KONKURS POLONISTA ROKU 2018/2019 - ETAP IV :)

Konkurs Polonista Roku 2018/2019

Etap IV

Zagadki literackie szyfrem do sukcesu

Rozwiąż poniższe zadania. Przepisane lub wydrukowane i uzupełnione karty z imieniem
oraz nazwiskiem, a także kodem liczbowym i cyfrowym klasy, przekaż polonistom do 22 marca 2019 r. Pamiętaj, że za 85% możliwych punktów do zdobycia otrzymujesz ocenę bardzo dobrą, a od 96% ocenę celującą z języka polskiego. Przypominamy, że to już ostatni etap konkursowy, na podstawie wyników uczniów regularnie biorących udział w zmaganiach polonistycznych wyłonimy listę finalistów. Finał konkursu odbędzie się w maju. Informacje o terminie i innych szczegółach znajdą się na stronie internetowej szkoły w zakładce język polski. Powodzenia! :)

 

Zadanie 1. (0-3)

 Czyje to pseudonimy?

   1. Maurycy Zych i Józef Katerla.

   2. Jan Syruć.

   3. Or - Ot.

 

Zadanie 2. (0-4)

Czyje daty urodzenia i śmierci podano poniżej?

   1. 4 II 1505 - 8 IX albo 4 X 1569.

   2. 20 VIII 1847 - 10 V 1912.

   3. 5 V 1846 - 15 XI 1916.

   4. 14 X 1864 - 29 XI 1925.

 

Zadanie 3. (0-3)

Czyja to biografia?

   1. Hrabia. Większość życia spędził w Galicji. Komediopisarz. Był uczestnikiem wojen napoleońskich i adiutantem cesarza Napoleona, przez którego został odznaczony Legią Honorową.

   2. Panicz pochodzący ze starej rodziny ziemiańskiej. Z wykształcenia prawnik. Po wybuchu II wojny światowej uciekł transatlantykiem do Argentyny, gdzie pracował w banku. Stworzył tak charakterystyczne pojęcia jak gęba, pupa, łyda. Groteskopisarz.

   3. Poeta, eseista i dramaturg. W jego twórczości ważną rolę odgrywa miasto urodzenia Lwów. Obok Miłosza i Szymborskiej jest najwybitniejszym polskim poetą. Stworzył postać Pana Cogito.

 

Zadanie 4. (0-6)

Rozpoznaj pisarza w sutannie i podaj dwa najważniejsze jego utwory.

   1.Godności kościelne nie przeszkadzały mu w ośmieszaniu zakonów i zakonników
w poematach heroikomicznych. W 1766 został biskupem warmińskim. Jedną z jego dewiz były słowa: Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka. Wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka.

   2. Był żołnierzem AK, walczył w powstaniu warszawskim. Ze względu na stosunek do rzeczy, ludzi, wiary i świata można go nazwać współczesnym świętym Franciszkiem. Jego dewiza brzmiała: Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.

   3. Urodził się 18 V 1920 r. w Wadowicach. Był teologiem, filozofem, poetą i dramaturgiem. Studiował polonistykę na UJ, w czasie okupacji pracował w kamieniołomach. Jego dewiza kapłańska: Totus Tuus.

 

Zadanie 5. (0-4)

Miłość niejedno ma imię, czyli kobiety w życiu pisarzy. Kogo kochali znani wszystkim twórcy? Podaj imię i nazwisko.

   1. Jan Kochanowski.

   2. Adam Mickiewicz.

   3. Juliusz Słowacki.

   4. Aleksander Fredro.

 

POWODZENIA! :)

WASI POLONIŚCI! :)

Szczęśliwy numer

Na jutro
to
13
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2699109

Partnerzy