Ogólnopolski Dzień Tornistra :)

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem zainaugurowała dziś, 1 października br., Ogólnopolski Dzień Tornistra.

Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która ma na celu zwrócenie uwagi rodzicom, uczniom i nauczycielom na zjawisko przeciążonych plecaków. Jej celem jest poinformowanie
o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej
na profilaktykę wad postawy.

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ
na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała,
a w efekcie skrzywieniom kręgosłupa.

Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

•obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,

•noszenie dodatkowych słowników i książek,

•noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,

•rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),

•niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców/opiekunów dziecka, nauczycieli)
nad zawartością tornistrów.

 

Wytyczne – dobry plecak

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania
jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

- powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,

- tornister powinien mieć równe, szerokie szelki z możliwością regulacji ich długości,

- długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,

- zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,

- jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,

- cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,

- tornister należy nosić na obu ramionach,

- konieczne jest kontrolowanie przez rodziców, opiekunów zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy.

Źródła artykułu:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2018. Online. Protokół dostępu: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ogolnopolski-dzien-tornistra.html

Marcin Głuszcz, Wytyczne dotyczące problemu „ciężkich tornistrów”. Higieniczny plan lekcyjny. 2018. Online. Protokół dostępu: www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ciezkie-tornistry.pdf

 

Szczęśliwy numer

Na jutro
to
17
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy