POLONISTA ROKU 2019/2020 - ETAP I :)

Konkurs Polonista Roku 2019/2020

Wiązka zadań przeznaczona dla klas VII i VIII. :)

Etap I

Rozwiąż poniższe zadania. Przepisane lub wydrukowane i uzupełnione
karty z imieniem oraz nazwiskiem, a także kodem liczbowym i cyfrowym klasy, przekaż polonistom do dnia 15 listopada 2019 r. Pamiętaj, że za 85% możliwych punktów do zdobycia otrzymujesz ocenę bardzo dobrą, a od 96% ocenę celującą z języka polskiego. Powodzenia! :)

Zdanie 1. (0-5 p.)

Przyjrzyj się poniższym zdaniom, jedno z nich jest poprawne. Pozostałe popraw, eliminując błędy językowe:

 

 Rodzice doszli do wniosku, że Adam powinien studiować medycynę.

Na lekcji omawialiśmy Zemstę Aleksandra Fredro.

Przyczyną większości wypadków jest głupiość kierowców.

Małżeństwo z Gdańska zaadaptowało niemowlę z Indii.

Czekała jeszcze na kontrol paszportową.

 

Zadanie 2. (0-5 p.)

 Skreśl zdania, w których pojawia się błąd interpunkcyjny.

 

2.1.  a) Mamo dziękuję za pomoc.

         b) Mamo, dziękuję za pomoc.

 

2.2.  a) Przegrał zawody, mimo że był najlepszy.

         b) Przegrał zawody mimo, że był najlepszy.

 

2.3.  a) Egzamin dobędzie się 4 V 2019 r.

         b) Egzamin dobędzie się 4. V. 2019 r.

         c) Egzamin dobędzie się 4 V 2019 r..

 

2.4.  a) Pójdę albo do kina, albo do teatru.

         b) Pójdę albo do kina albo do teatru.

 

2.5.   a) W Krakowie zwiedzimy zarówno Wawel jak i Sukiennice.

         b) W Krakowie zwiedzimy zarówno Wawel, jak i Sukiennice.

 

Zadanie 3. (10 p.)

Portale społecznościowe są pełne wypowiedzi internautów. Popraw poniższą wypowiedź pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

 

Powodzenia!

Wasi poloniści! :)

 

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
18
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy