mrozek, ks. Damian Drop.

11.03.2016 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne klasy 1c, 1d. Opiekunowie: p. Marcin Jędrowski, p. Elżbieta Podgajska.

12.03. 2016 r. Uczeń Damian Sikorski reprezentował naszą szkołę na etapie wojewódzkim KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 12 w Gorzowie. Opiekunka ucznia- p. Danuta Klimaszewska. Damian Sikorski uzyskał tytuł finalisty.

14.03.2016 r. Uczennice: Maria Kuszyńska z kl. 3b oraz Natalia Denisewicz z kl. 2d reprezentowały naszą szkołę na etapie wojewódzkim KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO (część II). Konkurs odbył się w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie. Opiekunka uczennic podczas konkursu- p. Anna Pawelska.

15.03.2016 r.- 16.03.2016 r. Kiermasz wiosenny zorganizowany przez Samorząd Uczniowski (opiekunowie- p. Alicja Bartkowiak, p. Dorota Cieloch) oraz Szkolne koło CARITAS (opiekunowie- p. Janusz Rutkowski, p. Anna Zięba). Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych, ciasta, książek i płyt został przeznaczony na pomoc dla ciężko chorego Karola Kusza, który jest bratem ucznia naszego gimnazjum.

17.03.2016 r. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR- etap szkolny. W konkursie brali udział następujący uczniowie: Dawid Szczepanik z klasy 3b, Aleksandra Baranowska z kl. 3b, Woźniak Szymon z kl. 2a, Fiedler Gracjan z kl. 2a, Krzywoszyja Alicja z kl. 2b, Kołodziejczyk Natalia z kl.2b, Jeleński Michał z kl. 2b, Boguta Anna z kl. 2c, Majkowski Kamil z kl. 2d, Denisewicz Natalia z kl. 2d, Domaszewicz Kacper z kl. 1a, Kaczmarek Paweł z kl. 1b, Pejas Sandra z kl. 1b, Walaszek Szymon z kl. 1c, Kita Adam z kl. 1c, Derwich Zofia z kl. 1c, Radwański Jakub z kl. 1c, Odolińska Aleksandra z kl. 1d, Tyborska Zuzanna z kl. 1d, Najderek Wiktoria z kl. 1e, Fiałka Karolina z kl. 1e.

17.03.2016 r. Naszą szkołę odwiedził pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i przeprowadził standaryzację testów egzaminacyjnych. Do testów przystąpiło 20 gimnazjalistów.

17.03.2016 r. Uczennice: Zofia Derwich z klasy 1c, Alicja Krzywoszyja z kl. 2b wzięły udział w etapie powiatowym Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2016. Konkurs odbył się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Obie uczennice zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego. Opiekunka uczniów- p. Krystyna Frankiewicz.

17.03.2016 r. Natalia Denisewicz z kl. 2d uzyskała tytuł laureatki KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO, Maria Kuszyńska z kl. 3b, Oliwia Piętoń z kl. 3a- tytuły finalistek.

18.03.2016 r. Naszą szkołę odwiedzili szóstoklasiści i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej w Kaławie, Szkoły Podstawowej w Bukowcu w ramach DZWI OTWARTYCH. Uczniowie uczestniczyli w interesujących i zabawnych zajęciach edukacyjnych (wybuchowa chemia, tajemnicza historia, magiczna matematyka, zaskakujące języki obce i roztańczony WF).

18.03.2016 r. Druga część szkolenia Rady Pedagogicznej ,,Podnoszenie kompetencji nauczyciela w zakresie budowania umiejętności relacji z uczniem zagrożonym uzależnieniem’’. Szkolenie przeprowadził p. Andrzej Kołodziejczyk ( firma ,,Usługi Edukacyjne, Wydawnictwo ATE – Starachowice).

21.03.2016 r. Wyjazd chłopców z naszej szkoły do Gorzowa na Mistrzostwa Województwa w piłce koszykowej chłopców (półfinały). Drużyna gimnazjalistów: Adam Kita z kl. 1c, Miłosz Michalczak z kl. 2b, Grzegorz Tomaszyk z kl. 2b, Damian Michalczak z kl. 2c, Piotr Szymkowiak z kl. 2c, Patryk Zaworski z kl. 3e, Bartłomiej Antys z kl. 3b, Denis Demiańczuk z kl. 3c, Łukasz Kania z kl. 3c, Kacper Kołakowski z kl. 3c. Opiekun- p. Janusz Malinowski. Nasza drużyna zajęła IV miejsce.

21.03.2016 r. Apel z okazji DNIA WIOSNY. Organizatorzy: kl. 1d z wychowawczynią p. Elżbietą Podgajską, kl. 1e z wychowawcą p. Bartoszem Leyko.

22.03.2016 r. Targi Edukacyjne w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu. Osoba odpowiedzialna za organizację- p. Izabela Kostrzewa.

23.03.2016 r. Spotkanie p. Anny Zięby oraz p. Janusz Rutkowskiego z rodzicami uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kaławie- promocja Gimnazjum nr 1.

23.03.2016 r. Spotkanie p. dyrektor Joanny Obrębskiej- Spychały z rodzicami uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2. Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1.

02.04.2016 r. Wyjazd uczniów naszej szkoły (Bogna Sobańska z kl. 2d, Katarzyna Juszczak z kl. 2b, Maja Skowron z kl. 1a, Zofia Derwich z kl. 1c, Jakub Marynowski z kl. 3b, Kaja Krysztoforska z kl. 3b, Szymon Walaszek z kl. 1c) pod opieką p. Iwony Skwarnej do Gorzowa- etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Sztuce w kategorii ,,Muzyka’’ i ,,Plastyka’’ zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Liceum Plastycznym w Gorzowie. Katarzyna Juszczak uzyskała tytuł laureatki, a Bogna Sobańska i Maja Skowron- tytuły finalistek w kategorii ,,Muzyka’’. Zofia Derwich, Szymon Walaszek, Jakub Marynowski uzyskali tytuły finalistów w kategorii ,,Plastyka’’.

04.04.2016 r. Gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli ze szkoły w Groenlo w Holandii (Scholengemeenschap Marianum, p. Tom Schuurman oraz p. Bartosz Łusiak ). Wizyta dotyczyła projektu wymiany międzynarodowej w roku szkolnym 2016/2017. Holenderscy nauczyciele spotkali się z rodzicami gimnazjalistów, którzy będą uczestniczyć w projekcie. Projekt zainicjowała p. Monika Szypszak.

05.04.2016 r. Nauczyciele: p. Krystyna Frankiewicz, p. Iwona Stańska, p. Ryszard Adamski uczestniczyli w pracach zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu szóstoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu.

05.04.2016 r. Uczniowie z kl. 3b wraz z p. Elżbietą Podgajską sadzili drzewa na ulicy M. Gandiego w Międzyrzeczu w ramach realizowanego w gminie projektu ,,Drogi dla Natury’’.

06.04.2016 r. Spotkanie p. Moniki Moraczyńskiej oraz p. Moniki Szypszak z rodzicami uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu- promocja Gimnazjum nr 1.

07.04.2016 r. Uczniowie naszej szkoły: Weronika Cierach z kl. 1b, Adrian Chwirot z kl. 1d, Karolina Kandyba z kl. 1d, Mateusz Lizoń z kl. 1d, Aleksandra Odolińska z kl. 1d, Laura Schindler z kl. 1d, Katarzyna Juszczak z kl. 2b, Anna Boguta z kl. 2c, Daria Kortus z kl. 2c, Jakub Kusz z kl. 2c, Piotr Szymkowiak z kl. 2c, Natalia Denisewicz z kl. 2d, Wojciech Gomułka z kl. 2e, Jakub Walczak z kl. 2f, Łukasz Majkut z kl. 3a, Bartłomiej Antys z kl. 3b, Mikołaj Michalczak z kl. 3b, Damian Sikorski z kl. 3b, Dawid Wiśniewski z kl. 3b, Anna Zabielska z kl. 3b, Roksana Jaroszek z kl. 3d, Oliwia Kandyba z kl. 3d pod opieką nauczycielek: p. Elżbiety Podgajskiej, p. Małgorzaty Olewskiej uczestniczyli w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Skwierzynie. Zespół dziewcząt zajął II miejsce i wywalczył kolejny puchar dla szkoły. Zespół chłopców zajął IV miejsce.

07.04.2016 r. Spotkanie p. dyrektor Joanny Obrębskiej- Spychały z rodzicami gimnazjalistów w sprawie wniosku do Budżetu Obywatelskiego (remont pomieszczenia gospodarczego i utworzenie w nim siłowni dla uczniów Gimnazjum nr 1 oraz LO w Międzyrzeczu). Spotkanie przebiegało pod hasłem: ,,Dbajmy o zdrowie! Dbajmy o ciało! Dzięki siłowni to by się udało!”.

07.04.2016 r. Ogólnoszkolne konsultacje z rodzicami.

08.04.2016 r. Uczniowie naszej szkoły: Patryk Szymkowiak z kl. 2c, Jakub Kusz z kl. 2c, Sebastian Rejniak z kl. 2c, Emil Magryn z kl. 2c, Alicja Krzywoszyja z kl. 2b, Filip Spiczak z kl. 3a, Kacper Jaskuła z kl. 1d wzięli udział w miejsko- gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’ w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Renata Kubiak. Do następnego etapu zakwalifikowali się: Emil Magryn, Jakub Kusz.

09.04.2016 r. Wyjazd nauczycieli: p. Przemysława Mrozka, p. Marcina Jędrowskiego wraz z uczniami: Amadeuszem Sokołowskim z kl. 3d, Filipem Nowikiem z kl. 3d, Gasparem Walaszkiem z kl. 2b, Szymonem Walaszkiem z kl. 1c do Poznania- konwent miłośników szeroko pojętej fantastyki- Pyrkon.

12.04.2016 r. Wyjazd Natalii Denisewicz z kl. 2d oraz Roksany Gasper z kl. 3b pod opieką p. Anny Pawelskiej do Gorzowa na uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Gorzowskiej.

14.04.2016 r. Uczniowie naszej szkoły: Piotr Galiński z kl. 1d, Oskar Leśkiewicz z kl. 1d, Miłosz Michalczak z kl. 2b, Piotr Szymkowiak z kl. 2c, Michał Szerszeniów z kl. 2f, Mikołaj Michalczak z kl. 3b, Denis Demiańczuk z kl. 3c, Jakub Janaczek z kl. 3d, Alan Pieprzka z kl. 3d, Oskar Wiktor z kl. 3d wraz z opiekunem p. Januszem Malinowskim wyjechali do Zbąszynka na turniej piłki nożnej Coca- cola Cup. Drużyna chłopców zajęła IV miejsce.

15.04.2016 r. Uczniowie naszej szkoły: Emil Magryn z kl. 2c i Jakub Kusz z kl. 2c wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’ w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu. Jakub Kusz zajął drugie miejsce i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Uczniami podczas konkursu opiekowała się p. Renata Kubiak.

15.04.2016 r. Szkolny konkurs historyczny MISTRZ DAT zorganizowany przez p. Danutę Klimaszewską. MISTRZEM DAT został Rafał Dudek z kl. 2a.

18.04.2016 r. Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej.

19.04.2016 r. Egzamin gimnazjalny w części matematyczno- przyrodniczej.

20.04.2016 r. Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego oraz z języka angielskiego.

21.04.2016 r. Wyjście trzecioklasistów do Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu- dni otwarte szkoły.

21.04.2016 r. Wyjazd drużyny uczniów naszej szkoły (Piotr Galiński z kl. 1d, Oskar Leśkiewicz z kl. 1d, Miłosz Michalczak z kl. 2b, Piotr Szymkowiak z kl. 2c, Michał Szerszeniów z kl. 2f, Mikołaj Michalczak z kl. 3b, Denis Demiańczuk z kl. 3c, Jakub Janaczek z kl. 3d, Alan Pieprzka z kl. 3d, Oskar Wiktor z kl. 3d) pod opieką p. Janusza Malinowskiego do Skwierzyny na Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej. Drużyna chłopców zajęła III miejsce.

22.04.2016 r. Wyjście uczniów kl. 3a, 3b, 3c, 3d do zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu- dzień otwarty. Opiekunowie: p. Maria Czujko, p. Alicja Bartkowiak, p. Barbara Jednorowicz, p. Marcin Jędrowski.

22.04.2016 r. Wycieczka kl. 1a do Poznania. Opiekunowie: p. Monika Moraczyńska, p. Renata Kubiak, p. Ryszard Adamski.

22.04.2016 r. Noc integracyjna kl. 3d. Opiekunowie: p. Alicja Bartkowiak, p. Dorota Cieloch.

22.04.2016 r. W Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczeń naszej szkoły Jakub Kusz zajął I miejsce i zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego.

25.04.2016 r. W naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawiciela Urzędu Miasta w Międzyrzeczu z rodzicami dziewcząt z rocznika 2002 w sprawie bezpłatnych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy (w ramach programu zdrowotnego realizowanego przez Gminę Międzyrzecz).

27.04.2016- 29.04.2016 r. Wycieczka klasy 2c i 2d do Trójmiasta. Opiekunowi: p. Małgorzata Stucka, p. Anna Pawelska, p. Przemysław Mrozek, p. Anna Zięba.

28.04.2016 r. Uczniowie naszej szkoły odwiedzili jednostkę wojskową w Międzyrzeczu- uroczystość odsłonięcia pomnika Żołnierzy Poległych na Misjach Poza Granicami Państwa, Dzień Otwarty 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Opiekun- p. Mirosław Matyjaszczyk.

03.05.2016 r. Delegacja uczniów naszej szkoły: Damian Sikorski z kl. 3b, Oliwia Piętoń z kl. 3a, Michał Daum z kl. 3b pod opieką p. Renaty Matysek wzięła udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja (uroczysta msza święta w kościele pw. św. Wojciecha, przemarsz pod Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego, uroczysty apel, złożenie kwiatów pod pomnikiem).

04.05.2016 r. Wycieczka kl. 2a do Biskupina. Opiekunki uczniów: p. Maria Czujko, p. Małgorzata Olewska.

06.05.2016 r. Uczennica Oliwia Piętoń z kl. 3a pod opieką p. Małgorzaty Stuckiej wyjechała do Szczecina na finał Ogólnopolskiego Konkursu Poprawnej Polszczyzny. Konkurs odbył się w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Oliwia uzyskała tytuł finalistki tego konkursu.

06.05.2016 r. W naszej szkole odbył się POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Patronat nad turniejem objął Burmistrz Miasta i Gminy Międzyrzecz. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała p. sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Międzyrzeczu Anna Sawka. Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy sportowej- p. Janusz Malinowski. Drużyna Gimnazjum nr 1 w składzie: Oskar Czernikiewicz z kl. 1c, Adam Kita z kl. 1c, Edwin Szudra z kl. 1c, Filip Witkowski z kl. 1c, Adrian Cwirot z kl. 1d, Piotr Galiński z kl. 1d, Oskar Leśkiewicz z kl. 1d, Mateusz Lizoń z kl. 1d zajęła V miejsce.

09.05.2016 r. Szkolny konkurs MATEMATYK ROKU dla uczniów klas drugich. Organizatorka konkursu- p. Anna Lipnicka. Tytuł MATEMATYKA ROKU zdobyła Anna Boguta z kl. 2c.

11.05.2016- 13.05.2016 r. Wycieczka kl. 3a, 3d, 3c do Krakowa i Oświęcimia. Opiekunowie: p. Alicja Bartkowiak, p. Dorota Cieloch, p. Danuta Klimaszewska.

11.05.2016- 13.05.2016 r. Wyjazd kl. 1c, 3b do Łagowa- biwak integracyjny. Opiekunowie: p. Marcin Jędrowski, p. Barbara Jednorowicz, p. Monika Szypszak.

12.05.2016 r. Naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Wydziału Pedagogiki i Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w celu przeprowadzenia wywiadu z p. dyrektor Joanną Obrębską- Spychałą- ,,Szkoła a nowe media”.

13.05.2016 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała wzięła udział w uroczystości 70- lecia Muzeum w Międzyrzeczu.

16.05.2016- 31.05.2016 r. Kampania skierowana do mieszkańców gminy Międzyrzecz- prośba o poparcie wniosku złożonego do budżetu obywatelskiego przez rodziców uczniów Gimnazjum nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu (adaptacja pomieszczenia gospodarczego na siłownię dla uczniów gimnazjum i liceum- siłownia BODY).

16.05.2016 r. Diagnoza etapowa uczniów klas drugich z zakresu języka polskiego.

16.05.2016 r. Lekcje wychowawcze z udziałem pani dietetyk Moniki Reszel w klasach: 2c, 2e poświęcone zasadom zdrowego odżywiania- ,,Mądrze jeść…’’. Koordynator działań profilaktycznych- p. Anna Zięba.

17.05.2016 r. Diagnoza etapowa uczniów klas drugich z zakresu historii i WOS.

18.05.2016 r. Diagnoza etapowa uczniów klas drugich z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

18.05.2016 r. Szkolny konkurs MATEMATYK ROKU dla uczniów klas pierwszych. Organizatorka konkursu- p. Monika Moraczyńska. Tytuł MATEMATYKA ROKU zdobyła Kornelia Kręciszewska z kl. 1c.

19.05.2016 r. Diagnoza etapowa uczniów klas drugich z języka niemieckiego oraz z języka angielskiego (na poziomie rozszerzonym).

19.05.2016 r. Lekcje wychowawcze z udziałem pani dietetyk Moniki Reszel w klasach: 3a, 3c, 3d poświęcone zasadom zdrowego odżywiania- ,,Mądrze jeść…’’. Koordynator działań profilaktycznych- p. Anna Zięba.

19.05.2016 r. Zebranie Rady Rodziców.

19.05.2016 r. Zebrania z rodzicami.

20.05.2016 r. Uczennice Alicja Krzywoszyja z kl. 2b oraz Zofia Derwich z kl. 1c wyjechały do Żagania, aby reprezentować naszą szkołę w finale Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2016. Obie dziewczynki otrzymały wyróżnienie. Opiekunka uczennic- p. Krystyna Frankiewicz.

20.05.2016 r. Na terenie naszej szkoły PCK zorganizował Rejonową Olimpiadę Pierwszej Pomocy, którą otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Międzyrzecz. W zawodach wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Martyna Wróbel z kl. 2c, Bartłomiej Antys z kl. 3b oraz Katarzyna Tarkowska z kl. 2b. Nasza reprezentacja zajęła III miejsce. Opiekunowie uczniów: p. Renata Kubiak, p. Janusz Malinowski.

20.05.2016 r. Lekcje wychowawcze z udziałem pani dietetyk Moniki Reszel w klasach: 2a, 2b, 2d, 2f poświęcone zasadom zdrowego odżywiania- ,,Mądrze jeść…’’. Koordynator działań profilaktycznych- p. Anna Zięba.

20.05.2016 r. Wycieczka kl. 1b do Łagowa. Opiekunowie: p. Krzysztof Kostrzewa, p. Anna Zięba.

23.05.2016 r. Szkolny konkurs ANGLISTA ROKU. Organizatorki konkursu- p. Dorota Cieloch, p. Jagoda Boczula- Kermel. Zaszczytny tytuł ANGLISTY ROKU zdobyła Zofia Derwich z kl. 1c, a także Katarzyna Mich z kl. 2b.

23.05.2016 r. Wycieczka kl. 1a do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Opiekunowie: p. Monika Moraczyńska, p. Mirosław Matyjaszczyk.

24.05.2016 r. Szkolny konkurs GERMANISTA ROKU. Organizatorka konkursu- p. Monika Szypszak. TytułGermanisty Roku2016 zdobyli ex aequo: Maja Skowron z kl. 1 a,Kacper Domaszewicz z kl. 1a.

24.05.2016 r. Wyjście uczniów klas pierwszych i drugich do Biblioteki Miejskiej w Międzyrzeczu- prezentacja projektu edukacyjnego ,,Henryk Sienkiewicz widziany oczami gimnazjalisty’’. Opiekunki projektu: p. Krystyna Frankiewicz, p. Iwona Stańska.

24.05.2016 r. Na stadionie miejskim w Międzyrzeczu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce. Startowało 48 zawodników z naszej szkoły (opiekunki gimnazjalistów- p. Elżbieta Podgajska, p. Małgorzata Olewska). Zdobyliśmy 16 medali, w tym 9 złotych ( Anna Boguta z kl. 2c w pchnięciu kulą oraz w skoku w dal, Roksana Gasper z kl. 3b w biegu na 1500m, Aleksandra Odolińska z kl. 1d w biegu na 600m, Weronika Zapała z kl. 1d w rzucie oszczepem, Paweł Bogdan z kl. 3c w biegu na 100m, Denis Demiańczuk z kl. 3c w biegu na 400m, Jakub Walczak z kl. 2f w skoku w dal, Konrad Hołownia z kl. 2d w biegu na 100m), 1 srebrny (Miłosz Michalczak z kl. 2b w biegu na 1000m) oraz 6 brązowych (Karolina Kandyba z kl. 1d w biegu na 300m, Zuzanna Tyborska z kl. 1d w rzucie oszczepem, Miłosz Michalczak z kl. 2b w pchnięciu kulą, Bartłomiej Pacholak z kl. 2e w biegu na 1000m, Damian Sikorski z kl. 3b w biegu na 200m, Jakub Walczak z kl. 2f w biegu na 300m). Pobiliśmy dwa REKORDY SZKOŁY: na 100m- Paweł Bogdan, na 1500m- Roksana Gasper.

25.05.2016 r. Zebranie z rodzicami uczniów klasy 1e.

30.05.2016 r. Diagnoza etapowa uczniów klas drugich z zakresu matematyki ( w ramach programu Lepsza Szkoła GWO).

30.05.2016 r. Lekcja wychowawcza z udziałem pani dietetyk Moniki Reszel w klasie 3b poświęcona zasadom zdrowego odżywiania- ,,Mądrze jeść…’’. Koordynator działań profilaktycznych- p. Anna Zięba.

31.05.2016 r. Gościliśmy w naszej szkole dziennikarzy TVP Gorzów, którzy przeprowadzili warsztaty dziennikarskie dla grupy wybranych uczniów. Osoba odpowiedzialna za opiekę nad warsztatami i uczniami- p. Marcin Jędrowski.

31.05.2016 r. Pani Joanna Obrębska- Spychała uczestniczyła w uroczystości wręczenia stypendiów Międzyrzeckiego Koła ,,Wspieramy Młode Talenty’’ przy Lubuskim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole. XXXV edycja stypendialna odbyła się w Technikum nr 1 (ul. Libelta 4). Stypendia otrzymały dwie uczennice naszej szkoły: Zofia Derwich z kl. 1c oraz Oliwia Piętoń z kl. 3a.

02.06.2016 r. Spotkanie p. dyrektor Joanny Obrębskiej- Spychały oraz wychowawców z rodzicami przyszłorocznych klas pierwszych.

03.06.2016 r. Impreza sportowa zorganizowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzyrzecz z okazji Dnia Dziecka na terenie obiektów sportowych Gimnazjum nr 2 (mecz piłki nożnej i piłki koszykowej). Reprezentacja Gimnazjum nr 1: Magdalena Michalczak z kl. 2c, Klaudia Sima z kl. 2f, Laura Schindler z kl. 1d, Paulina Cichoń z kl. 1e, Karolina Kandyba z kl. 1d, Hanna Jankowska z kl. 1d, Weronika Zapała z kl. 1d, Patrycja Brzozowska z kl, Aleksandra Odolińska z kl. 1d, Katarzyna Juszczak z kl. 2b, Zuzanna Tyborska z kl. 1d, Patrycja Najłowicz z kl. 1d, Julia Sokołowska z kl. 1b, Agata Mirowska z kl. 2c, Grzegorz Tomaszyk z kl. 2b, Patryk Zaworski z kl. 2e, Jakub Kaniuk z kl. 2e, Dawid Sikorski z kl. 2c, Jakub Walczak z kl. 2f, Gracjan Fiedler z kl. 2a, Adam Kita z kl. 1c, Edwin Szudra z kl. 1c, Miłosz Michalczak z kl. 2b, Damian Michalczak z kl. 2c, Piotr Szymkowiak z kl. 2c, Konrad Hołownia z kl. 2d, Michał Szerszeniów z kl. 2f, Oskar Leśkiewicz z kl. 1d, Piotr Galiński z kl. 1d, Mateusz Lizoń z kl. 1d, Adrian Chwirot z kl. 1d. Opiekunowie reprezentacji- p. Elżbieta Podgajska, p. Janusz Malinowski. Naszym gimnazjalistom kibicowali uczniowie klasy 1b oraz klasy 1c pod opieką p. Renaty Kubiak i p. Mirosława Matyjaszczyka. W otwarciu zawodów sportowych uczestniczyła p. dyrektor Joanna Obrębska- Spychała.

03.06.2016 r. Bal pożegnalny uczniów klas trzecich w restauracji NEO.

04.06.2016 r.- 06.2016 r. W Supraślu odbył się finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczeń naszej szkoły Jakub Kusz z klasy 2c zajął I miejsce i uzyskał tytuł MISTRZA POLSKI.

12.06.2016 r. Harcerze z naszej szkoły wzięli udział w koncercie charytatywnym ,,Drużynowy jest wśród nas ‘’ zorganizowanym przez Komedę Hufca ZHP im. Zawiszaków w Międzyrzeczu (zbiórka pieniędzy na kosztowną kurację ratującą życie druhny Basi).

14.06.2016 r. Wyjazd reprezentacji uczniów Gimnazjum nr 1 do Słubic na Lubuską Olimpiadę Młodzieży w LA ( Weronika Cierach z kl. 1b, Karolina Kandyba z kl. 1d, Mateusz Lizoń z kl. 1d, Aleksandra Odolińska z kl. 1d, Laura Schindler z kl. 1d, Zuzanna Tyborska z kl. 1d, Weronika Zapała z kl. 1d, Anna Boguta z kl. 2c, Daria Kortus z kl. 2c, Dawid Sikorski z kl. 2c, Piotr Szymkowiak z kl. 2c, Maja Wojciechowska z kl. 2c, Adrian Baran z kl. 2d, Konrad Hołownia z kl. 2d). Opiekun- p. Elżbieta Podgajska. Nasze osiągnięcia to: brązowy medal i III m w biegu sztafetowym 4x100m chłopców (Dawid Szczepanik, Piotr Szymkowiak 2c, Adrian Baran, Konrad Hołownia 2d), IV m  w rzucie oszczepem (Weronika Zapała 1d), IV m sztafety dziewcząt 4x100 m (Weronika Cierach 1b, Weronika Zapała 1d, Daria Kortus 2c, Karolina Kandyba 1d), VII m w pchnięciu kulą (Anna Boguta 2c).

15.06.2016 r. Wyjście klasy 2c i 3d pod opieką p. Małgorzaty Stuckiej i p. Marcina Jędrowskiego do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na spektakl ,,Oślubić Królewnę’’. Na spektakl zaprosili gimnazjalistów uczestnicy projektu ,,Wznieś się ponad chmury’’ (uczniowie i mieszkańcy miejscowości Bukowiec). Z zaproszenia na spektakl skorzystała również dyrektor naszej szkoły p. Joanna Obrębska- Spychała.

18.06.2016 r. Diecezjalne i wojewódzkie obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uczniowie naszej szkoły: Maja Skowron z kl. 1a, Szymon Woźniak z kl. 2a, Maria Krajcer z kl. 2b, Natalia Kołodziejczyk z kl. 2b, Marta Michalak z kl. 2b, Alicja Krzywoszyja z kl. 2b, Iga Kluczyńska z kl. 2b, Katarzyna Juszczak z kl. 2b, Miłosz Michalczak z kl. 2b, Adrian Szczepanik z kl. 2b, Kamil Stasiak z kl. 2b, Jakub Mazura z kl. 2b, Michał Jeleński z kl. 2b, Dawid Kaczmarek z kl. 2b, Kamil Sobieraj z kl. 2b, Gaspar Walaszek z kl. 2b, Natalia Denisewicz z kl. 2d, Bogna Sobańska z kl. 2d, Aleksandra Baranowska z kl. 3b, Anna Zabielska z kl. 3b, Weronika Troszyńska z kl. 3b, Zuzanna Uznańska z kl. 3b, Mikołaj Michalczak z kl. 3b, Dawid Szczepanik z kl. 3b, Dawid Wiśniewski z kl. 3b, Wiktoria Dominiak z kl. 3c wraz z p. dyrektor Joanną Obrębską- Spychałą wzięli udział w korowodzie milenijnym.

19.06.2016 r. Wyjazd do Pszczewa następujących uczniów: Zofia Derwich z kl. 1c, Alicja Krzywoszyja z kl. 2b, Aleksandra Czop z kl. 2f , Dawid Szczepanik z kl. 3b. Adrian Szczepanik z kl. 2b, Dawid Wiśniewski z kl. 3b (opiekunki- p. Krystyna Frankiewicz, p. Iwona Stańska, p. Joanna Obrębska- Spychała). Nasi gimnazjaliści wzięli udział w koncercie charytatywnym zorganizowanym przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Pszczewie (pomoc dla nauczycielki chorej na raka).

21.06.2016 r. Spływ kajakowy klasy 2e rzeką Obrą od Policka do Międzyrzecza. Opiekun- p. Janusz Malinowski.

21.06.2016 r. Gala pożegnania klas trzecich w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Na gali gościliśmy m. in. p. Remigiusza Lorenza- burmistrza Gminy Międzyrzecz, p. Annę Sawkę- sekretarz Gminy Międzyrzecz, p. Izabelę Korejwo- dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, dyrektorów szkół podstawowych.

21.06.2016 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne klasy 2b. Opiekunowie: p. Przemysław Mrozek, ks. Damian Drop.

22.06.2016 r. W naszej szkole odbył się kiermasz podręczników dla uczniów klas drugich i trzecich.

22.06.2016 r. Spotkanie uczniów kl. 2c, 2d, 2f z przedstawicielką Komendy Policji w Międzyrzeczu Agnieszką Żyżą – pogadanka na temat cyberprzemocy.

23.06.2016 r. Wycieczka klasy 1c do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Opiekunowie: p. Marcin Jędrowski, ks. Damian Drop.

24.06.2016 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016- wręczenie świadectw promocyjnych oraz świadectw ukończenia szkoły.

      `

 

 

 

 

KALENDARIUM 2014/2015

01.09. 2014 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

01.09.2014 r. Uczniowie naszego gimnazjum złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar II wojny światowej.

06.09.2014 r. Na zamku odbył się piknik rodzin międzyrzeckich . Udział Szkolnego Koła Caritas pod opieką p. Janusza Rutkowskiego.

12.09.2014 r. Uczniowie naszego gimnazjum: Dominika Pasja z kl. 3d, Weronika Bartkowiak z kl. 3d, Bartłomiej Domaszewicz z kl. 3d, Jakub Marynowski z kl. 2b, Dawid Wiśniewski z kl. 2b, Aleksandra Kubowicz z kl. 1c, Martyna Wróbel z kl. 2c włączyli się do zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego akcji „Narodowe Czytanie trylogii H. Sienkiewicza’’. Uroczystej inauguracji akcji dokonał Burmistrz Międzyrzecza Tadeusz Dubicki. Główną ideą tegorocznego przedsięwzięcia jest promowanie twórczości H. Sienkiewicza. Realizatorem projektu był MOK. Opiekunka uczniów- p. K. Frankiewicz.

12.09.2014 r. Udział uczniów naszego gimnazjum w konkursie ekologicznym z okazji Święta Obry i Paklicy (Zofia Wachowiak, Bartek Kozłowski, Urszula Gajda, Ola Kozłowska, Małgorzata Toczek, Patrycja Szerszeniów).

15.09- 16.09.2014 r. Warsztaty ,,Razem’’ kl. 1c –Borowa Zatoka. Opiekunowie: p. M. Stucka, p. A. Zięba, p. I. Stańska.

16.09- 17.09.2014 r. Warsztaty ,,Razem’’ kl. 1e –Borowa Zatoka. Opiekunowie: p. M. Gemborowska, p. M. Jędrowski.

17.09- 18.09.2014 r. Warsztaty ,,Razem’’ kl. 1f –Borowa Zatoka. Opiekunowie: p. D. Mrozek, p. K. Frankiewicz, p. J. Rutkowski.

18.09- 19.09.2014 r. Warsztaty ,,Razem’’ kl. 1d –Borowa Zatoka. Opiekunowie: p. A. Pawelska, p. B. Jarnut, p. B. Leyko.

19.09.2014 r. XVII Olimpiada Umiejętności Zawodowych Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej pod patronatem wojewody lubuskiego i starosty międzyrzeckiego ( godz. 9.30, hala widowiskowo- sportowa ). Szkolne Koło Caritas pomagało w organizacji olimpiady ( opiekunowie p. A. Zięba, p. J. Rutkowski ). Zaproszeni goście- dyrektor Gimnazjum nr 1 p. J. Obrębska- Spychała.

22.09- 23.09.2014 r. Warsztaty ,,Razem’’ kl. 1a –Borowa Zatoka. Opiekunowie: p. M. Czujko, p. I. Kostrzewa, p. J. Rutkowski.

23.09- 24.09.2014 r. Warsztaty ,,Razem’’ kl. 1b –Borowa Zatoka. Opiekunowie: p. P. Mrozek, p. D. Cieloch, p. M. Matyjaszczyk.

24.09.2014 r. Spotkanie z Radą Rodziców ( opiniowanie planów, list w sprawie budowy stołówki).

25.09.2014 r. Uczniowie klas drugich i trzecich pisali tzw. sesję I, czyli test sprawdzający wiedzę i umiejętności z matematyki (w ramach programu LEPSZA SZKOŁA Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego).

25.09.2014 r. II Lokalne Forum w sprawie Młodzieży w Bukowcu –w ramach projektu ,,Równe szanse” – A. Zięba, J. Rutkowski, J. Obrębska.

25.09.14 r. Spotkanie informacyjne ZNP z zakresu kompetencji związku zawodowego w placówce oświatowej- J. Obrębska, M. Gemborowska.

27.09.2014 r. Udział uczniów kl. 1c w rajdzie charytatywnym, którego organizatorem było stowarzyszenie Wspieramy Młode Talenty. Gimnazjaliści przeszli trasę z Międzyrzecza do Gorzycy. W gospodarstwie agroturystycznym „Maja” zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem i wzięli udział w konkursach krajoznawczych. Opiekun- p. M. Stucka.

29.09.2014 r. Uczniowie klas pierwszych pisali tzw. sesję I, czyli test sprawdzający wiedzę i umiejętności z matematyki (w ramach programu LEPSZA SZKOŁA Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego).

03. 10.2014 r. Spotkanie z p. G. Górą i p. D. Miłotą w sprawie projektu z Fundacji Stefana Batorego. Udział w spotkaniu wzięli: dyrektor szkoły p.Joanna Obrębska- Spychała, p. Anna Zięba, p. Janusz Rutkowski, p. Marcin Jędrowski.

06.10.2014 r. Obrady komisji socjalnej ZFŚS.

09. 10.2014 r. Nadanie im. Komisji Edukacji Narodowej ulicy przy Gimnazjum nr 2, wręczenie Zbiorowej Odznaki ZNP dla Oddziału w Międzyrzeczu - udział dyrekcji, klasy 3 a pod opieką p. Marcina Jędrowskiego, p. Mirosławy Gemborowskiej przewodniczącej szkolnej org. ZNP. Wręczenie dyrektorowi Gimnazjum nr 1 statuetki ,,Ławka szkolna” z pozdrowieniami dla nauczycieli i przesłaniem o dbanie o sprawy pracowników oświaty.

13.10.2014 r. Klasy 2b i 3f zorganizowały obchody Dnia Edukacji Narodowej. Klasa 2b wykonała przepiękne kartki z życzeniami dla nauczycieli. Klasa 3f zorganizowała konkurs na fraszkę, konkurs pod hasłem ,,rozpoznaj nauczycieli na zdjęciach z dzieciństwa'' oraz udekorowała szkołę. Klasa Ib złożyła życzenia nauczycielom oraz przyniosła bukieciki kwiatów.

13.10.2014 r. Uczniowie klasy 3 c odwiedzili areszt śledczy w Międzyrzeczu w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego Więzienie- stracony czas. Opiekun- p. M. Moraczyńska.

13.10.2014 r. Uczniowie klasy 3 d oraz 3 a odwiedzili areszt śledczy w Międzyrzeczu w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego Więzienie- stracony czas. Opiekunowie- p. A. Lipnicka, p. M. Szypszak.

14.10. 2014 r. Uroczyste obchody DEN- w urzędzie miasta nagrody Burmistrza odebrały panie: Renata Matysek, Barbara Jednorowicz, Dorota Cieloch. Wręczenie nagród dyrektora szkoły- p.Beata Jarnut, Monika Moraczyńska, Monika Szypszak ,Anna Lipnicka, Krzysztof Kostrzewa , Iwona Skwarna, Elżbieta Podgajska , Anna Pawelska, Mirosława Gemborowska , Renata Kubiak , Marcin Jędrowski , Anna Zięba , Janusz Rutkowski , Mirosław Matyjaszczyk

16.10.2014 r. Zebrania z rodzicami ( frekwencja 80 % ).

20.10.2014 r. Szkolne Kolo Caritas zostało zaproszone do Brójec w ramach projektu ,,Dziedzictwo kulturowe Brójec- szanse na rozwój’’ ( opiekunowie: p. A. Zięba, p. J. Rutkowski ).

23.10.2014 r. Mecz piłki nożnej Młodzików pomiędzy reprezentacjami Polski i Szwajcarii . Szkoła oddelegowała ponad 100 kibiców pod opieką p. E. Podgajskiej, p. M. Gemborowskiej, p. M. Olewskiej, p. J. Malinowskiego. Specjalne zaproszenie otrzymała także dyrektor szkoły J. Obrębska- Spychała. Gimnazjaliści tak wspaniale kibicowali , że otrzymali nagrodę burmistrza Międzyrzecza, p. Tadeusza Dubickiego – czek w wysokości 1000 zł.

