Łącznicy biblioteczni


Łącznicy biblioteczni w roku szkolnym 2014/2015

 Klasy 1

1a  Martyna Woldańska

1b  Alicja Krzywoszyja

1c  Martyna Wróbel

1d  Bartosz Środa

1e  Wojciech Gomułka

1f  Katarzyna Bździonek


Klasy 2

2a  Róża Masiewicz

2b  Jakub Marynowski

2c  Wiktoria Dominiak

2d  Amadeusz Sokołowski


Klasy 3

3a  Izabela Grudniewska

3b  Oliwia Dobrowolska

3c  Maciej Kubiak

3d  Justyna Pietrzykowska

3e  Oliwia Sadowska

3f  Aleksandra Sima


Regulamin klasowego łącznika bibliotecznego
   
I. Łącznika wybiera każda klasa na początku roku szkolnego. Wchodzi on w skład samorządu   klasowego. Pełni rolę pośrednika między biblioteką a wychowawcą i zespołem klasowym.

II. Do zadań łącznika należy:

- stały kontakt z biblioteką
- obecność na zebraniach łączników
-spisywanie co dwa miesiące uczniów zalegających ze zwrotem książek
-informowanie o lekturach znajdujących się w bibliotece
- przekazywanie informacji w klasie o imprezach czytelniczych, konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną
-informowanie uczniów o terminie zwrotu książek do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego

III. Obowiązkiem klasowego łącznika jest sumienne i bieżące wywiązywanie się z powierzonych zadań

IV. Uczeń, który jest klasowym łącznikiem z biblioteką powinien dawać innym uczniom przykład wzorowego zachowania w bibliotece.

 

I.S.

K.F.

 

 

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
5
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   
   

 

 

Licznik odwiedzin

1438828