Konkurs plastyczny - Moja szkoła promująca zdrowie zdrowie

Ostatnie wydarzenia w naszej szkole  - Zdrowe poniedziałki,  czy Rodzinka na boisku wkomponowują się w ciekawy konkurs plastyczny MOJA SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE / MOJE PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE ogłoszony przez Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzki Zespół Wspierający Lubuskie Szkoły Promujące Zdrowie.
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej, w której odzwierciedlone zostaną działania Szkoły Promującej Zdrowie.
 • Technika i format pracy dla szkół podstawowych, gimnazjów – techniki rysunkowe lub malarskie, format pracy: A3 lub A2.
 • Praca konkursowa może być realizowana oraz zgłaszana wyłącznie indywidualnie.
 • Kryteria oceny pracy: zgodność z tematyką konkursu, ciekawe ujęcie tematu, samodzielność wykonania pracy, estetyka i oryginalność wykonania.
 • Spośród prac przygotowanych przez dzieci/młodzież w przedszkolu/szkole można zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace wybrane komisyjnie.
 • Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie informacje według wzoru:
   a) tytuł,
   b) imię i nazwisko autora,
   c) wiek, klasa (w przypadku przedszkola grupa) autora,
   d) imię i nazwisko opiekuna plastycznego,
   e) adres i telefon szkoły.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest czytelne wypełnienie przez prawnego opiekuna oświadczenia (załącznik po niżej) i dołączenie wypełnionego załącznika  do pracy.
 • Oceny i wyboru najlepszych prac, w tym przyznania Tytułów Laureata, dokona jury złożone z przedstawicieli organizatora konkursu. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród.
 • Prace można wykonać w domu lub szkole - pomoc w każdy wtorek 14.30 - 16.00 sala nr.3
 • Eliminacje szkolne - prace należy wykonać do 5.12.2017 r. i dostarczyć do nauczyciela plastyki/zaj. artystycznych. W kolejnych dniach zostaną wyłonienie trzy prace, które będą reprezentowały naszą szkołę w konkursie wojewódzkim.

Pełna treść: http://ko-gorzow.edu.pl/konkurs-plastyczny-z-okazji-jubileuszu-25-lecia-szkol-promujacych-zdrowie/

 

ZGODA PRAWNEGO OPIEKUNA

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

OŚWIADCZENIE

 

 

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie „Moja szkoła promująca zdrowie”/ „Moje przedszkole promujące zdrowie” organizowanym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty

…………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję zapisy regulaminu organizacji konkursu, który został opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Zgadzam się z treścią regulaminu dotyczącego konkursu.

Data: …………………………                                                                                                                                      …………………………………………………      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

KK

Szczęśliwy numer

Na jutro
to
13
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy