XI Konkurs Wiedzy o Sztuce

Od wielu lat nasi uczniowie z sukcesami biorą udział w KONKURSIE WIEDZY O SZTUCE. Ostatnią jego laureatką jest nasza trzecioklasistka - Kasia Juszczak. Konkurs w tym roku będzie miał swoją jedenastą edycję.

Konkurs jest dwuprzedmiotowy, tj. organizowany oddzielnie dla przedmiotu „plastyka” i oddzielnie dla przedmiotu „muzyka”. Uczestnik wybiera przedmiot.
Laureaci zostaną wyłonieni osobno z obu przedmiotów.

Konkurs ma przebieg dwustopniowy:
  • zawody szkolne – odbędą się 27 stycznia 2017 r. (godz. 8.00)
  • zawody wojewódzkie – odbędą się 8 kwietnia 2017 r. w Liceum Plastycznym w Gorzowie Wlkp. (godz. 12.30).
 
Zawody szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. Zawody polegają na wykonaniu testu, na co przeznacza się 45 minut. 

Aby zakwalifikować się do finału wojewódzkiego, uczeń musi uzyskać 75% punktów możliwych do zdobycia.
Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów wojewódzkich zostanie opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w terminie 14 dni od dnia zawodów szkolnych. 

Finalistą Konkursu zostaje uczestnik, który przystąpi do zawodów wojewódzkich i uzyska w nich 30% punktów.

Dokładny regulamin konkursu - link poniżej.
 
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w części muzycznej Konkursu Wiedzy o Sztuce powinni zgłosić się do p. I.Skwarnej w terminie do 22 grudnia br. (czwartek).
IS

Szczęśliwy numer

Na jutro
to
4
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2094472

Partnerzy