WYNIKI KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNEJ 2019

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej…

Jan Paweł II

Konkurs Pieśni Patriotyczno-Religijnej z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

8.11.2019 r. odbył się Konkurs Pieśni Patriotyczno-Religijnej z okazji
101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu i parafię pw. św. Wojciecha w Międzyrzeczu.  

 

Jej celem były nie tylko zmagania i współzawodnictwo wokalne. Staliśmy się świadkami spotkania młodzieży, dzieci i dorosłych wspólnie przeżywających
i kształtujących poprzez muzykę oraz śpiew postawy patriotyczne
oraz chrześcijańskie.

Dzięki różnorodności interpretacyjnej pieśni i piosenek patriotyczno-religijnych poznaliśmy liczne oblicza patriotyzmu oraz relacji człowieka z Bogiem,
które dzięki dzieciom oraz młodzieży zyskały niezwykłą oryginalność, żywiołowość i dynamikę. Podziwialiśmy również talenty wokalne oraz muzyczne.

 

Na początku Konkursu, powitani przez jednego z organizatorów – proboszcza parafii pw. św. Wojciecha ks. kan. Pawła Tokarczyka, wszyscy zebrani odśpiewali
o godz. 11.11 cztery zwrotki hymnu narodowego. Ten wyjątkowy czas
w świadomości Polaków podkreśliły swoim śpiewem dzieci
z klasy sportowej 2a z wychowawczynią Panią Anną Pawelską.

 

Po uroczystym rozpoczęciu nastąpiła rywalizacja konkursowa między uczestnikami z klas IV-VI szkoły podstawowej. Jury miało twardy orzech
do zgryzienia, gdyż poziom wokalny i interpretacyjny był bardzo wysoki.

Podczas obrad kapituły konkursowej odbył się minirecital Tomasza Puki ze Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu, któremu akompaniowała jego opiekunka Pani Ewa Witkowska. Swoją interpretację pieśni patriotycznej „Szara piechota” zaprezentowały również dzieci z klasy sportowej 2a z wychowawczynią Panią Anną Pawelską.

 

Po koncercie nastąpił długo wyczekiwany przez uczestników werdykt jury. Kapituła konkursowa w składzie: przewodniczący kapituły - Ksiądz Kanonik Paweł Tokarczyk  - proboszcz parafii pw. św. Wojciecha, Pan Rafał Bączkowski – kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Wydawnictw w MOK-u oraz Pani Alicja Jankowskaprzewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1
z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu ogłosiła wyniki.

Wysoki poziom wokalno-interpretacyjny spowodował, że zostały przyznane I, II
i III miejsca ex aequo. Oto wyniki:

 

I miejsce ex aequo zajęły Zuzanna Makarewicz oraz Julia Jędraszak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu.

II miejsce ex aequo zajęła Kalina Tomysek ze Szkoły Podstawowej  nr 1
z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu oraz Tomasz Puka ze Szkoły Podstawowej  nr 3
im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu.

III miejsce ex aequo zajęły Julita Lisiecka ze Szkoły Podstawowej  nr 3
im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu oraz Jasmina Schindler
ze Szkoły Podstawowej  w Templewie.

 

W naszym Konkursie wszyscy uczestnicy poczuli się zwycięzcami, gdyż każdy otrzymał wyjątkowy dyplom oraz upominki od organizatorów. Dziękujemy ich opiekunom oraz wszystkim uczestnikom za udział w konkursie z pewnością świadczący o ich odwadze i chęci sprawdzenia swoich umiejętności.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy, proboszcza parafii pw. św. Wojciecha ks. kan. Pawła Tokarczyka, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu Pani Moniki Szypszak oraz Pani Danuty Klimaszewskiej, kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Wydawnictw Międzyrzeckiego Domu Kultury Pana Rafała Bączkowskiego, przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1
z Oddziałami Sportowymi w M-czu
  Pani Alicji Jankowskiej oraz dziennikarzowi Głosu Niedzielnego ks. Marcinowi Siewrukowi za pomoc w organizacji Konkursu
i propagowanie go w środowisku lokalnym.

 

Jesteśmy również wdzięczni sponsorom nagród i upominków, Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1
z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu z przewodniczącą Panią Alicja Jankowską, dzięki którym każdy z uczestników mógł się poczuć wyjątkowo. Dziękujemy również dobrym aniołom przygotowującym poczęstunek – Akcji Katolickiej z parafii pw. św. Wojciecha, nauczycielom naszej szkoły Pani Annie Pawelskiej oraz wszystkim pedagogom, którzy przybyli z uczniami, za wszelką pomoc organizacyjną i logistyczną.

 

Szczególne wyrazy wdzięczności chcemy złożyć osobie odpowiedzialnej za stronę techniczną oraz artystyczną – Panu Tomaszowi Zimniewiczowi za opiekę
nad aparaturą nagłaśniającą, czujność i wszelką pomoc związaną z muzyczną oprawą imprezy.

Nie możemy również zapomnieć o naszej wspaniałej szkolnej społeczności – przedszkolakach, dzieciach z klas pierwszych i drugich nauczania początkowego, którzy przybyli na nasz Konkurs i wspaniale reprezentowali postawę patriotyczną, śpiewając hymn narodowy.

 

Dziękujemy młodzieży naszej szkoły, a w szczególności prowadzącym całą imprezę Poli Korzeniewskiej oraz Jagodzie Gandeckiej z klasy 6a;
Zosi Sawickiej oraz Marysi Baturze z klasy 6b ze Szkolnego Koła Caritas pomagającym w logistyce i przebiegu całego Konkursu, a także wszystkim tym, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do sukcesu całego Konkursu.

 

Mamy nadzieję, że ta wyjątkowa uroczystość i piękny śpiew wszystkich zebranych, będzie wyrazem naszej szczególnej miłości do ojczyzny, której 101 rocznica odzyskania niepodległości napawa nas radością i dumą.

 

Organizatorzy

Marcin Jędrowski i Janusz Rutkowski

 

Fotorelacja na stronie http://jedynka-miedzyrzecz.pl/index.php/kronika/konkurs-piesni-patriotyczno-religijnej?page=2#category

 

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
18
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy