KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNEJ

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej…

Jan Paweł II

Dzisiaj, 9.11.2018 r., odbył się Konkurs Pieśni Patriotyczno-Religijnej z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu i parafię pw. św. Wojciecha w Międzyrzeczu. Jej celem były nie tylko zmagania i współzawodnictwo wokalne. Staliśmy się świadkami spotkania młodzieży, dzieci i dorosłych wspólnie przeżywających i kształtujątych poprzez muzykę oraz śpiew postawy patriotyczne oraz chrześcijańskie.
Dzięki różnorodności interpretacyjnej pieśni i piosenek patriotyczno-religijnych poznaliśmy liczne oblicza patriotyzmu oraz relacji człowieka z Bogiem, które dzięki dzieciom oraz młodzieży zyskały niezwykłą oryginalność, żywiołowość i dynamikę. Podziwialiśmy również talenty wokalne oraz muzyczne.
 
Na początku Konkursu, wcześniej powitani przez jednego z organizatorów – proboszcza parafii pw. św. Wojciecha ks. kan. Pawła Tokarczyka oraz Burmistrza Międzyrzecza Pana Remigiusza Lorenza, wszyscy zebrani o godz. 11.11 odśpiewali  cztery zwrotki hymnu narodowego. Ten wyjątkowy czas w świadomości Polaków podkreśliły swoim śpiewem Pani Maria Sobczak-Siuta– nauczycielka muzyki, podharcmistrzyni, komendantka Hufca Międzyrzecz ZHP oraz dzieci z klasy sportowej 1a z wychowawczynią Panią Anną Pawelską.
 
Po uroczystym rozpoczęciu nastąpiła rywalizacja konkursowa między uczestnikami w dwóch kategoriach wiekowych – w pierwszej wystąpili uczestnicy klas IV-VI szkoły podstawowej, a po nich uczniowie klas VII, VII oraz III oddziałów gimnazjalnych. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, gdyż poziom wokalny
i interpretacyjny był bardzo wysoki.
Podczas obrad kapituły konkursowej odbył się koncert zespołu ks. Damiana Dropa z parafii św. Jana Chrzciciela. Mogliśmy usłyszeć przepiękne i nastrojowe pieśni oraz piosenki religijne w interpretacji Aleksandry Czop, Julii Czop, Agaty Kwaśny, Agaty Mirowskiej, Aleksandry Dajworskiej, Julii Dajworskiej
oraz Agnieszki Maik.
 
Po koncercie nastąpił długo wyczekiwany przez uczestników werdykt jury. Kapituła konkursowa w składzie: przewodnicząca kapituły - Pani Maria Sobczak-Siuta – nauczycielka muzyki, podharcmistrzyni, komendantka Hufca Międzyrzecz ZHP; członkowie: ksiądz kanonik Paweł Tokarczyk - proboszcz parafii pw. św. Wojciecha, Pani Katarzyna Nyczak-Walaszek – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu, Pani Alina Plebanek - nauczycielka przedmiotów teoretycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu, Pani Alicja Jankowska – przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1
z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu, ogłosiła wyniki.
 
Wysoki poziom wokalno-interpretacyjny spowodował, że w każdej kategorii wiekowej zostały przyznane I miejsca ex aequo. Oto wyniki:
I kategoria wiekowa – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce ex aequo zajęły Julita Lisiecka ze Szkoły Podstawowej nr 3
im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu oraz Kalina Tomysek ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu.
II miejsce zajęła Julia Jędraszak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu.
 
II kategoria wiekowa – uczniowie klas VII, VIII oraz III oddziałów gimnazjalnych
I miejsce ex aequo zajęli Julia Szymańska ze Szkoły Podstawowej nr 3
im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu oraz Bartosz Zimniewicz
ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu.
II miejsce zajęła Regina Klimaszewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu.
 
W naszym Konkursie wszyscy uczestnicy poczuli się zwycięzcami, gdyż każdy otrzymał wyjątkowy dyplom oraz upominki od organizatorów. Dziękujemy ich opiekunom oraz wszystkim uczestnikom za udział w konkursie z pewnością świadczący o ich odwadze i chęci sprawdzenia swoich umiejętności.
 
Szczególne podziękowania kierujemy do Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy, proboszcza parafii pw. św. Wojciecha ks. kan. Pawła Tokarczyka, Burmistrza Międzyrzecza Pana Remigiusza Lorenza, dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Pani Izabeli Korejwo, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1
z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu
Pani Moniki Szypszak oraz Pani Danuty Klimaszewskiej,
dyrektora Międzyrzeckiego Domu Kultury Pani Eweliny Izydorczyk- Lewy, przewodniczącej międzyrzeckiego koła Wspieramy Młode Talenty, członkini Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Pani Zofii Plewy, kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej DPS w M-czu Pani Beaty Romaszewskiej, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyrzeczu
Pani Katarzyny Nyczak-Walaszek,
nauczycielki przedmiotów teoretycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu Pani Aliny Plebanek, nauczycielki muzyki, komendantki Hufca Międzyrzecz Związku Harcerstwa Polskiego, podharcmistrzyni Pani Marii Sobczak-Siucie
oraz przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Sportowymi w M-czu Pani Alicji Jankowskiej za pomoc w organizacji Konkursu
i propagowanie go w środowisku lokalnym.
 
Jesteśmy również wdzięczni sponsorom nagród i upominków, dzięki którym każdy z uczestników mógł się poczuć wyjątkowo. Dziękujemy również dobrym aniołom przygotowującym poczęstunek – słodkości dla gości, nauczycielom naszej szkoły Pani Alicji Bartkowiak, Pani Dorocie Cieloch, Panu Mirosławowi Matyjaszczykowi, Pani Annie Pawelskiej oraz wszystkim pedagogom,
którzy przybyli z uczniami, za wszelką pomoc organizacyjną i logistyczną.
 
Szczególne wyrazy wdzięczności chcemy złożyć osobom odpowiedzialnym za stronę techniczną oraz artystyczną – Kacprowi Fiałce za opiekę nad aparaturą nagłaśniającą, czujność i wszelką pomoc związaną
z muzyczną oprawą imprezy oraz zespołowi ks. Damiana Dropa Via Lucis
za wyjątkowy występ i profesjonalizm artystyczny.
 
Nie możemy również zapomnieć o naszej wspaniałej szkolnej społeczności – przedszkolakach, dzieciach z klas pierwszych i drugich nauczania początkowego, którzy przybyli na nasz Konkurs i wspaniale reprezentowali postawę patriotyczną, śpiewając hymn narodowy.
 
Dziękujemy młodzieży naszej szkoły, a w szczególności prowadzącym całą imprezę Nikodemowi Wieczorkowi z klasy 3d oraz Zuzannie Wajman z klasy 3e; Annie Grocholewskiej z klasy 3d oraz Amadeuszowi Smusowi z klasy 3d pomagającym w logistyce i przebiegu całego Konkursu, a także wszystkim tym, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do sukcesu uroczystości.

Mamy nadzieję, że to wyjątkowe spotkanie i piękny śpiew wszystkich zebranych, będzie wyrazem naszej szczególnej miłości do ojczyzny, której 100-letnia rocznica odzyskania niepodległości napawa nas radością i dumą.

 

Organizatorzy

Marcin Jędrowski

Janusz Rutkowski

 

Fotoreportaż Konkurs Pieśni Patriotyczno-Religijnej

Szczęśliwy numer

Na jutro
to
17
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy