Konkursy plastyczne dla każdego

Na trzecim piętrze naszej szkoły obok sali 42 znajdują się ogłoszenia o konkursach plastycznych. Każdy uczeń gimnazjum ma możliwość uczestnictwa w wybranym przez siebie konkursie. Należy uważnie przeczytać informacje i podjąć wyzwanie, bo warto. Czekają na Was laury zwycięstwa i nagrody - wszystkie konkursy są o zasięgu ogólnopolskim. Wykonując pracę plastyczną i reprezentując szkołę wykazujecie się AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ, która zgodnie z regulaminem ocen z plastyki i zajęć artystycznych jest nagradzana wysoką oceną - więc warto pracować. Uczniowie, którzy nie mają zajęć artystycznych - plastycznych w pierwszym semestrze otrzymują ocenę , która zostanie dopisana z chwilą rozpoczęcia nauki w drugim półroczu - nic nie przepadnie.

Osoby potrzebujące wsparcia zapraszam na koło plastyczne we wtorki o godz. 14.30.

KK

Konkurs Plastyczny

Parki Narodowe w Polsce

 Do udziału w konkursie plastycznym "Parki Narodowe w Polsce oraz gatunki zwierząt i roślin  chronionych" organizator zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-21 lat z terenu całej Polski. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych (6-11 lat, 12-15 lat, 16-21 lat).
Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (z wyłączeniem prac wykonanych przy użyciu materiałów nietrwałych jak kasza, plastelina, materiały sypkie).
Format prac: nie większy niż 100x70 cm
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
Z jednej placówki dopuszcza się do konkursu nie więcej niż 10 prac.

Należy także podać, co jest tematem pracy.

Eliminacje szkolne / Termin przyjmowania prac 20.11.2014 r.

 

 

 

 KONKURS PLASTYCZNY

Ikony popkultury

– portret artysty i jego legendy

Organizatorem konkursu jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-26 lat.

 Uczestnicy konkursu mają za zadanie zinterpretować temat „Ikony popkultury – portret artysty i jego legendy”.

 Prace mogą być wykonane w następujących technikach: rysunek, grafika, techniki malarskie (malarstwo olejne, temperowe, akrylowe, akwarela, pastel, inne), techniki własne, techniki łączone.

Maksymalne wymiary: 70 x 100 cm.

 Eliminacje szkolne / Termin przyjmowania prac 11.12.2014

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

Ilustracja do baśni rosyjskiej

 Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.

 Wyłącznymi organizatorami Konkursu „ILUSTRACJA DO BAŚNI ROSYJSKIEJ” jest Fundacja International Institute of Art and Business Poland East Baleares.

 Każdy uczestnik może zgłosić 1-2 prace.

 Technika wykonania pracy: malowanie, rysowanie, wydzieranka, kolaż, techniki graficzne

Format prac: nie większy niż 70x100 cm, wyłącznie prace płaskie.

 Wraz z pracą należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia.

 Eliminacje szkolne / Termin przyjmowania prac 04.12.2014 r.

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

Inspirowane poezją

Młodzieżowy dom Kultury w Toruniu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na plastyczną interpretację wiersza ulubionego poety polskiego.

Format pracy - dowolny.

Technika wykonania pracy: dowolna (malarstwo, grafika, rysunek, inne techniki)

Wraz z pracą należy dostarczyć tekst poetycki, będący inspiracją dla pracy - w dwóch egzemplarzach, jeden przyklejony na odwrocie pracy, drugi luzem.

Eliminacje szkolne / Termin przyjmowania prac 08.11.2014 r.

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

IX Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. ”ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat.

 Tematyka prac powinna być związana z tradycjami, zwyczajami, świętami typowo polskimi takimi jak np.: Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Kolędnicy, Dożynki, Zaduszki, Wszystkich Świętych, Andrzejki, Wianki, Marzanna, Lajkonik, Kulig, Hejnał Mariacki itp.

 Technika wykonania prac:

- malarstwo na papierze, rysunek, collage - format 42 cm x 60 cm

- malarstwo na szkle, grafika, batik, ceramika - format dowolny ale nie większy niż 50 cm x 70 cm

 Prace należy podpisać według wzoru podanego w regulaminie

 Eliminacje szkolne / Termin przyjmowania prac 06.11.2014 r.

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

Magia roślin drzewo

MDK Wrocław Śródmieście zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-21 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Tematem konkursu jest drzewo:

Drzewo od zawsze towarzyszy człowiekowi w rozwoju. Od zawsze obecne, przewijające się przez kolejne epoki przyjmowało  symboliczne znaczenia. Drzewo jest symbolem drabiny do nieba-kolumny niebiańskiej: jako połączenie podziemnych sił (korzenie) i niebiańskich sfer kosmicznych (korona) z życiem na ziemi (pień). Drzewo to symbol długowieczności ( sekwoja kalifornijska żyje 5 tysięcy lat, eukaliptusy, dęby, baobaby tysiąc lat),wielkości, boskości, królewskości (kult drzew w wielu religiach: jesion w Skandynawii, wierzby w Chinach, granatowiec i figa u Izraelitów i Hindusów itp.). Drzewo to symbol azylu, schronienia, stałości. Jest siedzibą elfów, duchów, chochlików, krasnoludków ale również domem dla ptaków, wiewiórek, korników i innych stworzeń. Drzewo jest symbolem wiecznego odradzania się, gdy zrzuca liście, (umiera częściowo), po śnie zimowym budzi się do życia wypuszczając nowe pąki, by znowu po zakwitnięciu wydać owoce. Drzewa wrastają z czasem coraz głębiej w ziemię i wyrastają coraz wyżej ku niebu. Drzewo Życia i Drzewo Prawdy rosły u bram babilońskiego nieba. W biblijnym Raju rosły: drzewo wiadomości dobra i zła oraz drzewo życia (owoce dawały nieśmiertelność). Drzewa strzeżone były przez potwory: smoki, węże, lwy, jelenie czy jednorożce. Mnogość symbolicznych znaczeń drzewa obecnych we wszystkich sferach życia człowieka jest tu niemożliwa do przytoczenia. Zachęcamy do zagłębienia się w temat i przetworzenia własnych myśli w niepowtarzalne prace plastyczne.

Na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne. Format prac nie większy niż 50x70cm, rzeźba – nie przekraczający 50x30x30cm.
Technika wykonania prac: fotografia, rysunek, grafika komputerowa, rzeźba, malarstwo, techniki własne, relief (np.: szkło, ceramika, drewno, tektura, drut)

Eliminacje szkolne / Termin przyjmowania prac 11.12.2014 r.

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

 Pokaż, co masz w zeszycie

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w którym oceniana (i nagradzana) będzie radosna twórczość zeszytowa. Nie ma chyba ucznia, który na jakimś etapie swej szkolnej edukacji nie rysowałby w zeszycie rzeczy absolutnie nie powiązanych z tematem lekcji. Organizator konkursu apeluje: pokażcie, co macie w zeszycie! Zeskanujcie stronę zeszytu i  zgłoście ją przez aplikację konkursową. Wymagana jest również zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

Eliminacje szkolne / Termin przyjmowania prac 01.12.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczęśliwy numer

Na jutro
to
13
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy