Podręczniki - Wyprawka szkolna

Rusza ministerialny program ,,Wyprawka szkolna". W gimnazjum o dofinansowanie do zakupu podręczników mogą się starać rodzice uczniów niepełnosprawnych z klas drugich i trzecich (słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi) . Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły. 

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników docwnioseko-wypr.szkolna_20151.doc68 KB .

Przypominam, że wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymają w szkole darmowe podręczniki  z wyjątkiem podręcznika do nauki religii.

 

 

 

Wykaz podręczników do klasy I na rok szkolny 2015/2016

Podręczniki do klasy pierwszej są finansowane przez MEN. Rodzice nie kupują podręczników. Uczniowie wypożyczają podręczniki w szkole we wrześniu 2015 roku.

Lp.

Przedmiot

Tytuł serii

Autor

Tytuł

Wydaw-

nictwo

Rok wyd.

Nr w wykazie MEN

1.

Język polski

Między nami

A. Łuczak, E. Prylińska, R. Maszka

Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum

GWO

2015

63/1/2009/2015a

2.

Matematyka

Matematyka z plusem

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Krystyna Zarzycka

Matematyka 1. Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum

GWO

2015

168/1/2015/z1

3.

Historia

Podróże

w czasie

T. Małkowski, J. Rześniowiecki

Historia I. Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum

GWO

2015

158/1/2009/2015

4.

Biologia

Puls życia

M. Jefimow, M. Sęktas

Puls życia 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Nowa Era

2015

58/1/2009/2015

5.

Chemia

 

T. Kulawik, M. Litwin,

S. Styka- Wlazło

Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań z repetytorium dla gimnazjum

Nowa Era

2015

 

6.

Geografia

Puls Ziemi

R. Malarz

Puls Ziemi. Podręcznik do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum

Zeszyt ćwiczeń do podręcznika, atlas geograficzny- Polska, kontynenty, świat

Nowa Era

2015

5/1/2009/2015

7.

Fizyka

Spotkania

z fizyką

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 1

Nowa Era

2015

93/1/2009/2015

8.

Muzyka

 

J. Oleszkowicz

Gra muzyka! Podręcznik do muzyki dla gimnazjum

Nowa Era

2015

20/2009/2015

9.

Plastyka

 

N. Mrozkowiak

Sztuka tworzenia. Podręcznik do plastyki dla gimnazjum

Nowa Era

2014

725/2014

10.

EDB

 

J. Słoma, G. Zając

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

2015

17/2009/2015

11.

Język niemiecki 3.0

Magnet smart

G. Motta

Magnet smart 1

Lektor Klett

2015

735/1/2015

12.

Język niemiecki 3.1

Magnet smart

G. Motta

Magnet smart 2

Lektor Klett

2015

735/2/2015

13.

Język angielski 3.0

New English Plus 

B. Wetz, D. Pye, J. Quintana, A. Gałązka

New English plus 1

Oxford University

2015

732/1/2015

14.

Język angielski 3.1

New English Plus 

B. Wetz, J. Styring, N. Tims, J. Quintana, A. Gałązka

New English plus 2

Oxford University

2015

732/2/2015

Podręcznik do religii ( przedmiot nadobowiązkowy )- Spotkanie ze słowem pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech.

Rodzice sami podejmują decyzję o zakupie podręcznika.

 

 

Wykaz podręczników do klasy II na rok szkolny 2015/2016

 

Lp.

Przedmiot

Autor

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Rok wydania

Nr dopuszczenia

1.

Język polski

E. Horwath, G. Kiełb

Bliżej słowa - podręcznik

WSiP

Warszawa 2009 i następne

27/2/2009

2.

Język polski

E. Horwath

Bliżej słowa. Zeszyt ćwiczeń- kl.2 cz.1   i cz.2

WSiP

Warszawa 2012

 

3.

Matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Matematyka 2

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

2010

168/2/2010

4.

Matematyka

M. Braun, J. Lech

Zbiór zadań „Matematyka 2”

     

5.

Geografia

B. Dobosik, A. Hibszer, J. Soja

Podręcznik Puls Ziemi 2 ,

zeszyt ćwiczeń do podręcznika,

atlas geograficzny dla gimnazjum-Polska, Kontynenty, Świat

Nowa Era

 

5/2/2010

6.

Biologia

M. Jefimow, M. Sęktas

Biologia kl. II „Puls życia 2” – podręcznik z płytą CD-ROM

Biologia kl. I „Puls życia 1” – podręcznik z płytą CD-ROM

Nowa Era

Wydanie od 2009r.

58/2/2009

58/1/2009

7.

Fizyka

Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska,

Elżbieta Zając

Ciekawa fizyka .Podręcznik gimnazjalisty. Część 2.

WSiP

Wydanie od 2012r.

78/1//2009

8

Fizyka

L. Bober

Zbiór zadań dla gimnazjum

Wydawnictwo Żak

Wydanie od 2012r.

 

9.

Historia

Stanisław Roszak

Historia kl.2 Śladami przeszłości 2

Nowa Era

Wydanie od 2011

60/2/2010

10.

WOS

J. Janicka, A. Kucia,

T. Maćkowski

Dziś i jutro 2

Nowa Era

 

77/2/2010

11.

Plastyka

K. Czernicka

Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum.

OPERON

Wydanie od 2009r.

47/2009

12.

Muzyka

Jan Oleszkowicz

Gra muzyka! Podręcznik dla gimnazjum (kontynuacja z kl. I )

Nowa Era

Wydanie od 2009

20/2009

13.

Chemia

H. Gulińska,

J. Haładuda,

Ciekawa chemia cz.1, cz.2 z płytą

WSiP

Wydanie od 2009

40/1/2009

40/2/2009

14.

Chemia

K. Pazdro,

M. Koszmider

ABC chemii – zbiór zadań dla gimnazjalistów.

PAZDRO Oficyna Edukacyjna

   

15.

Język angielski

J. Spencer Kępczyńska

New Exam Connections 2 – kurs dla początkujących (III.0)

Oxford University Press

Wydanie od 2011

259/2/2011

16.

Język angielski

T .Garside.

J. Spencer Kępczyńska

New Exam Connections 3-kurs kontynuacyjny z j. angielskiego (III.1)

Oxford 2011

Wydanie od 2011

259/3/2011

17.

Język angielski

Maria Rosińska, Grzegorz Śpiewak

Egzamin gimnazjalny Repetytorium z testami do j. angielskiego (na 2 lata)

Macmillan 2011

 

348/2011- dla poziomu III.0 i III.I

18.

Język niemiecki

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

Aha, Neu 2A,2B kurs dla początkujących III.0

WSiP

 

2A 13/3/2009

2B 13/4/2010 (zielony)

19.

Język niemiecki

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

Aha neu 2b

Aha neu 3a, kurs dla kontynuujących

WSiP

 

86/4/2009

86/5/2009

(niebieski)

                                                                                                                                                                     Prosimy nie kupować innych podręczników!

Podręcznik do religii (przedmiot nadobowiązkowy)- Aby nie ustać w drodze pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech

Rodzice sami podejmują decyzję o zakupie podręcznika.

 

 

Wykaz podręczników do klasy III na rok szkolny 2015/2016

 

Lp.

Przedmiot

Autor

Nazwa podręcznika

Wydawnictwo

Rok wydania

Nr dopuszczenia

1

Język polski

E. Horwath, G. Kiełb

Bliżej słowa – podręcznik kl. 3

WSiP

Warszawa 2012 i następne

27/3/2010

2

Język polski

E. Horwath

Bliżej słowa. Zeszyt ćwiczeń- kl.3 cz.1   i cz.2

WSiP

Warszawa 2013

 

3

Matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Matematyka 3

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

2011

168/3/2011

4

Matematyka

M. Braun, J. Lech

Zbiór zadań „Matematyka 3”

 

Od 2011r.

 

5

Geografia

B. Dobosik, A. Hibszer, J. Soja

Podręcznik Puls Ziemi 2 ,

zeszyt ćwiczeń do podręcznika (kontynuacja z kl. II)-od września do grudnia,

Nowa Era

 

5/2/2010

6

Geografia

Roman Malarz

Puls Ziemi 3

zeszyt ćwiczeń do podręcznika

atlas geograficzny dla gimnazjum Polska, Kontynenty, Świat

Nowa Era

 

5/3/2010

7

Biologia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Biologia   „Puls życia 3” – podręcznik z płytą CD-ROM

Biologia   „Puls życia 2” – podręcznik z płytą CD-ROM

Nowa Era

Wydanie od 2009r.

58/3/2010

58/2/2009

8

Fizyka

Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska,

Elżbieta Zając

Ciekawa fizyka .Podręcznik gimnazjalisty. Część 3.

WSiP

Wydanie od 2012r.

78/1//2009

9

Fizyka

L. Bober

Zbiór zadań dla gimnazjum

Wydawnictwo Żak

Wydanie od 2012r.

 

10

Historia

Stanisław Roszak

Historia kl. 3. Śladami przeszłości 3

Nowa Era

Wydanie od 2011

60/3/2011

11

Zajęcia artystyczne (plastyka)

K. Czernicka

Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum.

OPERON

Wydanie od 2009r.

47/2009

12

Zajęcia artystyczne (muzyka)

Joanna Olczyk, Karolina Szurek

Kraina muzyki – zeszyt do zajęć artystycznych. Świat dźwięków.

PWN

Wydanie od 2010

 

13

Chemia

H. Gulińska, J. Haładuda,

Podręcznik do chemii kl.3. Ciekawa chemia cz.2 (kontynuacja z kl.2) i cz.3 z płytą

WSiP

Wydanie od 2009

40/3/2009

14

Chemia

K. Pazdro,

M. Koszmider

ABC chemii – zbiór zadań dla gimnazjalistów.

PAZDRO Oficyna Edukacyjna

   

15

Język angielski

J. Spencer Kępczyńska

New Exam Connections 3 – kurs dla początkujących (III.0)

Oxford University Press

Wydanie od 2011

259/3/2011

16

Język angielski

T. Garside.

J. Spencer Kępczyńska

New Exam Connections 4-kurs kontynuacyjny z j.angielskiego (III.1)

Oxford 2011

Wydanie od 2011

259/4/2011

17

Język niemiecki

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

Aha, Neu 3a,3b kurs dla początkujących III.0   ( zielony)

WSiP

 

13/6/2011

13/5/2011

18

Język niemiecki

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

Aha neu 3b

Aha neu 4, kurs dla kontynuujących

III.1     (niebieski)

WSiP

 

86/6/2009

86/7/2009

                                                                                                                                                                     Prosimy nie kupować innych podręczników!

Podręcznik do religii (przedmiot nadobowiązkowy)- Życie w miłości Boga pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech

Rodzice sami podejmują decyzję o zakupie podręcznika.

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
20
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2807473

Partnerzy