27.10.2014 r. Łowcy Talentów- casting pod opieką p. I. Stańskiej oraz K. Frankiewicz . Uczniowie Gimnazjum nr 1 zaprezentowali swoje talenty aktorskie, wokalne, muzyczne, recytatorskie podczas uroczystego spotkania w bibliotece szkolnej w obecności p. dyrektor J. Obrębskiej- Spychały. W spotkaniu wzięli również udział : p. R. Matysek- wicedyrektor szkoły oraz p. M. Jędrowski- opiekun samorządu szkolnego.

28.10.2014 r. Pani dyrektor J. Obrębska- Spychała spotkała się z Burmistrzem Międzyrzecza p. T. Dubickim i wręczyła mu kartkę od młodzieży z Gimnazjum nr 1 - podziękowanie za przyznanie nagrody pieniężnej za zajęcie I miejsca w kibicowaniu podczas meczu Polska- Szwajcaria.

29.10.2014 r. Szkoła przystępuje do organizowanej przez Fundację Rosa i Fundację Onkologiczną DUM SPIRO- SPERO kampanii edukacyjnej dla młodzieży na temat profilaktyki onkologicznej RAKOOBRONA. W ramach tej kampanii wychowawcy klas są zobowiązani do przeprowadzenia jednogodzinnych zajęć dydaktycznych wg otrzymanego scenariusza oraz przekazania uczniom ulotek informacyjnych.

30.10.2014 r. Uczniowie klasy 3 b odwiedzili areszt śledczy w Międzyrzeczu w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego Więzienie- stracony czas. Opiekun- p. M. Olewska.

31.10.2014 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne klasy 3e. Opiekunowie: p. M. Jędrowski, ks. D. Drop, p. M. Czujko.

07.11.2014 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne klasy 2a i 2b. Opiekunowie: p. D. Klimaszewska, p. B. Jednorowicz; gość: p. D. Lipnicka- przedstawiciel lokalnej prasy.

12.11.2014 r. Udział p. dyrektor Joanny Obrębskiej- Spychały oraz delegacji uczniowskiej Gimnazjum nr 1 w uroczystych obchodach Święta Niepodległości  ( msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, apel pod Pomnikiem 1000- lecia Państwa Polskiego ).

12.11.2014 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się: Marlena Banaszak z kl. 3c, Klaudia Kasica z kl. 3c, Maria Kuszyńska z kl. 2 b. Przewodniczący szkolnej komisji konkursowej- p. M. Jędrowski.

13.11.2014 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z chemii. Do etapu rejonowego zakwalifikował się Jerzy Daszkiewicz z kl. 3c. Przewodnicząca szkolnej komisji konkursowej- p. M. Czujko.

13.11.2014 r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: Emilia Ganczarska z kl. 3 e, Dominik Rau z kl. 3 c. Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie wyborów: p. M. Jędrowski, p. A. Bartkowiak, p. D. Cieloch.

13.11.2014 r. Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości z udziałem zaproszonych gości: burmistrz Międzyrzecza p. Tadeusz Dubicki, dyrektor GZO p. Izabella Korejwo, p. Beata Romanowska- kierownik warsztatów terapii zajęciowej przy DPS w Międzyrzeczu, p. Dorota Lipnicka- przedstawicielka lokalnej prasy. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie akademii: p. M. Jędrowski, p. D. Klimaszewska.

13.11.2014 r. Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej ,,Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów ?’’ ( ODN Zielona Góra ).

14.11.2014 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się: Antonia Rau z kl. 1d, Róża Masiewicz z kl. 2a. Przewodnicząca szkolnej komisji konkursowej- p. M. Szypszak.

14.11.2014 r. Mecz piłki siatkowej uczniowie- rodzice. Skład drużyny uczniów: Jakub Malinowski z kl. 3b, Mikołaj Michalczak z kl. 2b, Karolina Obrębska z kl. 2b, Natalia Połomka z kl. 2b, Anna Zabielska z kl. 2b. Skład drużyny rodziców: p. Iwona Malinowska, p. Dorota Michalczak, p. Tomasz Obrębski, p. Robert Połomka, p. Mirosław Zabielski.

14.11- 30.11.2014 r. Bandaże dla Afryki- zbiórka materiałów opatrunkowych dla jednego ze szpitali w Afryce. Akcję rozpropagowało i przeprowadziło Szkolne Koło Caritas.

15.11.2014 r. ,,Nadajemy ton dostępności’’- spotkanie informacyjne Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących dla kadry zarządzającej placówkami oświatowymi. W spotkaniu wzięła udział dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu: p. J. Obrębska- Spychała, p. R. Matysek.

15.11.2014 r. VIII Koncert Twórczości Dotknąć Sztuką Nieba w wykonaniu głuchoniewidomych artystów ( Internat SOSW w Międzyrzeczu). Na koncert zaproszono przedstawicieli Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu: p. Janusza Rutkowskiego oraz uczniów ze szkolnego koła Caritas.

17.11.2014 r. Powtórne wybory do Samorządu Uczniowskiego ze względu na naruszenie ordynacji wyborczej. Kandydaci na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: Emilia Ganczarska z kl. 3 e, Dominik Rau z kl. 3 c. Zwyciężyła Emilia Ganczarska, która uzyskała przewagę 1 głosu.

18.11.2014 r. Uczniowie klasy 3e oraz 3f odwiedzili areszt śledczy w Międzyrzeczu w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego Więzienie- stracony czas. Opiekunowie: p. M. Jędrowski, p. B. Jarnut.

18.11.2014 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z historii. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Mateusz Pisera z kl. 3 b, Szymon Taborowski z kl. 3 b, Dominik Rau z kl. 3 c, Dominika Pasja z kl. 3d. Przewodnicząca szkolnej komisji konkursowej- p. D. Klimaszewska.

20.11.2014 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z geografii. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Damian Woźny z kl. 3a, Damian Lesiewicz z kl. 3a, Małgorzata Staszewska z kl. 3d, Martyna Guguł z kl. 3b. Przewodnicząca szkolnej komisji konkursowej- p. D. Mrozek.

20.11.2014 r. Lekcja wychowawcza w kl. 3a na temat profilaktyki uzależnień. Zajęcia przeprowadziła przedstawicielka Sanepidu w Międzyrzeczu p. Butkiewicz.

21.11.2014 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z matematyki. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Oliwia Nawrot z kl. 3 a, Jerzy Daszkiewicz z kl. 3c. Przewodnicząca szkolnej komisji konkursowej- p. A. Lipnicka.

21.11.2014 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne klasy 3 d. Opiekunowie: p. A. Lipnicka, ks. D. Drop.

24.11.2014- 05.12.2014 r. Udział uczniów Gimnazjum nr 1 w akcji ,,Góra Grosza’’ (akcja Towarzystwa NASZ DOM na rzecz dzieci z domów dziecka pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej). Gimnazjaliści zebrali 581,58 zł oraz 0,51€. Największą kwotę uzbierali uczniowie klasy 3b (101, 41 zł), kl. 3d (98,36 zł) oraz kl.3c (62,40 zł).

24.11.2014 r. Zajęcia wspinaczki skałkowej w Jednostce Wojskowej w Międzyrzeczu pod okiem instruktorów wojskowych. W zajęciach wzięło udział 10 dziewcząt z klas pierwszych: Iga Kluczyńska z kl. 1 b, Katarzyna Juszczak z kl. 1 b, Maja Wojciechowska z kl. 1 c, Anna Boguta z kl. 1 c, Martyna Wróbel z kl. 1 c, Natalia Stępień z kl. 1 c, Aleksandra Kubowicz z kl. 1 c, Agata Mirowska z kl. 1 c, Daria Kortus z kl. 1 c, Anna Szpytko z kl. 1 c. Opiekunowie grupy: p. M. Gemborowska, p. J. Malinowski.

25.11.2014 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z fizyki. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Maciej Duda z kl. 3b, Dominik Rau z kl. 3c. Przewodnicząca szkolnej komisji konkursowej- p. B. Jarnut.

26.11.2014 r. Uroczystość poświęcenie tablicy ku czci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu. Delegacja z Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu: Weronika Ganczarska z kl. 3e, Dominik Rau z kl. 3c, Bartłomiej Domaszewicz z kl. 3d ( recytował wiersz Mateusza Stachowskiego ,,Pamięci wszystkich osób tragicznie zmarłych w katastrofie samolotu w lasach smoleńskich’’ ). Opiekun uczniów- p. I. Stańska.

27.11.2014 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Dominik Pawłowski z kl. 3e, Jakub Marynowski z kl. 2b. Przewodnicząca szkolnej komisji konkursowej- p. D. Cieloch.

27.11.2014 r. Konsultacje z rodzicami (15.30- 17.30 ).

27.10.2014 r. Kiermasz świąteczny. Osoba odpowiedzialna- p. R. Kubiak.

27.11.2014 r. Ogólnoszkolna dyskoteka andrzejkowa (18.00- 20.00 ). Opiekunowie: p. R. Adamski, p. M. Matyjaszczyk, p. K. Kostrzewa, p. R. Kubiak, p. J. Rutkowski, p. I Stańska, p. K. Frankiewicz, p. M. Jędrowski, p. A. Pawelska, p. M. Olewska, p. M. Gemborowska, p. D. Cieloch, p. A. Bartkowiak, p. J. Malinowski.

28.11.2014 r. Etap szkolny konkursu przedmiotowego z biologii. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Bartłomiej Domaszewicz z kl. 3 d, Jerzy Daszkiewicz z kl. 3 c, Blanka Cieślewicz z kl. 3 d, Szymon Taborowski z kl. 3 b, Michalina Ponulak z kl. 3 b. Przewodnicząca szkolnej komisji konkursowej- p. B. Jednorowicz.

28.11.2014 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne klasy 1 e. Opiekunowie: p. M. Gemborowska, p. R. Kubiak.

03.12.2014 r. Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej dziewcząt w Skwierzynie. Skład drużyny reprezentującej nasze gimnazjum: Ganczarska Emilia z kl. 3 e, Kasprzak Magdalena z kl. 3 e, Pasewicz Malwina z kl. 3 e, Mikowska Natalia z kl. 3 c, Zaremba Nikola z kl. 3 c, Pietrzykowska Justyna z kl. 3 d, Gajda Urszula z kl. 3 f, Połomka Natalia z kl. 2 b, Krysztoforska Kaja z kl. 2 b, Zabielska Anna z kl. 2 b, Obrębska Karolina z kl. 2 b. Opiekunka uczennic- p. E. Podgajska. Nasza drużyna zajęła II miejsce.

04.12.2014 r. Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej ( Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu). Skład drużyny dziewcząt reprezentujących nasze gimnazjum: Ganczarska Emilia z kl. 3 e, Kasprzak Magdalena z kl. 3 e, Pasewicz Malwina z kl. 3 e, Mikowska Natalia z kl. 3 c, Zaremba Nikola z kl. 3 c, Pietrzykowska Justyna z kl. 3 d, Połomka Natalia z kl. 2 b, Krysztoforska Kaja z kl. 2 b, Zabielska Anna z kl. 2 b, Obrębska Karolina z kl. 2 b. Opiekunka uczennic- p. E. Podgajska.

04.12.2014- 16.12.2014 r. Zostań św. Mikołajem- świąteczna zbiórka produktów spożywczych, środków czystości i domowych przetworów dla przytuliska- noclegowni im. Najświętszej Marii Panny w Międzyrzeczu. Organizator zbiórki- Szkolne Koło Caritas.

05.12.2014 r. Sesja zdjęciowa przeprowadzona przez firmę MAWI.

05.12.2014 r. Świętowaliśmy dzień czapki mikołajkowej. Uczniowie, którzy przyszli do szkoły w czapce mikołajkowej zwolnieni byli przez cały dzień z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych.

05.12.2014 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne 3b. Opiekunowie: p. M. Olewska, p. E. Podgajska.

06.12.2014 r. Ogólnoszkolna wycieczka do Berlina. Cel wycieczki: zapoznanie uczniów z kulturą i obyczajami świąt bożonarodzeniowych Niemiec. Organizator: Biuro Usług Turystycznych Jacek Czopor. Opiekunowie: P. M. Szypszak, p. A. Bartkowiak.

07.12.2014 r. Stowarzyszenie Święty Jan Chrzciciel zorganizowało imprezę Mikołaj w Muzeum dla małych dzieci z międzyrzeckich podstawówek. Uczennice ze Szkolnego Koła Caritas: Weronika Bartkowiak z kl. 3 d, Dominika Pasja z kl. 3 d, Małgorzata Staszewska z kl. 3 d, Katarzyna Mich z kl. 1 b, Maria Krajcer z kl. 1 b pomagały w przygotowaniu  imprezy. Opiekunowie: p. J. Rutkowski, p. A. Zięba.

08.12.2014 r. Mecz w piłkę siatkową nauczyciele- uczniowie. Skład drużyny nauczycieli: p. M. Gemborowska, p. J. Malinowski, p. M. Matyjaszczyk, p. M. Olewska, p. D. Michalczak, p. E. Podgajska, p. M. Zabielski (rodzic), p. K. Witaszek (była nauczycielka). Skład drużyny uczniów: Damian Lesiewicz kl. 3a, Patryk Grocholewski kl. 3a, Jakub Malinowski kl. 3b, Rafał Nayda kl. 3b, Natalia Mikowska kl. 3c, Nikola Zaremba kl. 3c, Filip Nisiewicz kl. 3c, Sebastian Garnek kl. 3c, Mateusz Paszko kl. 3c, Jerzy Daszkiewicz kl. 3c, Justyna Pietrzykowska kl. 3d, Natalia Połomka kl. 2b. Mecz odbył się na 6 i 7 lekcji.

08.12.2014 r. Szkolne Koło Caritas zostało po raz drugi zaproszone do Brójec w ramach projektu ,,Dziedzictwo kulturowe Brójec- szanse na rozwój’’ (opiekunowie: p. A. Zięba, p. J. Rutkowski ).

08.12.2014 r. Spotkanie komisji ZFSŚ (godz. 14.30)

10.12.2014 r. Próbny egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych.

10.12.2014 r. Spotkanie z Radą Rodziców. Wybory Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej Zarządu Rady Rodziców.

11.12.2014 r. Próbny egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

11.12.2014 r. Spotkanie uczniów kl. 1 e z p. mgr inż. Anną Nawrot (dietetyk NATUR- HOUSE), która przeprowadziła prelekcję ,,Zasady zdrowego żywienia’’ w ramach cyklu prelekcji poświęconych zdrowemu odżywianiu się. Spotkanie zorganizowała p. M. Gemborowska ( godz. 15.00 ).

12.12.2014 r. Próbny egzamin gimnazjalny z języków obcych.

12.12.2014 r. Klasa 1 a udała się do Nadleśnictwa w Międzyrzeczu na ekolekcję. Opiekun- p. Maria Czujko.

12.12.2014 r. Pani dyrektor J. Obrębska- Spychała reprezentowała naszą szkołę na Jarmarku Bożonarodzeniowy zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Międzyrzeczu.

12.12.2014 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne klasy 1 b. Opiekunowie: p. P. Mrozek, ks. D. Drop.

15.12.2014 r. Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej chłopców w Skwierzynie. Skład drużyny reprezentującej nasze gimnazjum: Jurkowski Grzegorz z kl. 3b, Nisiewicz Filip z kl. 3c, Rudyk Michał z kl. 3b, Kulawinek Sebastian z kl. 3c, Michalski Kamil z kl. 3c, Paszko Mateusz z kl. 3c, Figiel Kamil z kl. 3e, Kania Łukasz z kl. 2c, Michalczak Miłosz z kl. 1b, Nayda Rafał z kl. 3b. Opiekun drużyny chłopców- p. J. Malinowski.

17.12.2014 r. Uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia- jasełka dla uczniów i nauczycieli. Imprezę ogólnoszkolną przygotowali uczniowie klasy 2c oraz 2d pod opieką p. D. Cieloch oraz A. Bartkowiak, a także wybrani uczniowie klas trzecich pod opieką p. I. Skwarnej.

17.12.2014 r. Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły oraz emerytów.

19.12.2014 r. Spotkania wigilijne w zespołach klasowych.

23.12.2014 r. Przedstawienie jasełkowe przygotowane przez dzieci i młodzież całodobowego oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży. Nasze gimnazjum reprezentowała p. wicedyrektor R. Matysek.

06.01.2015 r. Udział uczniów z Gimnazjum nr 1 w orszaku Trzech Króli ( od zamku w Międzyrzeczu do kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela). Opiekun uczniów- ks. Damian Drop.

09.01.2015 r. Wyjazd 30 uczniów klas trzecich do Poznania na warsztaty naukowe w laboratoriach Instytutu Genetyki Roślin PAN oraz na zajęcia w Collegium Biologicum Uniwersytetu A. Mickiewicza (wykłady, pokazy, warsztaty ). Zajęcia odbywają są w ramach IV edycji NOCY BIOLOGÓW, czyli projektu realizowanego w tym samym czasie przez 21 ośrodków naukowych w Polsce. Organizatorka wyjazdu- p. Barbara Jednorowicz. Opiekunki uczniów- p. Maria Czujko, p. Dorota Mrozek.

11.01.2015 r. Uczniowie naszej szkoły: Kacper Fiałka z kl 1 f, Aleksandra Czop z kl. 1 f, Klaudia Sima z kl. 1 f, Alicja Krzywoszyja z kl. 1 b, Iga Kluczyńska z kl. 1 b, Karolina Jankowska z kl. 2 b, Roksana Gasper z kl. 2 b, Zuzanna Uznańska z kl. 2 b, Gabriela Siwek z kl. 2 b, Olga Fąka z kl. 2 c, Jowita Szudra z kl. 2 c, Julia Rzepa z kl. 2 c, Paulina Stępak z kl. 2 c, Natalia Mikowska z kl. 3 c, Patrycja Skawicka z kl. 3 c, Natalia Kudlińska z kl. 3 c, Weronika Bartkowiak z kl. 3 d, Dominka Pasja z kl. 3 d, Małgorzata Staszewska z kl. 3 d, Magdalena Kasprzak z kl. 3 e uczestniczyli w XXIII FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, kwestując na terenie Międzyrzecza i okolic. Nasi gimnazjaliści zebrali kwotę 5725,28 zł oraz 46,78 €. Opiekunki gimnazjalistów: p. Renata Kubiak, p. Iwona Stańska, p. K. Frankiewicz.

15.01.2015 r. Uczniowie: Jakub Marynowski z kl. 2 b oraz Dominik Pawłowski z kl. 3 e reprezentowali naszą szkołę na etapie rejonowym konkursu przedmiotowego z języka angielskiego, który odbył się w Gimnazjum w Pszczewie. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Dorota Cieloch.

16.01.2015 r. TALENTY JEDYNKI- program artystyczny przygotowany w Międzyrzeckim Domu Kultury przez uczniów naszej szkoły pod opieką p. Krystyny Frankiewicz, p.  Iwony Stańskiej i p. Małgorzaty Stuckiej. Na obejrzenie programu artystycznego zostali zaproszeni nie tylko nasi gimnazjaliści, ale również uczniowie szkół podstawowych wraz z opiekunami (SP Bukowiec, SP Kaława, SP nr 4, SP nr 2). Na imprezie gościli również również: p. Agniesza Śnieg- wiceburmistrz Międzyrzecza, p. Paweł Gall- zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Miedzyrzeczu, p. Izabella Korejwo- dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu.

16.01.2015 r. Uczeń Jerzy Daszkiewicz z kl. 3 c reprezentował naszą szkołę na etapie rejonowym konkursu przedmiotowego z chemii, który odbył się w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie. Opiekunka ucznia podczas konkursu- p. M. Czujko.

17.01.2015 r. Uczennice: Marlena Banaszak z kl. 3c, Klaudia Kasica z kl. 3c, Maria Kuszyńska z kl. 2 b reprezentowały naszą szkołę na etapie rejonowym konkursu przedmiotowego z języka polskiego, który odbył się w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Anna Pawelska.

20.01.2015 r. Uczniowie klasy 2a odwiedzili areszt śledczy w Międzyrzeczu w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego Więzienie- stracony czas. Opiekun uczniów- p. Danuta Klimaszewska.

21.01.2015 r. V Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1. Organizator zawodów- p. Mirosława Gemborowska. Obsługa zawodów: p. Elżbieta Podgajska, p. Małgorzata Olewska, p. Janusz Malinowski, p. Marcin Jędrowski.

22.01.2015 r. Uczennice: Antonia Rau z kl. 1d, Róża Masiewicz z kl. 2a reprezentowały naszą szkołę na etapie rejonowym konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego, który odbył się w Przytocznej w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Iwona Stańska.

22.01.2015 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej- zatwierdzenie wyników klasyfikacji semestralnej.

23.01.2015 r. Uczniowie: Oliwia Nawrot z kl. 3 a, Jerzy Daszkiewicz z kl. 3c reprezentowali naszą szkołę na etapie rejonowym konkursu przedmiotowego z matematyki, który odbył się w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Anna Lipnicka.

23.01.2015 r. Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców. Miejsce zawodów- Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu. Reprezentacja naszej szkoły: Jakub Malinowski z kl. 3 b, Mateusz Paszko z kl. 3 c, Filip Nisiewicz z kl. 3 c, Patryk Grocholewski z kl. 3 a, Damian Lesiewicz z kl. 3 a, Rafał Nayda z kl. 3 b, Grzegorz Jurkowski z kl. 3 b, Dawid Szczepanik z kl. 2 b, Bartek Antys z kl. 2 b. Opiekun uczniów- p. Janusz Malinowski.

23.01.2015 r. Dyrektor szkoły p. Joanna Obrębska- Spychała oraz uczennice: Kaja Krysztoforska z kl. 2b i Michalina Ponulak z kl. 3b wzięły udział w uroczystym podsumowaniu konkursu plastycznego UROKLIWE MIEJSCA ZIEMI MIĘDZYRZECKIEJ zorganizowanego przez stowarzyszenie Wspieramy Młode Talenty. Kaja Krysztoforska została laureatką tego konkursu, a Michalina Ponulak otrzymała wyróżnienie. Uroczystość odbyła się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury.

24.01.2015 r. Nasza szkoła zorganizowała etap rejonowy konkursu przedmiotowego z geografii. Komisja Konkursowa: p. Joanna Obrębska- Spychała (przewodnicząca), p. Dorota Mrozek, p. Janusz Polak (nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu), p. Elżbieta Kruk (nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu), p. Joanna Żurawska (nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu). Reprezentacja Gimnazjum nr 1: Damian Woźny z kl. 3a, Damian Lesiewicz z kl. 3a, Małgorzata Staszewska z kl. 3d, Martyna Guguł z kl. 3b.

26.01.2015 r. Spotkanie uczniów klasy 3f z doradcą zawodowym p. Katarzyną Szerszeniów w ramach preorientacji zawodowej ( lekcja wychowawcza ). Osoby biorące udział w spotkaniu: p. Beata Jarnut, p. Joanna Obrębska- Spychała.

26.01.2015 r. Spotkanie nauczycieli: p. Anny Pawelskiej, p. Marcina Jędrowskiego, p. Alicji Bartkowiak z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 – akcja promocyjna Gimnazjum nr 1.

27.01.2015 r. Spotkanie nauczycieli: p. Anny Zięby, p. Janusza Rutkowskiego z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowcu – akcja promocyjna Gimnazjum nr 1.

28.01.2015 r. Wywiadówki klas: 1a, 1b, 1c, 1d, 2b, 2c, 3a, 3e- podsumowanie klasyfikacji semestralnej.

28.01.2015 r. Prelekcja pedagoga szkolnego p. Anny Zięby skierowana do rodziców uczniów kl. 1a, 1b, 1c, 1d- ,,Dlaczego nasze dzieci wolą facebooka?’’

28.01.2015 r. Etap szkolny Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu- p. Krystyna Frankiewicz, p. Iwona Stańska, p. Marcin Jędrowski. Występ uczniów obserwowała p. wicedyrektor Renata Matysek oraz klasa 2 b. Do etapu gminnego zakwalifikowali się: Alicja Krzywoszyja z kl. 1 b, Aleksandra Kubowicz z kl. 1 c, Jakub Kusz z kl. 1 c, Agata Kwaśny z kl. 1 c, Martyna Wróbel z kl. 1 c, Bartłomiej Domaszewicz z kl. 3 d.

29.01.2015 r. Wywiadówki klas: 1e, 1f, 2a, 2d, 3b, 3c, 3d, 3f- podsumowanie klasyfikacji semestralnej.

29.01.2015 r. Prelekcja pedagoga szkolnego p. Anny Zięby skierowana do rodziców uczniów kl. 1e, 1f- ,,Dlaczego nasze dzieci wolą facebooka?’’

29.01.2015 r. Uczniowie: Maciej Duda z kl. 3b, Dominik Rau z kl. 3c reprezentowali naszą szkołę na etapie rejonowym konkursu przedmiotowego z fizyki, który odbył się w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie. Opiekunka uczniów podczas konkursu- p. Krystyna Frankiewicz. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Maciej Duda z kl. 3b.

29.01.2015 r. Etap szkolny konkursu polonistycznego CZYTANIE WARTE ZACHODU pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Do II etapu zakwalifikowali się: Marlena Banaszak z klasy 3c orazJoanna Mikowska z klasy 3f.

29.01.2015 r. Uczniowie wszystkich klas pisali tzw. sesję II, czyli test sprawdzający wiedzę i umiejętności z matematyki (w ramach programu LEPSZA SZKOŁA Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego).

29.01.2015 r. Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców w Przytocznej. Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie: Patryk Grocholewski z kl. 3a, Damian Leśkiewicz z kl. 3 a, Bartosz Woźniak z kl. 3 b, Rafał Nayda z kl. 3 b, Grzegorz Jurkowski z kl. 3 b, Jerzy Daszkiewicz z kl. 3 c, Kamil Michalski z kl. 3 c, Sebastian Kulawinek z kl. 3 c, Filip Nisiewicz z kl. 3 c, Mateusz Paszko z kl. 3 c, Piotr Kafka z kl. 3 d, Kamil Figiel z kl. 3 e, Paweł Bogdan z kl. 2 c, Miłosz Michalczak z kl. 1 b. Opiekunka uczniów podczas zawodów- p. Elżbieta Podgajska. Drużyna Gimnazjum nr 1 zajęła II miejsce.

30.01.2015 r. Etap szkolny Konkursu Wiedzy o Sztuce w kategorii ,,Muzyka’’ i ,,Plastyka’’ zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Liceum Plastycznym w Gorzowie. Szkolna Komisja Konkursowa: p. Iwona Skwarna, p. Renata Matysek, p. Krystyna Frankiewicz. Do etapu wojewódzkiego wyżej wymienionego konkursu zakwalifikował się Dominik Rau z kl. 3c.

30.01.2015 r. Uczniowie: Mateusz Pisera z kl. 3 b, Szymon Taborowski z kl. 3 b, Dominik Rau z kl. 3 c, Dominika Pasja z kl. 3d reprezentowali naszą szkołę na etapie rejonowym konkursu przedmiotowego z historii. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicz w Międzyrzeczu. Opiekun uczniów podczas konkursu a zarazem członek Komisji Konkursowej- p. Danuta Klimaszewska. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Dominik Rau z kl. 3c.

31.01.2015 r. Uczniowie: Bartłomiej Domaszewicz z kl. 3 d, Jerzy Daszkiewicz z kl. 3 c, Blanka Cieślewicz z kl. 3 d, Szymon Taborowski z kl. 3 b, Michalina Ponulak z kl. 3 b reprezentowali naszą szkołę na etapie rejonowym konkursu przedmiotowego z biologii. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicz w Międzyrzeczu. Opiekun uczniów podczas konkursu- p. Barbara Jednorowicz. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Jerzy Daszkiewicz z kl. 3c.

31.01.2015 r. Dyrektor szkoły p. Joanna Obrębska- Spychała gościła na VI Festiwalu Piosenki Harcerskiej SIORBA, który odbył się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury.

01.02.2015 r. Dyrektor szkoły p. Joanna Obrębska- Spychała gościła w Międzyrzeckim OśrodkuKultury na uroczystości podsumowania rocznej działalności zespołu muzyki dawnej ANTIQUO MORE.

02.02.2015 r. Wycieczka integracyjna klasy 1 e: międzyrzeckie muzeum, pływalnia międzyrzecka. Opiekunka uczniów- p. Mirosława Gemborowska.

03.02.2015 r. Uczniowie naszej szkoły: wraz z opiekunem p. Danutą Klimaszewską wysłuchali wykładu prof. UAM dr hab. Radosława Fiedlera ,,Czy grozi nam brutalny islam.’’ Na wykład zaprosiło nas I Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu.

04.02.2015 r. Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowały: Natalia Mikowska (kl. 3c), Nikola Zaremba (kl. 3c), Justyna Pietrzykowska (kl. 3d), Emilia Ganczarska (kl. 3e), Faustyna Wypych (kl. 2a), Paulina Żółtaszek (kl. 2a), Kaja Krysztoforska (kl. 2b), Karolina Obrębska (kl. 2b), Natalia Połomka (kl.2b), Anna Zabielska (2b). Drużyna Gimnazjum nr 1 zajęła I miejsce.

06.02.2015 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne klasy 3 a oraz 3 c. Opiekunki uczniów- p. Monika Moraczyńska, p. Monika Szypszak.

09.02.2015 r. Zajęcia wspinaczki skałkowej w Jednostce Wojskowej w Międzyrzeczu pod okiem instruktorów wojskowych. Opiekunowie uczniów: p. M. Gemborowska, p. J. Malinowski.

10.02.2015 r. Dzień Bezpiecznego Internetu. Konkurs szkolny na wykonanie plakatu upowszechniającego wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z globalnej sieci Internet. Osoby odpowiedzialne: p. Dorota Mrozek (klasa 1 f), p. Mirosław Matyjaszczyk, p. Ryszard Adamski.

10.02.2015 r. Klasy: 3a, 3c, 3d, 3e na wycieczce w Gorzowie. W programie: obejrzenie spektaklu pt. ,,Odprawa posłów greckich’’ w Teatrze im. Juliusza Osterwy, zajęcia rekreacyjno- sportowe na sztucznym lodowisku w Centrum Rehabilitacyjno- Sportowym ,,Słowianka’’. Opiekunowie uczniów:p.  Anna Lipnicka, p. Marcin Jędrowski, p. Monika Szypszak, p. Monika Moraczyńska, p. Marcin Jędrowski.

10.02.2015 r. Etap Gminny Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego- wyjście reprezentacji uczniów naszej szkoły do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Opiekunki uczniów- p. Iwona Stańska, p. K. Frankiewicz. Do następnego etapu Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego zakwalifikowali się uczniowie: Alicja Krzywoszyja z kl. 1 b, Aleksandra Kubowicz z kl. 1 b i Bartłomiej Domaszewicz z kl. 3d.

11.02.2015 r. Klasy: 1c, 1d na wycieczce w Gorzowie. W programie: obejrzenie spektaklu pt. ,,Odprawa posłów greckich’’ w Teatrze im. Juliusza Osterwy, zajęcia rekreacyjno- sportowe na sztucznym lodowisku w Centrum Rehabilitacyjno- Sportowym ,,Słowianka’’. Opiekunowie uczniów:p.  Anna Pawelska, p. Małgorzata Stucka, p. Bartosz Leyko.

11.02.2015 r. Klasy: 2a, 2b na wycieczce w Gorzowie. W programie: zajęcia rekreacyjno- sportowe na sztucznym lodowisku oraz w kręgielni w Centrum Rehabilitacyjno- Sportowym ,,Słowianka’’, pobyt w Galerii Askana w Kinie Helios. Opiekunowie uczniów: p. Danuta Klimaszewska, p. Barbara Jednorowicz, ks. Damian Drop.

12.02.2015 r. Ogólnoszkolna dyskoteka walentynkowa. Opiekunowie uczniów: p. Maria Czujko, p. Anna Pawelska, p. Przemysław Mrozek, p. Mirosław Matyjaszczyk, p. Anna Zięba, p. Izabela Kostrzewa, p. Krystyna Frankiewicz, p. Iwona Stańska, p. Marcin Jędrowski, p. Dorota Cieloch, p. Alicja Bartkowiak.

13.02.2015 r. Wyjście uczniów klas trzecich do Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu (tzw. Heliodorki- dni otwarte szkoły ).

13.02.2015 r. Klasy: 1f, 1 b na wycieczce w Gorzowie. W programie: zajęcia rekreacyjno- sportowe na sztucznym lodowisku oraz w kręgielni w Centrum Rehabilitacyjno- Sportowym ,,Słowianka’’, pobyt w Galerii Askana w Kinie Helios. Opiekunowie uczniów: p. Dorota Mrozek, p. Przemysław Mrozek, p. Krystyna Frankiewicz.

05.03.2015 r. Spotkanie nauczycieli z przedstawicielem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

09.03.2015 r. Warsztaty z fizyki dla uczniów SP nr 2 oraz SP nr 3 w Międzyrzeczu. Prowadząca zajęcia- p. Beata Jarnut.

09.03.2015 r.- 15.03.2015 r. Uczniowie szkoły wzięli udział w II edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY” w związku z “Dniem Ziemi – 2014”. Osoba odpowiedzialna- p. Monika Moraczyńska.

09.03.2015 r. Spotkanie nauczycieli z przedstawicielem wydawnictwa Nowa Era.

13.03.2015 r. Spotkanie nauczycieli z przedstawicielem WSiP.

13.03.2015 r. Wyjście do Międzyrzeckiego Domu Kultury na lekcję filmową ,,Z książki na wielki ekran’’.

13.03- 15.03.2015 r. Zjazd stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia diecezji zielonogórsko- gorzowskiej. Osoby odpowiedzialne za przyjęcie stypendystów na terenie naszej szkoły: p. Janusz Rutkowski, ks. Damian Drop, p. Anna Zięba.

14.03.2013 r. Uczeń Maciej Duda z kl. 3 b reprezentował naszą szkołę podczas etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie. Opiekunka ucznia podczas konkursu- p. Beata Jarnut.

16.03.2015 r. Delegaci z naszej szkoły (Emilia Ganczarska z kl. 3e, Dominik Rau z kl. 3c, Jakub Marynowsk z kl. 2b, Karolina Obrębska z kl. 2b i Filip Spiczak z kl. 2a) pod egidą Pana Janusza Rutkowskiego wyruszyli na spotkanie w ratuszu dotyczące funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta.

17.03.2015 r. Mistrzostwa Rejonu w piłce siatkowej dziewcząt. Reprezentacja naszej szkoły: Faustyna Wypych z kl. 2a, Paulina Żółtaszek z kl. 2a, Roksana Gasper z kl. 2b, Kaja Krysztoforska z kl. 2b, Karolina Obrębska z kl. 2b, Natalia Połomka z kl. 2b, Anna Zabielska z kl. 2b, Natalia Mikowska z kl. 3c, Nikola Zaremba z kl. 3c, Justyna Pietrzykowska z kl. 3d, Emilia Ganczarska z kl. 3e, Magdalena Kasprzak z kl. 3e, Malwina Pasewicz z kl. 3e. Opiekunka drużyny- p. Elżbieta Podgajska. Nasze uczennice zajęły IV miejsce.

17.03.2015 r. Szkolny konkurs historyczny MISTRZ DAT- etap I (starożytność- średniowiecze). Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu- p. Danuta Klimaszewska.

18.03.2015 r. Wyjazd kl. 1a do Długoszyna w ramach projektu ,,Z ekologią za pan brat’’. Koordynator projektu- p. M. Czujko, opiekunka uczniów- p. Renata Kubiak.

18.03.2015 r. Uczeń kl. 3 b Maciej Duda został finalistą konkursu przedmiotowego z fizyki.

19.03.2015 r. Etap powiatowy Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE- wyjście reprezentacji uczniów naszej szkoły do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury ( Alicja Krzywoszyja z kl. 1b, Aleksandra Kubowicz z kl. 1c, Bartłomiej Domaszewicz z kl. 3d ). Opiekunki uczniów: p. Krystyna Frankiewicz, p. Iwona Stańska. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: Aleksandra Kubowicz i Bartłomiej Domaszewicz, uzyskując tytuł laureata, a Alicja Krzywoszyja otrzymała wyróżnienie.

20.03.2015 r. Uczeń Dominik Rau z kl. 3c reprezentował naszą szkołę podczas etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii. Konkurs odbył się w Zespole Szkół w Żarach. Opiekun ucznia podczas konkursu- p. Przemysław Mrozek.

20.03.2015 r. Uczennice Marlena Banaszak z klasy 3c oraz Joanna Mikowska z klasy 3f reprezentowały naszą szkołę podczas II etapu konkursu polonistycznego CZYTANIE WARTE ZACHODU (WOM Gorzów). Konkurs odbywał się pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Opiekunka uczennic podczas konkursu- p. Krystyna Frankiewicz.

20.03.2015 r. Szkolne konkursy z okazji Święta Wiosny. Organizatorzy konkursów: p. Monika Szypszak wraz z kl. 3a, p. Małgorzata Stucka wraz z kl. 1c.

20.03.2015 r. Uczniowie Gimnazjum nr 1 wzięli udział w korowodzie szkół z okazji Dnia Wiosny. Korowód zakończył się spotkaniem przy Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Gimnazjaliści utopili marzannę.

20.03.2015 r. Spotkanie Samorządu Uczniowskiego z dziennikarką Gazety Lubuskiej p. Aleksandrą Gajewską. Samorząd Uczniowski pod opieką p. Alicji Bartkowiak i p. Marcina Jędrowskiego pracuje nad elektroniczną wersją gazety szkolnej GIMB NEWS JEDYNKI.

21.03.2013 r. Uczeń Jerzy Daszkiewicz z kl. 3 c reprezentował naszą szkołę podczas etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Opiekunka ucznia podczas konkursu- p. Barbara Jednorowicz. Nauczyciele z nasze szkoły byli członkami komisji konkursowej- p. Iwona Stańska, p. Krystyna Frankiewicz, p. Renata Kubiak.

23.03.2015 r. Targi edukacyjne. W naszym gimnazjum gościły następujące szkoły: Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu, Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie, I Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu, Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku, Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku. Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie targów edukacyjnych- p. Izabela Kostrzewa.

25.03.2015 r. Turniej piłki nożnej chłopców Coca- cola CUP w Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Reprezentacja naszej szkoły: Bartłomiej Antys z kl. 2b, Denis Demiańczuk z kl. 2c, Patryk Grocholewski z kl. 3a, Jakub Janaczek z kl. 2d, Grzegorz Jurkowski z kl. 3b, Piotr Kafka z kl. 3d, Damian Lesiewicz z kl. 3a, Miłosz Michalczak z kl. 1b, Alan Pieprzka z kl. 2d. Opiekun drużyny- p. Janusz Malinowski.

25.03.2015 r. Uczeń kl. 3c Jerzy Daszkiewicz został laureatem konkursu przedmiotowego z biologii.

25.03.2015 r. Uczeń kl. 3c Dominik Rau został finalistą konkursu przedmiotowego z historii.

25.03.2015 r. Spotkanie nauczycieli: p. Moniki Moraczyńskiej, p. Janusza Rutkowskiego z uczniami Szkoły Podstawowej w Kaławie- akcja promocyjna Gimnazjum nr 1.

25.03.2015 r. Spotkanie nauczycieli: p. Anny Pawelskiej, p. Marcina Jędrowskiego z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 – akcja promocyjna Gimnazjum nr 1.

25.03.2015 r. Spotkanie nauczycieli: p. Anny Zięby, p. Janusza Rutkowskiego z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Kaławie – akcja promocyjna Gimnazjum nr 1.

25.03.2015 r. Konsultacje lub zebrania z rodzicami- kl. 1a, 1b, 1c, 1e, 1f, 2a, 2b, 2c, 2d.

26.03.2015 r. Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PRO ARTE (MOK w Międzyrzeczu). Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Malwina Pasewicz z kl. 3e, Magdalena Kasprzak z kl. 3e, Karolina Rogala z kl. 3d, Aleksandra Czop z kl. 1f. Opiekunka uczennic- p. Iwona Skwarna.

26.03.2015 r. Spotkanie z żeglarzem kapitanem Tadeuszem Ziębą. W spotkaniu wzięli udział następujący uczniowie: A. Kubowicz- kl. 1c, E. Magrym- kl.1c, S. Rejniak- kl. 1c, P. Szymkowiak- kl. 1c, J. Kusz- kl. 1c, D. Sikorski- kl. 1c, M. Wróbel- kl. 1c, A. Nowak- kl. 1c, J. Merda- kl. 1a, B. Głowacki- kl. 1a, R. Dudek- kl. 1a, A. Frąckowiak- kl. 3d, M. Staszewska- kl. 3d, B. Cieślewicz- kl. 3d, D. Pasja- kl. 3d, W. Bartkowiak- kl. 3d. Organizatorzy spotkania- p. Dorota Mrozek, p. Krzysztof Kostrzewa.

26.03.2015 r. Zebrania z rodzicami uczniów kl. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f.

26.03.2015 r. Spotkanie p. dyrektor Joanny Obrębskiej- Spychały z Radą Rodziców.

27.03.2015 r. V Wiosenny Międzyszkolny Turniej Piłki Koszykowej chłopców ( LO w Międzyrzeczu). Reprezentacja naszej szkoły: G. Jurkowski z kl. 3b, M. Rudyk z kl. 3b, K. Michalski z kl. 3c, S. Kulawinek z kl. 3c, F. Nisiewicz z kl. 3c, K. Figiel z kl. 3e, Ł. Kania z kl. 2c, K. Kołakowski z kl. 2c. Opiekun uczniów- p. Janusz Malinowski. Nasza druzyna zajęła IV miejsce.

28.03.2015 r. Uczeń Dominik Rau z kl. 3c reprezentował naszą szkołę podczas finału konkursu wiedzy o sztuce, który odbył się w Liceum Plastycznym w Gorzowie. Opiekunka ucznia- p. Iwona Skwarna.

30.03.2015 r. Turniej piłki nożnej dziewcząt Coca- cola CUP w Szczańcu. Reprezentacja naszej szkoły: Katarzyna Juszczak z kl. 1b, Daria Kortus z kl. 1c, Magdalena Michalczak z kl. 1c, Roksana Gasper z kl. 2b, Wiktoria Łuczak z kl. 2d, Agnieszka Marynowicz z kl. 3c, Natalia Mikowska z kl. 3c, Nikola Zaremba z kl. 3c. Opiekunka drużyny- p. Mirosława Gemborowska.

30.03.2015 r. Wyjście uczniów klas trzecich do ZSB w Międzyrzeczu ( dni otwarte szkoły ). Opiekunowie gimnazjalistów: ks. Damian Drop, Janusz Rutkowski, Janusz Malinowski, Monika Moraczyńska, Małgorzata Olewska, Marcin Jędrowski .

30.03.2015 r. Wycieczka piesza klasy 1a do oczyszczalni ścieków w miejscowości Św. Wojciech w ramach projektu ,,Z ekologią za pan brat”. Opiekunowie uczniów: p. Maria Czujko, ks. Damian Drop.

30.03.2015 r. Rekolekcje wielkopostne- wyjście gimnazjalistów do kościoła św. Wojciecha na mszę świętą oraz naukę rekolekcyjną.

30.03.2015 r. Konsultacje z rodzicami uczniów kl. 1d.

31.03.2015 r. Rekolekcje wielkopostne- wyjście gimnazjalistów do kościoła pw. św. Wojciecha na mszę świętą oraz  montaż słowno- poetycki przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod opieką p. Krystyny Frankiewicz oraz Iwony Stańskiej (10 rocznica śmierci Jana Pawła II).

01.04.2015 r. Nauczyciele naszej szkoły brali udział w pracach zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu w Szkole Podstawowej w Bukowcu ( p. Maria Czujko, P. Izabela Kostrzewa ) oraz w Szkole Podstawowej W Kaławie ( p. Iwona Stańska, p. Krystyna Frankiewicz, p. J. Malinowski ).

01.04.2015 r. Rekolekcje wielkopostne- wyjście gimnazjalistów do kościoła św. Wojciecha na mszę świętą oraz naukę rekolekcyjną.

08.04.2015 r. Wyjazd reprezentacji uczniów naszej szkoły do Skwierzyny- Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej chłopców. Drużyna: Miłosz Michalczak z kl. 1b, Bartłomiej Antys z kl. 2b, Mikołaj Michalczak z kl. 2b, Paweł Bogdan z kl. 2c, Denis Demiańczuk z kl. 2c, Jakub Janaczek z kl. 2d, Alan Pieprzka z kl. 2d, Patryk Grocholewski z kl. 3a, Damian Lesiewicz z kl. 3a, Dawid Teska z kl. 3a, Grzegorz Jurkowski z kl. 3b, Piotr Kafka z kl. 3d. Opiekunka drużyny- p. Mirosława Gemborowska.

10.04.2015 r. Naszą szkołę odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy w Międzyrzeczu p. Remigiusz Lorenz, dyrektor GZO w Międzyrzeczu p. Izabela Kostrzewa oraz sekretarz gminy p. Anna Sawka. W tym samym dniu gościliśmy u nas dyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta i gminy ( narada dyrektorów).

13.04.2015 r. W Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu odbyły się eliminacje miejsko- gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Magdalena Michalczak z kl. 1c, Alicja Krzywoszyja z kl. 1b, Jakub Kusz z kl. 1c, Emil Magryn z kl. 1c, Sebastian Rejniak z kl. 1c, Piotr Szymkowiak z kl. 1c, Wojciech Gomułka z kl. 1e, Filip Spiczak z kl. 2a. Opiekun uczniów- p. Mirosław Matyjaszczyk. Do etapu powiatowego konkursu zakwalifikowali się Jakub Kusz z kl. 1c oraz Piotr Szymkowiak z kl. 1c.

14.04.2015 r. Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Skwierzynie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Anna Boguta z kl. 1c, Urszula Gajda z kl. 3f, Emilia Ganczarska z kl. 3e, Izabela Grudniewska z kl. 3a, Katarzyna Juszczak z kl. 1b, Daria Kortus z kl. 1c, Aleksandra Kozłowska z kl. 3f, Klaudia Mazurek z kl. 3b, Justyna Pietrzykowska z kl. 3d, Dagmara Stępień z kl. 3a, Małgorzata Toczek z kl. 3f, Paulina Skrzek z kl. 3b, Agata Kwaśny z kl. 1c, Łukasz Majkut z kl. 2a, Mikołaj Michalczak z kl. 2b, Bogdan Paweł z kl. 2c, Denis Demiańczuk z kl. 2c, Piotr Strzelecki z kl. 2d, Dawid Teska z kl. 3a, Grzegorz Jurkowski z kl. 3b, Szymon Taborowski z kl. 3b, Filip Nisiewicz z kl. 3c, Mateusz Paszko z kl. 3c, Błażej Sadowski z kl. 3f. Opiekunowie drużyny- p. Elżbieta Podgajska, p. Janusz Malinowski. Osiągnięcia: drużyna dziewcząt- I miejsce, drużyna chłopców- II miejsce.

14.04.2015 r. Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. W uroczystości uczestniczył Jerzy Daszkiewicz z kl. 3c (laureat z biologii) wraz z opiekunem p. Barbarą Jednorowicz.

14.04.2015 r. Spotkanie p. Anny Pawelskiej oraz klasy 1d z przedstawicielami uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach projektu ,,Rozmyślajcie nad mową’’. Spotkanie odbyło się na terenie naszego gimnazjum.

14.04.2015 r. Szkolny konkurs MISTRZ DAT- etap II (czasy współczesne). Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu- p. Danuta Klimaszewska. Mistrzem Dat został Domink Rau z kl. 3c.

14.04.2015 r.- 04.05.2015 r. Szkolny konkurs fotograficzny na ciekawe zdjęcie flagi państwowej ( 2 maja-Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej). Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu- p. Przemysław Mrozek wraz z klasą 1b.

15.04.2015 r. Spotkanie p. Anny Pawelskiej oraz klasy 1d z przedstawicielami uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej w Kaławie oraz Szkoły Podstawowej w Bukowcu w ramach projektu ,,Rozmyślajcie nad mową’’. Spotkanie odbyło się na terenie naszego gimnazjum.

17.04.2015 r. W Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Jakub Kusz z kl. 1c, Piotr Szymkowiak z kl. 1c.

17.04.2015 r. Drugi etap dwupokoleniowego turnieju w piłce siatkowej (dwie kategorie: mama - córka, tata – syn). W kategorii mama - córka puchar zdobyły Barbara i Emilia Ganczarskie, a w kategorii tata - syn Tomasz Kwiatkowski i Oskar Wiktor. Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie turnieju- p. Elżbieta Podgajska.

18.04.2015 r. Wyjazd młodzieży z naszego gimnazjum do Świebodzina na spotkanie formacyjne z okazji Dni Młodych. Opiekunowie- p. Janusz Rutkowski, p. Anna Zięba, ks. Damian Drop.

21.04.2015 r. Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych. Przed egzaminem naszą szkołę odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy w Międzyrzeczu p. Remigiusz Lorenz, życząc trzecioklasistom wysokich wyników.

22.04.2015 r. Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

23.04.2015 r. Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego.

24.0.2015 r. Dzień tematyczny ,,Po drugiej stronie tęczy’’ (organizatorzy- członkowie Samorządu Uczniowskiego).

27.04.2015 r. Wyjście uczniów klas trzecich do ZSE w Międzyrzeczu- dni otwarte szkoły.

27.04.2015 r. Uczniowie naszej szkoły: Pasja Dominika (3d), Staszewska Małgorzata (3d), Domaszewicz Bartek (3d), Bartkowiak Weronika (3d), Laskowski Łukasz (3d), Kubiak Maciej (3c), Lambrych Remigiusz (3c), Kasica Klaudia (3c), Muller Aleksandra (3c), Iwińska Marta (3c), Rau Dominik (3c), Ganczarska Weronika (3e), Banaszak Marlena (3c), Guzicka Natalia (3c), Cwenar Adam (1d)wraz z opiekunem p. Przemysławem Mrozkiem wysłuchali wykładu dr Rafała Wiśniewskiego (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) ,,Punkt zapalny Korea- czy w tym szaleństwie jest metoda?’’ Na wykład zaprosiło nas I Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu.

28.04.2015 r. Spotkanie rodziców dziewcząt z klas pierwszych (rocznik 2001) z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w sprawie bezpłatnych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w ramach programu zdrowotnego realizowanego przez Gminę Międzyrzecz.

28.04.2015 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała została zaproszona przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury na promocję książki Andrzeja Chmielewskiego ,,Jeziora i lasy powiatu międzyrzeckiego’’.

29.04.2015 r. Uczniowie naszej szkoły: wraz z opiekunem p. Przemysławem Mrozkiem wysłuchali wykładu mgr Tomasza Grali (Wydział Historyczny UAM) ,,Nikt chętniej od Polaków nie wychwala dawnych zwyczajów i urządzeń tak chętnie je odmieniając’’- kilka słów o Konstytucji 3 Maja. Na wykład zaprosiło nas I Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu.

29.05.2015 r. Spotkanie komisji ZFŚS.

03.05.2015 r. Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja- udział p. dyrektor Joanny Obrębskiej-Spychały, p. wicedyrektor Renaty Matysek oraz delegacji uczniów ( Bartłomiej Domaszewicz z kl. 3d, Aleksandra Kubowicz z kl. 1c ) pod opieką p. Krystyny Frankiewicz.

04.05.2015 r. Debaty oksfordzkie klasy 2a, 2b, 2c ( część I ). Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie debat- p. Danuta Klimaszewska.

05.05.2015 r. Szkolny konkurs MATEMATYK ROKU dla uczniów klas pierwszych i drugich. Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie konkursu- p. Monika Moraczyńska, p. Anna Lipnicka. Wśród pierwszoklasistów Matematykiem Roku została Anna Boguta z kl. 1c, a wśród drugoklasistów Aleksandra Baranowska z kl. 2b.

06.05.2015 r. Wycieczka klasy 1a do Stacji Uzdatniania Wody w Międzyrzeczu w ramach projektu edukacyjnego ,,Z ekologią za pan brat’’. Opiekunki uczniów- p Maria Czujko, p. Iwona Skwarna.

06.05.2015 r. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej. Skład drużyny naszej szkoły: Radomiński Maciej 1f,
Szerszeniów Michał 1f, Walczak Jakub 1f, Szymkowiak Piotr 1c, Michalczak Damian 1c, Sikorski Dawid 1c, Rejniak Sebastian 1c, Kusz Jakub 1c, Michalczak Miłosz 1b, Gerech Kacper 1d, Hołownia Konrad 1d, Fiałka Kacper 1f. Organizatorzy turnieju- p. Janusz Malinowski, p. Mirosława Gemborowska z pomocą p. Janusz Rutkowskiego.

06.05.2015 r. Turniej BRD w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu. Skład drużyny: Anna Boguta z kl. 1c, Wojciech Gomułka z kl. 1e, Bartosz Głowacki z kl. 1a. Opiekun uczniów- p. Ryszard Adamski.

06.05.2015 r. Szkolny konkurs RUSYCYSTA ROKU. Organizator konkursu- p. Monika Szypszak.

07.05.2015 r. Debaty oksfordzkie klasy 2a, 2b, 2c, 2d ( część II ). Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie debat- p. Danuta Klimaszewska.

08.05.2015 r. Pani wicedyrektor Renata Matysek wzięła udział w uroczystości 70-lecia Szkoły Podstawowej w Trzcielu.

08.05.2015 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała wzięła udział w uroczystości otwarcia Biblioteki Miejskiej w Międzyrzeczu po przebudowie i generalnym remoncie.

08.05.2015 r. W naszej szkole odbył się Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli z okazji 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego. W turnieju brały udział trzy drużyny: Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół Budowlanych, Gimnazjum nr 1.

11.05.2015 r. Diagnoza etapowa klas drugich w zakresie języka polskiego.

12.05.2015 r. Diagnoza etapowa klas drugich w zakresie historii i WOS-u.

13.05.2015 r. Diagnoza etapowa klas drugich w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

13.05.2015 r. Wyjście klasy 2a oraz 2b do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na spektakl teatralny ,,Zemsta’’ ( Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia). Opiekunowie: p. Małgorzata Stucka, p. Marcin Jędrowski.

13.05.2015 r. Spotkanie trzecioklasistów z przedstawicielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu (doradztwo zawodowe).

14.05.2015 r. Diagnoza etapowa klas drugich w zakresie matematyki w ramach programu Lepsza Szkoła GWO ( sesja III ).

14.05.2015 r. Zebranie rodziców uczniów kl. 1c.

15.05.2015 r. Diagnoza etapowa klas drugich w zakresie języka obcego.

18.05.2015 r. Szkolny konkurs GERMANISTA ROKU. Organizatorzy: p. Monika Szypszak, p. Alicja Bartkowiak. Germanistą Roku została Róża Masiewicz z klasy 2a.

18.05.2015 r. Wycieczka klasy 1b, 1d, 1a do Wrocławia. Opiekunowie: p. Przemysław Mrozek, p. Mirosław Matyjaszczyk, p. Maria Czujko.

18.05.2015 r. Spotkanie wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu w ramach współpracy. Organizatorzy spotkania: p. Janusz Rutkowski, p. Anna Zięba.

19.05- 22.05.2015 r. Wycieczka kl. 1c do Warszawy. Opiekunowie: p. Małgorzata Stucka, p. Beata Jarnut.

19.05.2015 r. Szkolny konkurs ANGLISTA ROKU. Organizator- p. Dorota Cieloch. Wśród pierwszoklasistów Anglistą Roku został Kamil Sobieraj z kl. 1b, a wśród trzecioklasistów- Dominik Pawłowski z kl. 3e.

20.05- 22.05.2015 r. Wycieczka kl. 3a, 3c, 3d do Wiednia. Opiekunowie: p. Monika Szypszak, p. Monika Moraczyńska, p. Anna Lipnicka.

20.05.2015 r. Wyjazd reprezentacji uczniów naszej szkoły ( Damian Lesiewicz z kl. 3a, Maciej Duda z kl. 3b, Szymon Taborowski z kl. 3b, Klaudia Kasica z kl. 3c ) wraz z opiekunką p. Iwoną Stańską do Gorzowa na Konkurs Matematyczny im. Majki Ostrowskiej zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.

21.05.2015 r. Konsultacje z rodzicami uczniów kl. 1a, 1b, 1d, 1e, 1f, 2a, 2b, 2c, 2d, 3b, 3e.

21.05.2015 r. Mistrzostwa Powiatu w LA. Opiekunowie uczniów: p. Małgorzata Olewska, p. Mirosława Gemborowska.

22.05.2015 r. Etap wojewódzki Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE- wyjazd uczniów Bartłomieja Domaszewicz z kl. 3d oraz Aleksandry Kubowicz z kl. 1 c do Kargowej. Opiekunka- p. Krystyna Frankiewicz.

22.05.2015 r. Na terenie naszej szkoły PCK zorganizował Rejonową Olimpiadę Pierwszej Pomocy. W olimpiadzie wzięli udział Oliwia Matuszewska z kl. 3c i Dawid Wiśniewski z kl. 2b. W szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczestniczyli uczniowie: Klaudia Kasica z kl. 3c, Jerzy Daszkiewicz z kl. 3c, Bartłomiej Antys z kl. 2b, Alicja Krzywoszyja z kl. 1b, Agata Mirowska z kl. 1c. Opiekunowie uczniów: p. Renata Kubiak, p. Janusz Malinowski.

25.05.2015 r. Pani dyrektor Joanna Obrębska- Spychała oraz p. Małgorzata Stucka gościły w Szkole Podstawowej nr 2 na uroczystości wręczenia stypendiów Stowarzyszenia Wpieramy Młode Talenty.

25.05.2015 r. Konsultacje z rodzicami uczniów kl. 3a, 3c, 3d, 3f.

28.05.2015 r. Uczniowie naszej szkoły: Natalia Denisewicz z kl. 1d, Jerzy Daszkiewicz z kl. 3c, Dawid Wiśniewski z kl. 2b, Dawid Szczepanik z kl. 2b, Roksana Gasper z kl. 2b, Małgorzata Toczek z kl. 3f wraz z opiekunką p. Barbarą Jednorowicz wysłuchali wykładu pracownika Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. Na wykład zaprosiło nas I Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu.

28.05.2015 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

01.06.2015 r. Drugi termin egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych.

01.06.2015 r. Dzień Sportu Szkolnego- zawody sportowe na stadionie miejskim w Międzyrzeczu. Akcja ,,Bezpieczne wakacje’’ przeprowadzona przez międzyrzeckich strażaków oraz policjantów (program Wojewody Lubuskiego). Nasza szkoła jako jedyna w powiecie została wytypowana do udziału w tym programie.

02.06.2015 r. Drugi termin egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

02.06.2015 r. Debaty oksfordzkie klasy 2a, 2b, 2c, 2d ( część III ). Osoba prowadząca- p. Krzysztof Łobodziński (Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski). Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie debat- p. Danuta Klimaszewska.

02.06.2015 r. Wyjazd reprezentacji uczniów naszej szkoły do Zielonej Góry- Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Lekkoatletyce. Opiekunki: p. Elżbieta Podgajska, p. Małgorzata Olewska. Filip Nisiewicz z kl. 3c zdobył złoty medal w skoku w dal wynikiem 6,4 m.

02.06.2015 r. Sesje z plusem kl. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f (sesja III- matematyka) w ramach programu Lepsza Szkoła GWO.

03.06.2015 r. Drugi termin egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.

03.06.2015 r. Sesje z plusem kl. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f (sesja III- matematyka) w ramach programu Lepsza Szkoła GWO.

O9.06.2015 r. Uczniowie klasy 1c pod opieką p. Małgorzaty Stuckiej przygotowali spektakl dla rodziców ,,Bajki dla potłuczonych’’ (sala kinowa szpitalu w Obrzycach).

09.06.2015 r. Spotkanie uczniów klasy 3a w ramach lekcji wychowawczej z p. Anną Herodowicz- położną na oddziale położniczo- ginekologicznym szpitala w Międzyrzeczu. Pani Anna Herodowicz przeprowadziła prelekcję na temat ,,Co wiemy o antykoncepcji?’’.

10.06.2015 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

11.06.2015 r. Szkolenie dotyczące tworzenia świadectw (odpowiedzialny p. Mirosław Matyjaszczyk).

12.06.2015 r. Bal absolwenta gimnazjum w restauracji NEO w Międzyrzeczu (organizatorzy- przedstawiciele Rady Rodziców).

16.06.2015 r. Wyjazd reprezentacji uczniów naszej szkoły ( Anna Boguta z kl. 1c, Martyna Bremska z kl. 2b, Dominika Baranowicz z kl. 2a, Denis Demiańczuk z kl. 2c, Błażej Gajas z kl. 2a, Roksana Gasper z kl. 2b, Wiktoria Golarowska z kl. 2a, Łukasz Kania z kl. 2c, Mikołaj Michalczak z kl. 2b, Dawid Szczepanik z kl. 2b, Dawid Wiśniewski z kl. 2b, Anna Zabielska z kl. 2b) do Słubic na Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w LA w kategorii młodzików. Opiekunka- p. Małgorzata Olewska.

16.06.2015 r. Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych klas pierwszych.

19.06.2015 r. Wycieczka do Wrocławia dla uczniów, którzy byli zaangażowani w działalność na rzecz szkoły w roku 2014/2015. Opiekunowie uczniów: p. Iwona Stańska, P. Krystyna Frankiewicz, p. Janusz Rutkowski.

22.06.2015 r. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

23.06.2015 r. Gala Absolwenta Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury.

24.06.2015 r. Szkolny kiermasz podręczników. Odpowiedzialne: p. Iwona Stańska, p. Krystyna Frankiewicz, p. Renata Kubiak.

24.06.2015 r. W naszej szkole gościliśmy delegację uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Konstancinie- Jeziornie. Uczniowie promowali akcję oddawania szpiku kostnego dla ratowania życia i wystawili spektakl ,,Oskar i pani Róża’’.

24.06.2015 r. Popołudniowe spotkanie integracyjne klasy 1b. Opiekunowie: p. Przemysław Mrozek, ks. Damian Drop.

25.06.2015 r. Spływ kajakowy klasy 3c. Opiekunowie: p. Monika Moraczyńska, ks. Damian Drop, p. Elżbieta Podgajska.

25.06.2015 r. Rajd rowerowy klasy 3a, 2d, 2a trasą nad jezioro Głębokie. Opiekunowie: p. Monika Szypszak, p. Jarosław Szypszak, p. Alicja Bartkowiak, p. Janusz Malinowski, p. Danuta Klimaszewska, p. Artur Klimaszewski, p. Renata Kubiak.

26.06.2015 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Spotkanie uczniów z wychowawcami i odbiór świadectw szkolnych.

29.06.2015 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie roku szkolnego 2014/2015.

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
6
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

 

 

   
   
   

 

 

Licznik odwiedzin

1027318