Dzień Praw Dziecka

Janusz Korczak napisał:
Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek.


Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 26 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie.


Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, przypadającego 20 listopada,

klasa 5b przygotowała wizualizację na korytarzu szkoły.

Uczniowie przedstawiali podczas przerw prezentację multimedialną dotyczącą praw dziecka

oraz odczytywali Prawa Dziecka wg Janusza Korczaka.

 

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóżJanusz Korczak

Szczęśliwy numer

Na jutro
to
17
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy