XII KONKURS WIEDZY O SZTUCE

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Liceum Plastycznym w Gorzowie Wlkp. zapraszają

uczniów gimnazjów (klasy drugie i trzecie) i klas siódmych do udziału w XII KONKURSIE WIEDZY O SZTUCE

w kategoriach „Muzyka” i „Plastyka” w roku szkolnym 2017/2018.

Konkurs został objęty patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs jest dwuprzedmiotowy, tj. organizowany oddzielnie dla przedmiotu „plastyka” i oddzielnie dla przedmiotu „muzyka”.

 

Od wielu lat nasi uczniowie z sukcesami biorą udział

w KONKURSIE WIEDZY O SZTUCE:)

Konkurs ma przebieg dwustopniowy:

  • Zawody szkolne – odbędą  się 7 lutego 2018 r. (godz. 8.00)
  • Zawody wojewódzkie – odbędą  się 7 kwietnia 2018 r. w Liceum Plastycznym w Gorzowie Wlkp. (godz. 12.30)
Zawody szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
Zawody polegają na wykonaniu testu, na co przeznacza się 45 minut. 

Aby zakwalifikować się do finału wojewódzkiego, uczeń musi uzyskać 75% punktów możliwych do zdobycia.
Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów wojewódzkich zostanie opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w terminie 14 dni od dnia zawodów szkolnych. 

Finalistą Konkursu zostaje uczestnik, który przystąpi do zawodów wojewódzkich i uzyska w nich 30% punktów.

Zgłoszenia udziału w Konkursie do dnia 5 stycznia przyjmuje

p. I. Skwarna (cz. muzyka) i p. K. Kostrzewa (cz. plastyka).

 

Regulamin konkursu:https://www.womgorz.edu.pl/files/File/201712051125.pdf 

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
16
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

 

 

   
   
   

 

 

Licznik odwiedzin

0659699