Regulamin Szkolnego Turnieju Historycznego Timeline Polska

UWAGA uczniowie biorący udzial w turnieju TIMELINE POLSKA! Spotykamy się w piątek 19 stycznia o godzinie 14.30 w małej salce gimnastycznej i zaczynamy rywalizację. Przypomnimy zasady gry, zasady turnieju, rozlosujemy stoliki i gramy. Poniżej odświeżony regulamin. 

Niech wygra najlepszy!

 

REGULAMIN SZKOLNEGO TURNIEJU HISTORYCZNEGO TIMELINE POLSKA

  1. 1.Zasady ogólne:

Turniej organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu

Udział w turnieju jest bezpłatny.

Miejsce organizacji turnieju: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu.

Turniej  skierowany jest do uczniów klas siódmych szkoły podstawowej i uczniów klas gimnazjalnych.

Turniej przeprowadzony jest jednego dnia w trzech etapach: eliminacje – półfinał – finał.

Nad organizacją i przebiegiem turnieju czuwają nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1, pod kierunkiem nauczyciela historii – P. Mrozka.

  1. 2.Cele turnieju:

Zapoznanie uczniów z chronologią dziejów Polski;

Zapoznanie uczniów z osiągnięciami Polaków i ich dziełami na przestrzeni wieków

Budzenie zainteresowania przeszłością Polski;

Zainteresowanie uczniów grami planszowymi;

  1. 3.Zakres i tematyka:

Konkurs obejmuje chronologię dziejów Polski od pierwszych informacji o ziemiach polskich, do roku 2012. W tematyce uwzględniane są takie zagadnienia jak: wydarzenia historyczne i kulturalne , wynalazki i odkrycia dokonane przez Polaków, polskie zabytki i dzieła sztuki. Wszystkie daty i ich opisy zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i udostępnione uczniom w formie papierowej.

  1. 4.Harmonogram turnieju:

Ogłoszenie konkursu w szkole 25 listopada 2017 r. (strona internetowa), 5 grudnia 2017 r. (plakaty)

Publikacja regulaminu turnieju nastąpi 5 grudnia 2017 r.

Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane będą do 16 grudnia 2017 r. (i zmieniane w razie potrzeby)

Turniej odbędzie się 19 stycznia 2018 r.

  1. 5.Sposób przeprowadzenia:

Etapy szkolny turnieju (19 stycznia 2018 r.)

Turniej odbędzie się w trzech etapach:

- etap I – eliminacje, 5 stoliki, po 4 graczy przy każdym, dalej przechodzi dwójka najlepszych;

- etap II – półfinał, 2 stoliki po 5 graczy przy każdym, do finału przechodzi najlepsza dwójka;

- etap III – finał, czworo graczy wyłonionych z poprzedniego etapu walczy o trzy nagradzane miejsca.

Do stolików eliminacyjnych uczestnicy dobierani są w sposób losowy. Do stolików półfinałowych zasiadają zwycięzcy eliminacji w kolejności zdobytych miejsc z trzech pierwszych stolików i losowo z czwartego stolika. Finał odbywa się przy jednym stoliku.

Obowiązują zasady ogólne gry Timeline Polska wydawnictwa REBEL, które uczestnicy otrzymają w wersji drukowanej, dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie wydawcy.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad i przebiegu gry rozstrzygane będą przez opiekuna-organizatora turnieju.

  1. 6.Nagrody

Dla zwycięzcy szkolnego turnieju przewidziane są atrakcyjne nagrody. Nagrody przewidziane są również dla uczniów którzy zajęli drugie i trzecie miejsce. Nagrody ufundowane zostaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 oraz wydawnictwo Rebel. Nagrodami dla finalistów będą również oceny celujące z historii.

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
18
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy