RÓWNAĆ SZANSE 2016!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła

"Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu

"Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by za sprawą ciekawych projektów, młodzi ludzie mogli sprawdzić,
w czym mają szanse być skuteczni i doceniani przez innych, tu gdzie mieszkają lub tam, gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć.

Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności:

a)  wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko:
w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;

b)  skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu celów
i harmonogramu projektu, jego ocenę realnych efektów projektu. Chodzi także o to, by młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem dążyć do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów;

c) zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzania się
w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie –
m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich;

d) wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, na który damy mu szansę w projekcie. Ważne jest także, by potrafił publicznie zaprezentować własne działania i ich efekty

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2016 roku o godzinie 12.00.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://rownacszanse.pl/i266 .

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
10
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   
   

 

 

Licznik odwiedzin

1437666