NOWA ŚWIETLICA DO WYGRANIA! ODDAJ SWÓJ GŁOS!

Akcja pod nazwą „Się gra się ma Bezpieczny Playroom!” daje placówkom oświatowym szansę na przemianę świetlicy w nowoczesną salę gier dla dzieci oraz wyposażenie w postaci naklejek ściennych i zestawów gier planszowych,
a także promuje bezpieczne zachowania.

 Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są:
a) 3 nagrody I stopnia w postaci stworzenia Sali gier w Świetlicy (tj. remontu
i aranżacji) o łącznej wartości 20 000 zł brutto każda;

b) 30 nagród II stopnia przeznaczonych dla Świetlic w postaci zestawu gier planszowych Hasbro dla Świetlicy o wartości 500 zł  brutto każda oraz zestawu naklejek ściennych do Świetlicy o łącznej wartości 300 zł  brutto każda

c) 10 nagród III stopnia przeznaczonych dla Głosujących z paragonem, w postaci zegarka dziecięcego Smartwatch Kids 2 o wartości 300 zł  brutto każda

d) 50 nagród IV stopnia przeznaczonych dla Głosujących z paragonem, w postaci personalizowanej opaski Niezgubki o wartości 35 zł  brutto każda.

 

Konkurs trwa od 15.10.2019 r. do 28.11.2019 r.

Głosowanie trwa od 15.10.2019 r. do 28.11.2019r. do godziny 23.59.

Oddaj swój głos: https://siegrasiema.com/swietlice/719

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30.12.2019 r.

 

Konkurs jest podzielony na 3 etapy:

a) Etap I – zgłaszanie Świetlic w Konkursie rozpocznie się 15.10.2019r. i zakończy się 28.11.2019r. o godz. 23.59.

b) Etap II – dodawanie Prac Konkursowych rozpocznie się 15.10.2019r. i zakończy się 28.11.2019 r. o godz. 23.59. Etap II posiada dodatkowy etap pośredni polegający na wykonaniu zadania specjalnego (dalej „Zadanie Specjalne”), którego treść zostanie wysłana na adres e-mail podany przez Uczestników podczas rejestracji. Etap pośredni rozpoczyna się 29.10.2019r. i kończy 28.11.2019 r.
c) Etap IIIgłosowanie na zgłoszone do Konkursu i opublikowane w galerii
na Stronie Internetowej Prace Konkursowe rozpocznie się 15.10.2019r. o godz. 09.00 i zakończy się 28.11.2019 r. o godz. 23.59.

Głosy mogą oddawać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające adres zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem, że jedna osoba fizyczna może oddać jednego dnia tylko jeden Głos standardowy.

Istnieją dwa rodzaje głosów: głosy standardowe oraz głosy z paragonami:

  1. Głosy standardowe to głosy oddawane na Stronie Internetowej poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj”, przy czym 1 Głos standardowy = 1 punkt
    w Konkursie;
    Należy wybrać na Stronie Internetowej galerię Świetlicy, na którą chce się oddać głos i kliknąć w przycisk „Głosuj” w galerii na Stronie Internetowej. Jeden głos standardowy Głosującego zapewnia Świetlicy 1 punkt
    w Konkursie.
  2. Głosy z paragonami to głosy oddawane na Stronie Internetowej, przy czym jeden Głos z paragonem = 50 punktów w Konkursie.
    Głosujący może zwiększyć liczbę punktów, które zostaną przyznane Świetlicy za jeden głos Głosującego (1 głos = 50 punktów) poprzez każdorazowe wykonanie łącznie następujących czynności:

a. zakupienie w okresie od 15.10.2019r. do 28.11.2019r. w salonach Empik
lub na empik.com dowolnej gry planszowej Hasbro, tj. „Produktu Promocyjnego”
i zachowanie paragonu, z którego treści wynikać będzie dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego. W przypadku, gdy z treści paragonu nie wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że zakupiono Produkt Promocyjny, Głosujący może poprosić w sklepie, w którym dokonano zakupu, o stosowną adnotację
na odwrocie paragonu wraz z pieczątką sklepu,

b. kliknięcie w przycisk Głosuj w galerii na Stronie Internetowej,

c. podanie daty zakupu, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej,

d. dodanie zdjęcia paragonu (plik .jpg o wadze max. 5 MB),

e. podanie adresu e-mail,

f. zaakceptowanie Regulaminu,

g. wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych
w celach związanych przedmiotowo z Akcją, Organizator zastrzega, że 1 paragon to 50 punktów niezależnie od liczby zakupionych Produktów Promocyjnych uwidocznionych na 1 paragonie. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia  Głosującego o przedstawienie oryginału dowodu zakupu do wglądu.

 

Liczymy na Państwa głos!
Dyrekcja, grono pedagogiczne,
pracownicy i uczniowie
SP1 z Oddziałami Sportowymi
w Międzyrzeczu :)

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
22
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy