WYBORY PATRONA SZKOŁY!

Uwaga!

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczyna się procedura wyboru patrona Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu. Prosimy całą społeczność szkolną, uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz pracowników niepedagogicznych, o zastanowienie się nad kandydaturami osób, które mogłyby swoją postawą, autorytetem oraz dokonaniami sportowymi patronować naszej placówce. Dzięki temu nasza szkoła zyskałaby indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół naszego regionu.

 

KRYTERIA DOBORU PATRONA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W MIĘDZYRZECZU

Wybór patrona to działanie, które nie może być przypadkowe.

Patron musi mieć charakter uniwersalny i ponadczasowy, a jego autorytet moralny, osobowościowy czy też patriotyczny nie może być zachwiany przez zmieniające się mody i okoliczności polityczne. Osoba wytypowana na patrona winna odegrać szczególną rolę w życiu społecznym, sportowym czy naukowym regionu lub kraju.

Jakie cechy powinny charakteryzować patrona Jedynki?

  • musi to być postać polskiego pochodzenia historycznie związana
    ze sportem,
  • to postać darzona wielkim szacunkiem ze względu na swoje osiągnięcia naukowe, sportowe, kulturalne, itp.,
  • to sportowiec zasłużony dla ojczyzny oraz propagujący swoje osiągnięcia i idee w regionie, kraju i poza nim,
  • to wzór do naśladowania pod względem moralnym, osobowościowym, patriotycznym,
  • patron może być indywidualny lub zbiorowy.

Patron szkoły to postać będąca wzorem szacunku dla drugiego człowieka, wykazująca wspaniałą postawę sportową, charakteryzująca się wysoką kulturą osobistą i uznawana za autorytet moralny.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, w którym znajdują się procedury
i sposób wyboru patrona:

REGULAMIN_WYBORU_PATRONA_SP1zOS_w_M-czu.pdf 

 

 Mirosława Gemborowska - przewodnicząca zespołu ds. wyboru patrona
Samorząd Uczniowski

 

Szczęśliwy numer

Na jutro
to
17
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy