Konkursy przedmiotowe tuż tuż...

         

Już w listopadzie rozpoczyna się tegoroczna edycja konkursów przedmiotowych objętych patronatem lubuskiego kuratora oświaty.

Oto kalendarium tych trzystopniowych zmagań:

 

NAZWA KONKURSU                                                         ETAP SZKOLNY         ETAP REJONOWY                    ETAP WOJEWÓDZKI

 

Konkurs przedmiotowy z biologii                               28.11.2014 (pt)                31.01.2015 (so)                  21.03.2015 (so)

Konkurs przedmiotowy z chemii                               13.11.2014 (cz)               16.01.2015 (pt)                    6.03.2015 (pt)

Konkurs przedmiotowy z fizyki                                  25.11.2014 (wt)              29.01.2015 (cz)                   14.03.2015 (so)

Konkurs przedmiotowy z geografii                             20.11.2014 (cz)              24.01.2015 (so)                  19.03.2015 (cz)

Konkurs przedmiotowy z historii                                18.11.2014 (wt)              30.01.2015 (pt)                   20.03.2015 (pt)

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego               27.11.2014 (cz)              15.01.2015 (cz)                   5.03.2015 (cz)

Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego              17.11.2014 (pn)              28.01.2015 (śr)                   17.03.2015 (wt)

Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego           14.11.2014 (pt)               22.01.2015 (cz)                   12.03.2015 (cz)

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego                 12.11.2014 (śr)              17.01.2015 (so)                   7.03.2015/27.03.2015

Konkurs przedmiotowy z matematyki                         21.11.2014 (pt)             23.01.2015 (pt)                   13.03.2015 (pt)

Osoby zainteresowane polską literaturą, pasjonatów czytania  i wielbicieli naszego ojczystego języka bardzo zachęcam do wzięcia udziału w konkursie przedmiotowym z języka polskiego.

 Dlaczego warto?

Przede wszystkim można sprawdzić własną wiedzę, umiejętności, także odporność  na stres. To znakomity trening przed egzaminem gimnazjalnym czy maturą. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu został dokładnie opisany w jego regulaminie. Odsyłam więc zainteresowanych na stronę Kuratorium Oświaty w Gorzowie do zakładki Konkursy przedmiotowe. W tym miejscu przywołam tylko jeden, kluczowy paragraf tego regulaminu:

 4. 1. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej języka polskiego dla gimnazjum.

 1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach Konkursu:  Uczeń:
 • wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury;
 • dostrzega w odczytywanych tekstach kultury środki wyrazu i określa ich funkcje;
 • interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy, odróżnia fakty od opinii, do­strzega perswazję, manipulację, aprobatę, dezaprobatę, negację, wartościowanie;
 • redaguje pisemne formy wypowiedzi poprawne pod względem językowym, stylistycz­nym, ortograficznym i interpunkcyjnym (np. zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja, instrukcja, podanie, plan, list, urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, różne rodzaje opisów, charakterystyka postaci, recenzja, pamiętnik, dziennik, artykuł, wywiad, reportaż, rozprawka, esej);
 • streszcza, skraca, rozwija, przekształca stylistycznie podany tekst;
 • rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy;
 • operuje strukturami językowymi z uwzględnieniem zagadnień gramatyki opisowej;
 • analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury;
 • porównuje tworzywa literatury i innych dzieł sztuki;
 • przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego;
 • rozpoznaje i nazywa odmiany gatunkowe: przypowieść, bajka, pamiętnik, dziennik, nowela, powieść lub opowiadanie obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantasy, fantastycznonaukowe, powieść historyczna, komedia, tragedia, ballada, hymn, fraszka, elegia, pieśń, sonet, tren, psalm;
 • rozpoznaje wartości w utworach oraz podejmuje próby ich oceny;
 • dostrzega uniwersalność doświadczeń, przemyśleń, uczuć i aspiracji wpisanych w dzieła z różnych okresów i kręgów kulturowych;
 • posługuje się w sposób funkcjonalny, w trakcie rozważania problematyki utworu, poznanymi pojęciami i terminami literackimi i kulturowymi;
 • krytycznie ustosunkowuje się do obserwowanych zjawisk kultury;
 • omawia i interpretuje utwory w różnych zestawieniach kontekstualnych;
 • dostrzega i komentuje swoiste właściwości poznawanych utworów;
 • samodzielnie analizuje i interpretuje tekst poetycki;
 • swobodnie, spójnie, logicznie i płynnie wypowiada się na temat lektury oraz wydarzeń z życia kulturalnego.

Trzeba jeszcze wspomnieć o wykazie literatury stanowiącej pomoc dla nauczyciela i ucznia.

 

Zapytajcie swych polonistów o poniższe pozycje książkowe. Z pewnością będą oni służyć radą  i pomocą. Warto również odwiedzić międzyrzeckie biblioteki, a zacząć od naszej szkolnej.

 • Boruc , Sprengel H., Werkowska E., Tablice polonistyczne, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2006;
 • Cieślak , Cieślak L., Egzamin gimnazjalny. Jak to napisać? Poradnik dla każdego ucznia, Oficyna Wydawnicza Tutor, Toruń 2005;
 • Cieślak , Cieślak L., Egzamin gimnazjalny. Jak to zrozumieć? Poradnik dla każdego ucznia, Oficyna Wydawnicza Tutor, Toruń 2006;
 • Cieślak , Cieślak L.,Egzamin gimnazjalny. Jak to odczytać? Lektury obowiązkowe
  w
  gimnazjum, Oficyna Wydawnicza Tutor, Toruń 2009;
 • Cieślak , Cieślak L., Konkurs z języka polskiego dla gimnazjalistów, Oficyna Wydawnicza Tutor, Toruń 2011;
 • Drabarek , Falkowski J., Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich, Wydawnictwo Kram, Warszawa 2005;
 • Gajewska , Mizerkiewicz T., Ćwiczenia z poetyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;
 • Herman , Interpunkcja i składnia. Poradnik dla tych, którzy pierwszy raz, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 2003;
 • Kopaliński , Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000;
 • Nosowska , Wiersze w pytaniach i odpowiedziach dla gimnazjum, ParkEdukacja, Bielsko-Biała 2009;
 • Pol , Język polski. Vademecum. Egzamin gimnazjalny, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2009;
 • Olszowska , Garsztka T., Napisz na szóstkę, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 1998;
 • Stopka , Popławska A., Włodarczyk B., Słownik lektur, Wydawnictwo GREG, Kraków 2010;
 • Włodarczyk , Kremiec A., Stopka D., Słownik poezji, Wydawnictwo GREG, Kraków 2007.

 

Na koniec kilka słów o uprawnieniach finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych .

Laureat takiego konkursu jest zwolniony z tej części egzaminu , która obejmuje dany przedmiot, jednocześnie otrzymując za nią maksymalną ilość punktów. W przypadku języka polskiego oznacza to, że w części humanistycznej laureat pisze tylko egzamin z historii i wiedzy     o społeczeństwie. Dodatkowo i laureaci, i finaliści otrzymują premię punktową przy rekrutacji do szkoły średniej. Właściwie drzwi niemalże każdej szkoły średniej w kraju stają przed takimi osobami otworem, bo któż nie chciałby mieć wśród swych uczniów olimpijczyków? Młodzież z pasją, rozwijająca swe zainteresowania , pogłębiająca wiedzę, ciekawa świata jest filarem każdej szkoły.

Gorąco zachęcam – pokażcie na co Was stać!

                                                                                                                    J.O.

 

 

 

 

 

 

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
20
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2807465

Partnerzy