Lubuski Konkurs Recytatorski-eliminacje szkolne

Zapraszamy uczniów do udziału w dorocznym Lubuskim Konkursie Recytatorskim, które odbędą się w bibliotece szkolnej. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i wybrania odpowiedniego repertuaru. Jednocześnie informujemy, że prezentacje szkolne odbędą się

5 lutego 2019 roku o godzinie 11.45 w bibliotece szkolnej, a eliminacje gminne 14 lutego 2019 roku w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Wszelkie dodatkowe informacje, możecie uzyskać u swoich nauczycieli i w bibliotece szkolnej. 

Regulamin konkursu:

  • każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy, tematyka jest dowolna, lecz adekwatna do wieku uczestnika.
  • czas prezentacji dila uczniów z klas I-II SP - do 2 minut, dla  uczniów z klas IV-VII SP oraz II i III gimnazjum - do 5 minut.
  • uczeń może zaprezentować się w kategorii recytacja lub "wywiedzione ze słowa" (dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu).

Oceaniany będzie dobór repertuaru, poprawność dykcyjna, interpretacja i ogólny wyraz artystyczny.

Zachęcamy do udziału w konkursie i zaprezentowania swoich talentów recytatorskich.

                                                                               

                                                                                                        

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
21
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy