Harmonogram odbioru podręczników w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram odbioru bezpłatnych podręczników i ćwiczeń

 w roku szkolnym 2019/2020

Klasa

Termin odbioru

Miejsce odbioru

Kto odbiera

Klasa I,II,III

Szkoła podstawowa

Termin ustalony przez bibliotekarza  i wychowawcę

Podręczniki i materiał ćwiczeniowy wydaje wychowawca w sali lekcyjnej

Rodzic

Klasa IVa

06.09.2019, 5 lekcja

Sala lekcyjna

Rodzic lub uczeń

Klasa Va,

Klasa Vb

04.09.2019, 6 lekcja

03.09.2019, 6 lekcja

Biblioteka

Biblioteka

Rodzic lub uczeń

Klasa VIa

Klasa VIb

05.09.2019, 3 lekcja

06.09.2019, 5 lekcja

Biblioteka

Biblioteka

Uczeń

Klasa VIIa

04.09.2019, 7 lekcja

Biblioteka

Uczeń

Klasa VIIIa

Klasa VIIIb

03.09.2019,  4 lekcja

04.09.2019, 3 lekcja

Biblioteka

Biblioteka

Uczeń

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH ĆWICZEŃ LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły-zakładka O szkole/regulaminy.

Szczęśliwy numer

Na jutro
to
30
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy