KONKURS POLONISTA ROKU! ETAP II

Konkurs Polonista Roku 2019/2020

Wiązka zadań przeznaczona dla klas VII i VIII. :)

Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy zdobyli oceny celujące oraz bardzo dobre za etap I! :)

Zapraszamy do kolejnych grudniowych zmagań! :)

 

Etap II

Rozwiąż poniższe zadania. Przepisane lub wydrukowane i uzupełnione karty z imieniem
oraz nazwiskiem, a także kodem liczbowym i cyfrowym klasy
, przekaż polonistom do dnia 19 grudnia 2019 r. Pamiętaj, że za 85% możliwych punktów do zdobycia otrzymujesz ocenę bardzo dobrą, a od 96% ocenę celującą z języka polskiego. Powodzenia! :)

 

ŚRODKI ARTYSTYCZNE

Ćw. 1. (0-10) Nazwij dominujący środek artystyczny (uwaga: nazwy środków się nie powtórzą):              

a) „Cyprysy mówią, że to dla Julietty,

Że dla Romea, ta łza znad planety”

 

b) „Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany”

 

c) „I nagle wyrywa coś naszym domem. Fruwają framugi z okien, drzwi, szyby. Huki. Koniec? Jeszcze trzaski. Jeszcze dalsze huki. Warkoty.”

 

d) „Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu

W bezwietrzu sennym ledwo miesza się, kołysze

Gdy z łąk koniki polne (…) szybko strzygą ciszę”

 

e) „Miłość jak filiżanka czarnej kawy / wzmogła/ rytm serca” 

 

Ćw. 2. (0-4) Połącz nazwy środków stylistycznych z ich definicjami:

                           porównanie homeryckie                         

                                                      antyteza                                                      

ironia

paradoks

a) figura stylistyczna polegająca na sprzeczności między dosłownym znaczeniem wypowiedzi
a jej znaczeniem zamierzonym – zaprzeczającym tej dosłowności i ośmieszającym ją,

b) porównanie bardzo rozbudowane, którego jedna część jest szczegółowym obrazem, zwykle dotyczy czynów ludzkich zestawianych z zachowaniem zwierząt lub zjawiskami przyrody,

c) zaskakujące, lecz trafne, sformułowanie, którego treść jest sprzeczna z ogólnie uznawanym sposobem myślenia,

d) zabieg stylistyczny polegający na zestawieniu dwóch części wypowiedzi o przeciwnym znaczeniu.

 

Ćw. 3. (0-3) Wymyśl własną metaforę o szkole i krótko wyjaśnij jej znaczenie.

.......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Ćw. 4. (0-3) Podaj definicję personifikacji oraz podaj jej przykład. 

 

.......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

POWODZENIA! :)

WASI POLONIŚCI :)

 

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
18
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy