Konkurs Wiedzy o Sztuce tradycją naszego gimnazjum

 

KONKURS WIEDZY O SZTUCE - PLASTYKA

 

To już tradycja w naszym gimnazjum. Prawie od początku istnienia Konkursu Wiedzy o Sztuce uczniowie naszej szkoły biorą w nim udział. Najprawdopodobniej mamy najwięcej laureatów i finalistów w całym województwie. Można to sprawdzić u koordynatora konkursu Pani Danuty Przybysz tel. 696-044-260. Rozpoczynamy wielką przygodę-przygotowania. Nauki jest sporo, ale bez strachu, to tak jak ze zjedzeniem słonia - robimy to po kawałku. Nauka i spotkania odbywają się poza szkołą w przytulnym własnym domku, przed własnym komputerem, bo korzystamy z maili oraz Skype.

Zainteresowani uczniowie zgłoszą się do końca listopada, do nauczyciela plastyki.

 

Konkurs ma przebieg dwustopniowy:

  • zawody szkolne– odbędą się 30 stycznia 2015r.(godz. 8.00)
  • zawody wojewódzkie– odbędą się 28 marca 2015r.w Liceum Plastycznym Gorzowie Wlkp. (godz. 12.00).

Zawody szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.

Zawody polegają na wykonaniu testu, na co przeznacza się 45 minut.

Wykonane przez uczniów testy wraz z protokołem zawodów szkoła przesyła do Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia zawodów szkolnych.

Aby zakwalifikować się do finału wojewódzkiego, uczeń musi uzyskać 75% punktów możliwych do zdobycia.

Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów wojewódzkich zostanie opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w terminie 14 dni od dnia zawodów szkolnych.

Zawody wojewódzkie

Składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej

  • część teoretyczna: test z wiedzy (60 minut)
  • część praktyczna: rozpoznawanie dzieł plastycznych, podanie autora, tytułu, określenie czasu, miejsca (45 minut).

Ogłoszenie wyników Konkursu następuje w ciągu dziesięciu dni od dnia przeprowadzenia zawodów finałowych na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Ogłoszone wyniki są ostateczne.

Laureatom i finalistom Konkursu Lubuski Kurator Oświaty przyznaje punkty uwzględniane w procedurze rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: 7 punktów – laureatom, 4 punkty – finalistom.

Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty wydaje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

ZAGADNIENIA Z PLASTYKI

  1. Pojęcia i terminy plastyczne.
  2. Zagadnienia z dziejów sztuki: sztuka prehistoryczna, starożytna, średniowieczna, nowożytna, nowoczesna – zjawiska w sztuce XX i XXI wieku.
  3. Wielcy artyści, ich życie i twórczość.
  4. Analiza dzieła sztuki.
  5. Rozpoznawanie i nazywanie wybitnych dzieł sztuki.

Literatura:

podręczniki do plastyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 

KK

 

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
13
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy